Anker ikke Lommemannen-løslatelsen

Slipper ut fra forvaring.

PRØVELØSLATES: Erik Andersen.
PRØVELØSLATES: Erik Andersen.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Påtalemyndigheten anker ikke prøveløslatelsen av Erik Andersen (62), som er dømt i lommemannsaken, melder NTB.

Han vil derfor slippe ut fra forvaring i løpet av kort tid.

Andersen krevde seg prøveløslatt etter at han har sonet ferdig minstetiden på sju år av forvaringsdommen på ti år. Psykiater Randi Rosenqvist vitnet i retten og sa da at hun mener overgrepsdømte Erik Andersen (62) har endret seg. Hun mener han er pedofil, men faren for at han skal begå nye seksuelle overgrep er så lav at han kan prøveløslates.

Det er ikke overraskende at påtalemyndigheten ikke anker saken, da avgjørelsen er i tråd med rettstilstanden som ble slått fast i Høyesterettsdommene der Nokas-ranerne Metkel Betew og Kjell A. Schumann ble løslatt. Landets øverste dommere slo fast at kriteriet for å nekte prøveløslatelse er at det må være nærliggende gjentakelsesfare.

Aktor, statsadvokat Per Egil Volledal, bekrefter at beslutningen om å ikke anke ble basert på Høyesteretts behandling av forvaringsdommene i Nokas-sakene og Alvdal-saken.

- Vi anker ikke dommen. Grunnen er at Høyesterett har kommet til hvilke kriterier som skal legge til grunn i sakene som ble behandlet for noen uker siden, sier Volledal til NTB.

- Jeg tror ikke at det vil føre fram. Dette er en helhetsvurdering av denne saken sett opp mot de andre sakene, sier han videre.

Retten har satt flere vilkår for prøveløslatelsen:

• Han skal oppholde seg på gården han har kjøpt, og kan ikke endre oppholdssted eller overnatte andre steder uten forhåndssamtykke fra kriminalomsorgen.
• Han kan ikke forlate Hordaland fylke uten etter forhåndssamtykke fra Kriminalomsorgen.
• Han er pålagt oppfølging fra Hordaland friomsorgskontor i henhold til en gjennomføringsplan som han signerer ved løslatelsen. Han skal akseptere anmeldte og uanmeldte hjemmebesøk.
• Han forbys å besøke offentlige bade- og/eller idrettsanlegg hvor barn og ungdom naturlig samles (flere av overgrepene han ble dømt for skjedde i eller ved slike steder).
• Han kan ikke ha eller ta kontakt med barn under 16 år med mindre det er ansvarlige voksne til stede.
• Andersen skal ikke ta kontakt med de fornærmede i straffesaken.
• Han skal delta i avtalt behandlingsopplegg.