GA RÅD OM FORSVARSKUTT:  Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) la i dag fram sine anbefalinger for organiseringen av det norske Forsvaret.  Her ser vi innsatsstyrke Rype fra HV-12 under en øvelse i Trøndelag. Foto: Kristian Kapelrud / Forsvaret
GA RÅD OM FORSVARSKUTT: Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) la i dag fram sine anbefalinger for organiseringen av det norske Forsvaret. Her ser vi innsatsstyrke Rype fra HV-12 under en øvelse i Trøndelag. Foto: Kristian Kapelrud / ForsvaretVis mer

Anbefaler store kutt i Forsvaret, men vil styrke Hæren i Nord-Norge

- Russland har vist vilje til å bruke militær makt for å nå sine mål, sier forsvarssjefen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) presenterte i dag tidlig sine anbefalinger for hvordan Forsvaret bør organiseres for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Han presenterte dype kutt i Forsvaret og advarte om at Norges forsvarsevne svekkes dersom budsjettet holdes på dagens nivå.

- Det er et bakteppe bak forespørselen om å utarbeide en ny FMR, og den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og i våre nærområder krever at vi gjør en endring i Forsvaret, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

- Det må gjøres endringer i Forsvaret for at vi skal være relevante i framtida.

Han sier Forsvaret må legge hovedvekten på å kunne beskytte Norge mot militære trusler utenfra. Nå skal det satses mer på overvåkning i Forsvaret, og Forsvaret vil flytte mer av Hæren til Nord-Norge på grunn av de nye trusselbildet.

- I Forsvaret oppfatter vi ikke Russland som en militær trussel mot Norge i dag, men det er en kjensgjerning at vår nabo i øst har bygd opp sin militære evne, også i våre nærområder. De har vist vilje til å bruke militær makt for å nå sine mål, sier Bruun-Hanssen.

Beredskapsevne Bruun-Hanssen varsler at norsk etterretning skal styrkes. Norge har vært gjennom en omstilling de siste 20 åra fra et invasjonsforsvar, som vi hadde under Den kalde krigen, til et innsatsforsvar.

- Vi har nedprioritert vår beredskapsevne, sier Bruun-Hanssen, og sier de har hatt en manglende finansiering over lang tid.
 
Bruun-Hanssen ber om en tilleggsbevilgning til Forsvaret på 180 milliarder kroner, hvis Forsvaret skal holdes på omtrent samme nivå som i dag. 94 milliarder av det er til det materiellet som skal gjeninnskaffes og vedlikeholdes.

- Vår viktigste forsvarsgaranti er medlemskapet i NATO. Skal vi være i stand til å avskrekke, må vi ha en troverdig evne til også å forsvare, sier Bruun-Hanssen.

Lekkasjer på forhånd De delene av Forsvaret FMR anbefaler å styrke er: Tidlig varsling, øke etterretningskapasiteten og nærværelsen i Nord-Norge. De anbefaler å øke Heimevernet med to innsatsstyrker øremerket for Finnmark. De vil ha et eget jegerkompani i Finnmark tilknyttet grensevakten. De viderefører kampfly med langtrekkende ildkraft.

- Rettidig varsling om trusler mot Norge er vitalt. Derfor prioriterer jeg Etterretningstjenesten, opplyser Bruun-Hanssen.

De delene de vil kutte:
Redusere antall ubåter fra seks til fire. Kystvakten reduseres med to fartøy, fra 15 til 13. De anbefaler å legge ned Kystjegerkommandoen, ressursen som har vært en etterspurt samarbeidspartner for norske allierte i utlandet. De anbefaler å nedlegge Sjøheimevernet. Heimevernet anbefaler de å redusere fra 42 000 soldater til 30 000 soldater. Garden videreføres.

- Selv med 30 000 soldater vil vi ha tilstedeværelse over hele Norge, sier Bruun-Hanssen.

Her kan du se listen over alle endringene. Når regjeringa starter arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret neste høst, vil de legge disse anbefalingene til grunn.

- Ikke logisk Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener politikerne enten nå må la forsvarsbudsjettet følge kostnadsutviklingen, eller avvikle det hele. Argumenter er at å videreføre dagens budsjett, er å gradvis legge ned Forsvaret. 

- Det er ikke logisk med en sikkerhetspolitisk diskusjon som hausser opp en trussel fra Russland, mens de i praksis bygger Forsvaret ned. Det er ikke konsistent, sa Disen til Dagbladet i går.

Tre modeller Forsvarssjefen letter fram tre modeller for Forsvaret. En modell for at årets budsjett, på 43,8 milliarder med prisjustering, skal videreføres. En modell for et budsjett med 0,5 prosent årlig vekst. Og til slutt en modell hvis Forsvaret for ressurser utover de 0,5 prosentene i årlig vekst.

- Skulle regjeringen velge å ikke følge min anbefaling, men å vektlegge det andre alternativet og videreføre et flatt 2015-budsjett, gir det et helt annet sett med utfordringer. Ved et videreført 2015-budsjett vil konsekvensen være at vi må redusere vår forsvarsevne, sier Bruun-Hanssen.

Han sier at å videreføre dagens budsjett er å nedbygge Forsvarets operative evne betydelig. Med det budsjettet vil Garden reduseres til å bare beskytte kongen, antallet F-35 må reduseres med ti stykk og Hæren reduseres fra tre til to bataljoner.

- Norge står overfor et veivalg, sier Bruun-Hanssen.

- Du tegner et risikobilde som krever veivalg, men er tydelig på at det må prioriteres, svarer forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

- Regjeringa har vært klar på at det kreves effektivisering av ressursene, men også at det må tilføres nye midler. Derfor har vi også økt forsvarsbudsjettene, påpeker hun.