Amerikanske regler forsurer canadiernes liv

En canadier som kjørte inn på en canadisk bensinstasjon der pumpene står på amerikansk jord risikerer 10 års fengsel. Etter 11. sepmtember har livet blitt vanskeligere i Canada.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

11. september 2001 snudde opp ned på livet for mange canadiere som bor langs den vel 5.000 kilometer lange grensen mot USA. Idiotbestemmelser forsurer livet for mange.

Sist uke gikk det ut over Michel Jalbert (32) som tok seg vel 15 meter inn på amerikansk område for å fylle bensin. Nå risikerer han ti års fengsel for ulovlig å ha tatt seg inn i USA og for å ha vært i besittelse av ei jaktrifle, skriver avisen Washington Times.

Den tid da canadiere og amerikanere fritt kunne krysse grensen mellom de to land, er definitivt over. Det betyr i praksis at mange grensedragninger må gjøres på nytt, når det nå blir passtvang mellom USA og landet som ofte omtales som USAs 51. delstat.

Men utenriksminister Colin Powell understreker at USAs nye grensebestemmelser på ingen måte er rettet mot canadierne, selv om svært mange føler det slik når regelverket tolkes firkantet.

- Vi respekterer canadisk statsborgerskap, og jeg ser ingen problemer for fremtiden, sier Powell. Men Jalbert og mange med ham er ikke enig. Terroraksjonene i september i fjor setter sine spor.

Særegne ordninger

Jalbert hadde vært på rypejakt i grenseområdene mellom Quebec og Maine da han trengte påfyll av drivstoff. Nærmeste bensinstasjon var Chez Oullet Gas Bar, men det er et problem knyttet til denne stasjonen; innkjørselen ligger i Canada, pumpene i USA.

Dette er ikke noe enestående eksempel. Grensedragningen mellom USA og Canada byr på mange særegenheter, og må nå endres. I fremtiden vil det ikke være praktisk mulig å ha en grense som går tvers gjennom landsbyer, private hjem og kommunale bibliotek.

Eller som i den lille byen Derby Line i delstaten Vermont, der grensen deler det lokale operahuset i to; scenen ligger i Canada, mens stolradene er i USA. Situasjonen begynner å ligne den som hersket mellom de to tyske stater før Murens fall, og grensen var hermetisk lukket.

Paragrafrytteri

Da Jalbert ble stanset av amerikanske grensevakter fant de jaktrifla på setet ved siden av ham. Etter en tid kunne de også slå i bordet med at han var nektet innreise til USA fordi han hadde en tidligere dom for innbrudd på en skole.

Grensevaktene sier Jalbert har fått advarsler tidligere om ikke å benytte nevnte bensinstasjon. Det er ikke nok at han kjører noen kilometer til selve grenseovergangen og fyller ut alle nødvendige skjemaer. Han kommer ikke inn på bensinstasjonen fordi innkjørselen ligger i Canada.

- Dette er Catch-22 eller paragrafrytteri av verste slag, sier Jalberts advokat, John Haddow. Og Jalbert selv bedyrer at han ikke har fått noen advarsel tidligere. Grensen må nå endres slik at innkjørsel og pumper ligger i samme land.

Amerikanske tolltjenestemenn sier oppgitt at de nå har fått seg tildelt oppsynet med avsidesliggende grenseoverganger som tidligere ble overvåket av lokale tilsynsmenn som kjente alle beboerne langs grensen. Sentraliseringen fostrer ikke nettopp godt naboskap.

Powell må gripe inn

Grensevakten Christopher Cantrell, som arresterte Jalbert, har ingen høy stjerne hos sine overordnede etter sin firkantede opptreden.

En god illustrasjon er mannen som får eiendommen sin delt i to av grensen. Selve bolighuset ligger i Canada, men uheldigvis havnet hagen i USA. Nå har Cantrell bestemt at mannen ikke kan arbeide i hagen etter klokken 14, fordi da stenger grenseovergangen og Cantrell vil ikke åpne for hagepassering.

Powell vil sikre seg canadiernes støtte i tilfelle et amerikansk angrep på Irak. Men canadierne ønsker mer fleksible ordninger for grensepassering mellom de to land, og vil ha Powell til å gripe inn aktivt.

Skjerpet grensekontroll fører også til nye vansker for personer fra tredje land som søker om opphold i USA. De fleste internasjonale flyrutene går til USA, men mange asylsøkere drar videre til Canada for å søke om opphold i USA derfra.

Det fører til at køene øker på canadisk side, men USA nekter å endre sitt regelverk for ikke å få overført køene til sin side av grensen. Dette er et av de mange problemene som det nye departementet for indre sikkerhet må gripe tak i, er den gjengse oppfatningen blant canadiere flest.

(NTB-Ole L. Nymoen)

<B>LAGER IDOTBESTEMMELSER:</B> Etter 11. september har nye amerikanske bestemmelser gjort livet surt for canadiere. For eksempel går grensa mellom de to landene midt i landsbyer og deler dem i to.