Anken ble avvist - Storvik kan sone

TROMSØ (Dagbladet): Hålogaland lagmannsrett avviste i går anken fra statsadvokat Jenny Pedersen. Dermed blir Mats Storviks straff for sin delaktighet i Hetal Amins selvmord stående.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Mats er nå klar til å gå i fengsel. Han ønsker å gå i gang med soningen så fort som mulig, sier 23-åringens forsvarer Espen Strøm ved advokatfirmaet Strøm og Reinsnes til Dagbladet.no.

- Vi er fornøyd. Lagmannsrettens har foretatt en riktig beslutning med sin kjennelse, mener Strøm.

Aktor, statsadvokat Jenny Pedersen, hadde levert delanke fordi hun mente at straffeutmålingen var for lav. Storvik ble i herredsretten dømt til ubetinget fengsel i ett år, og betinget fengsel i ett år. Aktor hadde bedt om to og et halvt års ubetinget fengsel.

Da aktoratet anket på straffeutmålingen, svarte Mats Storvik 10. januar med å erklære såkalt aksesorisk motanke på selve skyldspørsmålet.

I sin kjennelse skriver lagmann Arild O. Eidesen og to meddommere:

«Lagmannsretten finner under henvisning til sakens dokumenter og herredsrettens utførlige dom, enstemmig at det ikke er grunn til at påtalemyndighetens anke, som er til ugunst for domfelte, blir prøvd. ..... Domfeltes aksessoriske motanke faller da bort...»

gunnar.hagen@dagbladet.no

<B>FÅR SONE:Mats Storvik og forsvareren Espen Strøm