Angelsen: - Fiskeflåten må reduseres

Kapasiteten i den norske fiskeflåten skal ned, og fiskeriminister Peter Angelsen gikk fredag langt i å signalisere en nedbygging i fangstkapasiteten også i kystflåten. Han vil foreløpig ikke si når og hvordan strukturtiltakene i denne flåtegruppen skal gjennomføres.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En arbeidsgruppe skal nå se på fordelingen av adgangen til å delta i de ulike fiskeriene og fangstmulighetene i fiskeflåten.

- Noe av formålet med arbeidet er å se på mulighetene for å gruppere adgangen til å delta i fiskerier i hensiktsmessige kystfiskekombinasjoner. Når dette faktagrunnlaget foreligger vil det bli lettere å vurdere behovet for strukturtiltak for kystfiskeflåten, sa fiskeriministeren på representantskapsmøtet i Fiskebåtredernes Forbund i Ålesund fredag.

Mitt og ditt

Fiskeriministeren etterlot ingen tvil i spørsmålet om at kapasitetsreduksjonen som er påbegynt for den norske fiskeflåten vil bli videreført, og dette ser det også ut til å være alminnelig forståelse for blant norske fiskebåtredere. Problemfritt er dette likevel ikke når fiskere vil bytte ut sitt gamle fartøy med et som er mer tidsmessig. Både innenfor og utenfor den konsesjonsbelagte fiskeflåten har det skjedd en kapasitetsoppbygging når gamle fartøy byttes ut og det nye både skal være mer effektivt og helst også litt større.

Angelsen sa også at kapasitetstilpasning ikke bare må være et spørsmål om å ta i bruk tilgjengelig fangstteknologi, men at det også må tas hensyn til markeder, kvalitet på råstoffet og hensynet til ulike forutsetninger for fisket langs kysten.

Kampvillig

En fiskeriminister som var mer offensiv enn han vanligvis har vært når han har vært på Nordvestlandet, tilbakeviste mye av kritikken fra Fiskebåtredernes Forbund. Kritikken har gått på at kapasitetsreduksjonen så langt ensidig har rammet havfiskeflåten, mens det har skjedd en reell kapasitetsøkning for kystfiskeflåten .

Men fiskeriministeren kom likevel havfiskerederne i møte ved å signalisere vilje til å gjøre noe med kystflåtens kapasitet. I tillegg ble det godt mottatt at han gjorde det klart at ingen lenger kan påregne flere flyttinger av skjæringsdatoen 21. desember ved utskifting og forlengelse av større fartøy. Langt på vei ble det derfor et forsoningens møte mellom de stridende parter. Fiskebåtrederne sørover langs kysten har tidligere kalt Angelsen en fiskeriminister for kystflåten og Nord-Norge.

Både og Lederen i Norges Fiskarlag, Oddmund Bye, påpekte at det er behov for både fornyelse og modernisering av den norske fiskeflåten, uten kapasitetsøkning.
- Vi må få en fiskeflåte som er mer tilpasset morgendagens krav, slik at arbeidsplassene kan bli attraktive, sa Bye.
Lederen i Fiskebåtredernes Forbund, Olav Strand, ga uttrykk for tilfredshet med at fiskeriministeren nå innser at kapasiteten er for stor også i kystflåten.
Fiskeriministeren ble også anmodet om å være tilbakeholden med tillatelser til bygging av flere kystfiskefartøy over 20 meter inntil rapporten som skal danne grunnlaget for strukturendringene i flåten foreligger.

(NTB)