Amnesty: Norge mangler rettslig vern for kvinner

Mellom 8000 og 16 000 personer blir voldtatt i Norge hvert år. Sjansen for bli dømt er minimal.

FLERE ANMELDELSER:  Ifølge Kripos er den mest utbredte formen for voldtekt festrelaterte, hele 34 prosent av voldtektene skjer i denne sammenhengen, og ofte i forbindelse med rus. Samtidig øker antall anmeldelser. - Jeg tror det er økt anmeldelsesvilje, ikke at det er flere voldtekter, sier politiinspektør Hanne Kristin Rohde, som leder vold- og sedelighetsseksjonen ved Oslo politidistrikt. 
Foto: Espen Røst / Dagbladet
FLERE ANMELDELSER: Ifølge Kripos er den mest utbredte formen for voldtekt festrelaterte, hele 34 prosent av voldtektene skjer i denne sammenhengen, og ofte i forbindelse med rus. Samtidig øker antall anmeldelser. - Jeg tror det er økt anmeldelsesvilje, ikke at det er flere voldtekter, sier politiinspektør Hanne Kristin Rohde, som leder vold- og sedelighetsseksjonen ved Oslo politidistrikt. Foto: Espen Røst / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Det regjeringsoppnevnte «Voldtektsutvalget» anslo i 2008 at mellom 8000 og 16 000 kvinner blir voldtatt eller forsøkt voldtatt hvert år i Norge.

Ifølge Kripos er den mest utbredte formen for voldtekt festrelaterte, hele 33 prosent av voldtektene skjer i denne sammenhengen, og ofte i forbindelse med rus.

Bare rundt 1000 av disse blir hvert år anmeldt til politiet.

Lite klær og rus I dag holdt Oslopolitiet, Amnesty International og Antirasistisk Senter seminar for å skape større åpenhet rundt festrelaterte voldtekter, som ofte blir tiet om, og som ofte kommer i skyggen av overfallsvoldtekter.

- Det er mye om seksualitet i skolen, men ikke et eneste ord om voldtekt og overgrep, sier sosiolog og forfatter Hanne Helseth, i organisasjonen Stopp voldtekt.

De mener at politikerne svikter når TV-kameraene skrus av, og hun presenterte en tolv-punktsplan, som aktivistene i gruppa har utarbeidet i sitt arbeid mot voldtekt.

KRITISK:  Det regjeringsoppnevnte «Voldtektsutvalget» anslo i 2008 at mellom 8000 og 16 000 kvinner blir voldtatt eller forsøkt voldtatt hvert år i Norge. Politisk rådgiver i Amnesty Norge, Patricia Kaatee, kjemper for at voldtekt skal bli prioritert av politiet i Norge. Foto: Amnesty Norge
KRITISK: Det regjeringsoppnevnte «Voldtektsutvalget» anslo i 2008 at mellom 8000 og 16 000 kvinner blir voldtatt eller forsøkt voldtatt hvert år i Norge. Politisk rådgiver i Amnesty Norge, Patricia Kaatee, kjemper for at voldtekt skal bli prioritert av politiet i Norge. Foto: Amnesty Norge Vis mer

-Lite klær, alkohol og tidligere seksuelle preferanser skal ikke brukes mot kvinner eller være avgjørende i en dom, sier hun.

Svært få dømt I fjor mottok politiet i Norge til sammen 1077 voldtektsanmeldelser, en økning på 14 prosent fra 2010, da politiet fikk inn 945 anmeldelser.

Denne måneden ble en miljøarbeider siktet for to overfallsvoldtekter, en av ei russejente og en annen av ei jente på en sti.
 
Ifølge Riksadvokaten henlegger politiet over 80 prosent av alle voldteksanmeldelsene, de fleste på grunn av bevisets stilling, opplyser politisk rådgiver i Amnesty Norge, Patricia Kaatee.

- Hver tredje sak ender med frifinnelse i retten. Det betyr at omlag sju prosent av alle voldtektssaker som anmeldes ender med fellende dom, sier Kaatee.

- Når antallet anmeldte voltekter bare utgjør mellom 8 og 16 prosent av voldtekter og voltektsforsøk totalt, betyr det at sannsynligheten for fellende dom er mellom 0,56 og 1,12 prosent, sier hun videre.

Psykologspesialist Elisabeth Christie Ørke ved ved Alternativ til vold i Stavanger har utformet åtte tegn for å avsløre om en mann slår.

Diskriminering av kvinner Kaatee mener derfor kvinner i Norge mangler et effektivt rettslig vern for voldtekt.  

SETTER KRAV:  Sosiolog og forfatter Hannah Helseth mener regjeringen også må sette av 30 millioner til voldtektsarbeid, samme sum de bruker på abortforbygging. Foto: Jørn H.Moen/Dagbladet
SETTER KRAV: Sosiolog og forfatter Hannah Helseth mener regjeringen også må sette av 30 millioner til voldtektsarbeid, samme sum de bruker på abortforbygging. Foto: Jørn H.Moen/Dagbladet Vis mer

- Det skyldes blant annet at voldtekt ikke prioriteres ressursmessig i politiet, og at fordommer og kjønnsstereotype forestillinger om kjønn og seksualitet fremdeles preger rettens vurdering av skyldspørsmålet i voldtektssaker i alt for stor grad.

Dette mener Amnesty International er en form for kjønnsbasert diskriminering av kvinner, som staten  har et ansvar for å forebygge og bekjempe.

Les også om en tidligere ansatt i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som nå etterforskes for voldtekt av tre forskjellige kvinner.

Flere anmeldelser 31.mai i år hadde Oslo politidistrikt mottatt 107 anmeldelser, en økning på 17,5 prosent fra samme periode i fjor.

- Jeg tror det er økt anmeldelsesvilje, ikke at det er flere voldtekter, sier politiinspektør Hanne Kristin Rohde, som leder vold- og sedelighetsseksjonen ved Oslo politidistrikt.

Hun forteller at utfordringen til politiet er at det er store mørketall knyttet til festrelaterte voldtekter.

SAKEN HENLAGT:  I år mente en politistudent at hun ble voldtatt av en medsstudent på klassetur. Saken ble henlagt på grunn av manglende bevis. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.
SAKEN HENLAGT: I år mente en politistudent at hun ble voldtatt av en medsstudent på klassetur. Saken ble henlagt på grunn av manglende bevis. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet. Vis mer

-Det er mange kvinner som opplever det å anmelde som et nytt overgrep. Det er en utfordring å få andre til å forstå at en henleggelse eller frifinnelse ikke har noe med om kvinnen er trodd eller ikke, men med manglende bevis. Det er uhyre viktig at sakene anmeldes.

Knut Arild Hareide krevde i fjor skjenkestopp for å bekjempe voldtektsbølgen i Oslo.

Må snakkes om Hun mener det er trengs en forventningsavklaring for å forberede ofre på at det kan være tøft å møte forsvarere i retten.

- Hva slags holdninger har disse menneskene som begår voldtekt? Skolen og foreldre er viktig. Vi må begynne å snakke om empati, grensesetting og impulskontroll, sier Rohde videre.

I år tok en mannlig politistudent bilder av underlivet til en medstudent som mener hun ikke var i stand til å motsette seg handlingene og ble voldtatt.

Rammer unge Ifølge statssekretær Astri Aas-Hansen er gjennomsnittsalderen for voldtektskriminelle 29 år, mens gjennomsnittsalderen for offeret er 23 år.

I løpet av året vil regjeringen presentere en ny handlingsplan mot voldtekt, eksakt dato er ikke satt.

- Min motivasjon for å melde meg inn i AUF var kampen mot voldtekt, sier hun.

- Da jeg skulle gå hjem fra idrettshallen var det alltid et dilemma om jeg skulle gå snarveien på stien, eller veien rundt. Det viste seg at venninna mi, og de andre venninnene tenkte det samme. Da skjønte jeg at alle jentene var redd for dette, mens ingen gutter skjønte hva vi snakket om.

Hun mener at frykten for voldtekt virker direkte inn på jenters liv.

- Kvinner planlegger ting ut fra risikoen for voldtekt, og det legger begrensninger på jenters livsutfoldelse. Dette er et kollektivt samfunnsansvar.

Hun understreker at voldtekt aldri er offerets skyld uansett.

Norge får krass kritikk FNs kvinnekomite kritiserte i februar i år Norges arbeid mot voldtekt. De mener at forebyggende arbeid mot denne type kriminalitet mangler. Dessuten er ikke norsk voldtekstlovgivning i overensstemmelse med de internasjonale menneskerettighetene.

LAGER HANDLINGSPLAN:  Statssekretær og tidligere forsvarsadvokat Astri Aas-Hansen jobber med ny handlingsplan mot voldtekt, som er ventet at vil komme i løpet av året. Foto: Jørn H.Moen / Dagbladet
LAGER HANDLINGSPLAN: Statssekretær og tidligere forsvarsadvokat Astri Aas-Hansen jobber med ny handlingsplan mot voldtekt, som er ventet at vil komme i løpet av året. Foto: Jørn H.Moen / Dagbladet Vis mer

Norge har ratifisert Europarådets Konvensjon mot vold mot kvinner, og plikter å bringe straffeloven i overenstemmelse med konvensjonens bestemmelser.

- I Norge defineres voldtekt fremdeles gjennom vold eller truende atferd. Det er problematisk fordi mange overgrep skjer når en kvinne er i en tvangssituasjon, eller når hun av andre grunner ikke er i stand til å gi sitt oppriktige samtykke, og der er bruken av vold irrelevant, sier politisk rådgiver i Amnesty Norge, Patricia Kaatee.

Vold irrelevant Om to år, i 2014, må myndighetene rapportere til FNs Kvinnekomité om hva som gjøres for å bringe vedtektsbestemmelsen i straffeloven i overenstemmelse med internasjonale menneskerettighetsstandarder.

- Den nye europeiske konvensjonen mot vold mot kvinner har tydelig definert voldtekt som seksuell omgang der en av partene ikke har samtykket.

I den norske lovgivningen er ikke manglende samtykke et definerende element for voldtekt, mener Kaatee.

Frykter ord på papir Nå håper Amnesty at regjeringen følger opp FN-kritikken i den kommende handlingsplanen mot voldtekt «med forpliktende tiltak der oppfølgingsansvaret er tydelig forankret, med klare tidsfrister, offentlig tilgjengelige rapporteringsmekanismer, og ikke minst, så må det avsettes betydelige midler til gjennomføring».

- Om ikke dette kommer på plass vil også denne kommende handlingsplanen mot voldtekt vanskelig kunne bli annet enn ord på papir, sier Patricia Kaatee.

MÅ SNAKKE SAMMEN:  Hva slags holdninger har disse menneskene som begår voldtekt? Skolen og foreldre er viktig. Vi må begynne å snakke om empati, grensesetting og impulskontroll, sier politisjef Hanne Kristin Rohde. Foto: Elisabeth Sperre Alnes  / Dagbladet
MÅ SNAKKE SAMMEN: Hva slags holdninger har disse menneskene som begår voldtekt? Skolen og foreldre er viktig. Vi må begynne å snakke om empati, grensesetting og impulskontroll, sier politisjef Hanne Kristin Rohde. Foto: Elisabeth Sperre Alnes / Dagbladet Vis mer

I løpet av juni vil Oslo kommunes handlingsplan mot overfallvoldtekter legges fram.

LAGER HANDLINGSPLAN:  I løpet av juni vil Oslo kommunes handlingplan mot overfallvoldtekter legges fram, ifølge Ola Elvestuen. FOTO: HENNING LILLEGÅRD / DAGBLADET.
LAGER HANDLINGSPLAN: I løpet av juni vil Oslo kommunes handlingplan mot overfallvoldtekter legges fram, ifølge Ola Elvestuen. FOTO: HENNING LILLEGÅRD / DAGBLADET. Vis mer