Amerikansk taushetsplikt stopper avhørene

Amerikansk UD må oppheve taushetsplikten til de norske etterretningssansatte før de kan avhøres i overvåkningssaken.

DREV OVERVÅKNING I DISSE LOKALENE I 10 ÅR: Overvåkningsenheten SDU ble opprettet utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo i 2000. Nå er enheten flyttet på ukjent sted, og politiet i Østfold etterforsker virksomheten. 
Foto: Aleksander Andersen / Scanpix .
DREV OVERVÅKNING I DISSE LOKALENE I 10 ÅR: Overvåkningsenheten SDU ble opprettet utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo i 2000. Nå er enheten flyttet på ukjent sted, og politiet i Østfold etterforsker virksomheten. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix .Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): På søndag opplyste Østfold politidistrikt at de skal etterforske den mye omtalte overvåkningsgruppa (SDU-enheten) ved Den amerikanske ambassaden i Oslo. Ifølge TV2 har gruppa i 10 år drevet ulovlig overvåkning av norske borgere, blant annet skal hundrevis ha havnet i det såkalte terrorregisteret SIMAS.

Østfold-politiet overtok saken grunnet habilitetshensyn. De sa i helga at de skal igang med avhør av medlemmer av etterretningsgruppa som de kjenner navnene til via media. Østfoldpolitisjef Beate Gangås opplyste overfor Dagbladet at de på mandag eller tirsdag denne uka skulle begynne med avhør av ansatte som Leif Karsten Hansen, Olaf Johan Johansen, Per Ivar Borseth og Ivar Follestad, som alle er blitt kjent som SDU-folk i pressen.

Har taushetsplikt Politiet har fått kritikk fra flere hold for å ha reagert for sent i saken, blant annet har Arne Treholts advokat Harald Stabell kritisert at bevis kan gå tapt.

I helga sikret politiet seg DNA fra lokalene til SDU, fingeravtrykk og informasjon om datalinjer.

Ifølge kilder Dagbladet har vært i kontakt med kommer ikke avhørene igang denne uka. Årsaken er at Det amerikanske utenriksdepartementet først må oppheve taushetsplikten til de norske politimennene, som altså har vært ansatt på amerikansk jord, i  Den amerikanske ambassaden.

- Man er ilagt munnkurv, man har jo taushetsplikt vis a vis ambassaden. Og amerikansk UD beveger seg ikke fort, sier en kilde til Dagbladet.

- Vi vil ikke kommentere hverken når, hvem eller hvor disse avhørene skal finne sted, sier Øystein Stavdal Paulsen , kommunikasjonsrådgiver ved Østfold politidistrikt til Dagbladet.

Han avviser også å kommentere dette med avklaring av taushetsplikt.
Vil samarbeide
Department of State, det amerikanske UD, har tidligere sagt at de vil samarbeide med norske myndigheter i denne saken. Det samme har Den amerikanske ambassade gjort. Det er derfor å forvente at spørsmålet avklares innen rimelig tid.

ETTERFORSKER SAKEN: Politimester i Østfold Politidistrikt Beate Gangås har fått ansvaret for etterforskningen. 
Foto: Linn Cathrin Olsen / SCANPIX
ETTERFORSKER SAKEN: Politimester i Østfold Politidistrikt Beate Gangås har fått ansvaret for etterforskningen. Foto: Linn Cathrin Olsen / SCANPIX Vis mer

Norske myndigheter brukte selv flere uker på å avklare om gamle POT-ansatte, byråkrater og politikere kunne vitne for Gjenopptakelses-kommisjoen i Treholtsaken. Saken måtte opp i kongen i statsråd før Leif Karsten Hansen og Arne Solemsjø denne uka, etter to utsettelser, kunne avhøres av kommisjonen.

Storberget varsler for full orientering
PSTs rapport til Justisdepartementet om saken vil avleveres fredag. Det er ventet at Knut Storberget tidlig i neste uke vil orientere Stortinget om norske myndigheters befatning og kunnskap om SDU. Storberget har også bedt om rapporter fra Politidirektoratet og fra Oslo politidistrikt.

Ifølge NRK kommer rapporten fra Oslo politidistrikt i dag.
Rapporten skal først kvalitetssikres av Politidirektoratet, som så sender den videre til Storberget på fredag.

I rapporten skal det fremgå at Oslo-politiet fikk vite om amerikanernes aktivitet i lokalet i Drammensveien både i 2000, 2003, 2005 og 2007.

Storberget har varslet at han vil orientere et samlet Storting om saken så fort han har fått materialet fra PST, POD og Oslo politidistrikt. Samtidig har Justisdepartementet på egen hånd jobbet med saken internt og undersøkt hva de har av materiale.

Hvem visste hva? Storberget har tidligere sagt offentlig at han ikke kjente til virksomheten ved ambassaden.

Ambassaden på sin side har sagt at overvåkningsvirksomheten var avklart med norske myndigheter, men de har ikke opplyst på hvilket nivå orienteringen foregikk.

I den amerikanske instruksen for opprettelse av enheter som SDU står det ettertrykkelig at virksomheten må avklares med vertsland før opprettelse. Gravebloggeren George Gooding offentliggjorde denne uka instruksen på sine nettsider.

Det er tidligere blitt bekreftet av Oslopolitiet at de ble informert om enheten da den ble opprettet i 2000. Oslopolitiet har imdlertid sagt at det de har kjent til ikke har brutt med norsk lov.

Ifølge Aftenposten i dag er det uklart om varslingen kom før eller etter at politimester Ingelin Killengreen forlot stillingen som politimester i Oslo. Hun gikk over til jobben som politidirektør 4. september 2000.  Aftenpostens kilde sier at enten Killengreen eller hennes etterfølger Anstein Gjengedal var informert.

BLE HUN INFORMERT?: Politidirektør Ingelin Killengren sluttet i jobben som politimester i Oslo i 2000. Samme år ble oslopolitiet informert om SDU-opprettelsen av amerikanerne. 
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix
BLE HUN INFORMERT?: Politidirektør Ingelin Killengren sluttet i jobben som politimester i Oslo i 2000. Samme år ble oslopolitiet informert om SDU-opprettelsen av amerikanerne. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix Vis mer

Tidliger denne uka ble det kjent at UD rutinemessig gis navnet på alle som er ansatt ved den amerikanske ambassaden en gang i året i en standard orientering. Orienteringen er unntatt offentlighet.

INFORMERER STORTINGET NESTE UKE: Justisminister Knut Storberget venter på rapporter fra de ulike etatene. 
Foto: Geir Bølstad / Dagbladet
INFORMERER STORTINGET NESTE UKE: Justisminister Knut Storberget venter på rapporter fra de ulike etatene. Foto: Geir Bølstad / Dagbladet Vis mer