Anker arvesaken

Per Kristian Orderud (45) kjemper videre for å sikre seg arven etter sine drepte foreldre - uavhengig av en eventuell straffesak. Nå går han til lagmannsretten for å få privat skifte av dødsboet etter Kristian Magnus (81) og Marie (84).

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Selv om han ikke har enkelte familiemedlemmers tillit, kjemper odelsgutten og juristen Per Kristian Orderud videre for å bli enearving etter de drepte foreldrene, Kristian Magnus og Marie Orderud.

På grunn av mange uklarheter om arven, ble det åpnet for offentlig skifte i Oslo og Nes skifterett. To dager etter løslatelsen for halvannen måned siden, sendte advokat Rolf Nybakk et brev til Nes skifterett.

På vegne av Per Kristian Orderud krevde Nybakk, i eiendomstvisten med faren, et privat skifte av dødsboet etter de drepte foreldrene.

Familien sa nei

Fire eller fem familiemedlemmer sa nei da skifteretten spurte 16 potensielle medarvinger om de godtar privat skifte av dødsboet. Disse familiemedlemmene vil ha saken oppklart før de eventuelt tillater privat skifte av dødsboet.

Dermed avslo skifteretten kravet fra Per Kristian, og begjærte offentlig skifte av boet.

På vegne av 45-åringen påkjærer nå advokat Rolf Nybakk skifterettens beslutning til Eidsivating lagmannsrett.

- Det er uenighet om en lovtolkning i skifteloven som er bakgrunnen, sier Nybakk.

Hvis lagmannsretten kommer til en annen konklusjon enn skifteretten, vil Per Kristian få rådighet over alle verdiene i boet etter foreldrene - uavhengig av en eventuell straffesak.

Opprettholder lagmannsretten derimot skifterettens beslutning, må odelsgutten vente på arveoppgjøret.

Hvis han blir dømt for drapene på sin søster Anne Orderud Paust og foreldre, blir han og sannsynligvis fradømt arveretten.

Kan arve åtte mill.

Politiet har hele tida ment striden om Orderud gård og Per Kristians økonomiske situasjon kan ha utløst trippeldrapet.

Dagbladet har avdekket at odelsgutten kan arve opptil åtte mill. kroner etter søsteren og foreldrene. Blir han ikke dømt, vil et erstatningssøksmål for pågripelsen og varetektstida komme i tillegg.

GIR SEG IKKE: Per Kristian Orderud går nå til lagmannsretten for å få privat skifte av dødsboet etter sine foreldre.