Anker Reksten-dommen

BERGEN (Dagbladet): Bostyret etter konkursen til avdøde Hilmar Rekstens rederi har besluttet å anke dommen fra Bergen byrett

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Der vant arvingene Bjørg Reksten, Grace Reksten Skaugen og Audun Reksten retten til kunstverdier for rundt 60 millioner kroner.

- Vi kan ikke leve med denne dommen. Den er klart uholdbar, sier høyesterettsadvokat Arne Meltvedt til Dagbladet.
- Bergen byrett har engang ikke tatt standpunkt til alle våre anførsler, hevder han.

Som prosessfullmektig for bostyret vil Meltvedt vurdere om dommen kan ankes rett inn for Høyesterett.

- Ettersom denne saken er så gammel har vi anledning til å forsøke å få den behandlet direkte for Høyesterett. Det blir i så fall tredje gang vår høyeste rettsinstans behandler saker som har med Reksten-kunsten å gjøre, sier Meltvedt.

- Jeg er opprørt og kan ikke forstå at det skal være nødvendig å føre denne saken videre i rettsapparatet, sier Bjørg Reksten.
- Det må være misbruk av ressurser. Bost yret er helt umenneskelig. Vi hadde håpet at vi endelig skulle være ferdige med saken, sier hun.