...and the winner is...

Ingenting kan nå stoppe Røkke fra å fullføre raidet på Aker RGI. Næringsminister Lars Sponheims vilkår for å godkjenne oppkjøpet, er for puslete til å hindre Røkke i å fullføre jobben. I løpet av få måneder vil Aker RGI bli renset for småaksjonærer og fjernet fra børsen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sponheims ja til Røkke betyr game, sett og match for den driftige raideren fra Molde etter fire års kamp for å vinne all makt i Aker. I løpet av få dager kommer Røkkes heleide selskap TRG (Europe) B.V. til å sette i gang utrenskingsprosessen mot de resterende 9000 småaksjonærene.

De mest gjenstridige vil få fastsatt prisen for aksjene i rettssalen om noen måneder.

«Ingen konsekvenser»

At Lars Sponheim satte en håndfull vilkår for å godkjenne oppkjøpet, bekymrer trolig ikke Kjell Inge Røkke ett sekund. Pressemeldingen Aker RGI sendte ut i går taler sitt tydelige språk:

«Forutsetninger og vilkår som er pålagt TRG i godkjennelsen medfører ingen konsekvenser for Aker RGI ASA eller selskapets virksomheter.»

Dette er vilkårene Sponheim mener er strenge nok:

Aker RGI må, som i dag, ha hovedkontor i Norge.

TRG må i løpet av årets første halvår opprette et norsk selskap som skal eie aksjene i Aker RGI. Det vil føre til et visst innsyn i selskapets regnskapstall, men først om lag ett år etter at disposisjonene er gjort.

Det må ikke tas ut mer utbytte enn det som er forsvarlig. Hvor smertegrensen går, sier Sponheim ingenting om.

Åpen kasse

Sponheims avgjørelse betyr at Røkke nå er sikret full tilgang til Akers kasse.

Dermed blir det også mulig for ham å betjene sine lån på vel 4,8 milliarder kroner i DnB og Sparebanken NOR. I utgangspunktet forfalt første låneavdrag på 2,7 milliarder kroner 15. desember, men bankene har gitt betalingsutsettelse fram til april/mai.

Hvordan finansieringen av Aker-aksjer og personlig forbruk skal skje, ønsker ikke Røkke å si et ord om.

Det er likevel grunn til å tro at han vil grave dypt i Akers pengekasse i tida framover. Etter salget av Scancem og selskapets fiskerivirksomheten i Alaska, består kassa av om lag fire milliarder kroner.

Tatt på senga

Det er fire år siden Kjell Inge Røkke startet raidet mot Aker RGI. De første aksjene ble kjøpt 16. februar 1996. Røkke og hans rådgivere hadde konkludert med at Aker var underpriset - raidet var i gang. Røkke tok markedet fullstendig på senga og sikret seg mer enn 20 prosent av selskapet.

8. mai inntok Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten Akers generalforsamling. Styret ble byttet ut, og Gjelsten innsatt som styreformann.

Med makta på plass kunne Røkke sikte mot den store fusjonen.

30. september ble avtalen om å slå sammen Aker med Røkke-selskapet RGI underskrevet.

Men Røkke ville videre.

Som konsernsjef klaget han sommeren 1999 sin nød over den økende medieoppmerksomheten. Røkke ville bort fra børs, analytikere, journalister og fotolinser. Løsningen ble å forsøke å sikre seg samtlige aksjer i selskapet. 17. august la Røkke inn budet som hadde til hensikt på oppnå mer enn 90 prosent av aksjene slik at medaksjonærer kunne fjernes og selskapet tas av børs. Mange takket ja, Røkkes eierandel økte fra 63,7 til 88,1 prosent.

De manglende småprosentene var rett rundt hjørnet. 23. november ga Aker RGI Oslo Børs beskjed om at TRG hadde sikret seg mer enn 90 prosent av aksjene og at selskapet krevde tvangsinnløsning av de resterende aksjonærene. Etter runder i rettssalen ble tvangsinnløsningen stilt i bero i påvente av departementets ervervsbehandling.

Med Sponheims ja ligger nå veien åpen for Kjell Inge Røkke.

VANT IGJEN: Kjell Inge Røkke fikk det som han ville og kontrollerer nå hele Aker RGI.