Anklager Listhaug for å ha villedet Stortinget om alderstester - ber om at tvangsreturer stanses

Mener tvilen ikke kommer asylsøkere som alderstestes til gode. Nå krever SV stans.  

FÅR KRITIKK: Sylvi Listhaug (Frp) har måttet tåle mye kritikk for de omdiskuterte alderstestene som brukes til å fastsette alder til asylsøkere.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
FÅR KRITIKK: Sylvi Listhaug (Frp) har måttet tåle mye kritikk for de omdiskuterte alderstestene som brukes til å fastsette alder til asylsøkere. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): «Der det er tvil om alderen, vil tvilen alltid komme disse til gode, slik at de da vil bli kategorisert som under 18 år.»

Det svarte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) da hun måtte svare i Stortinget om de omstridte alderstestene for asylsøkere i midten av november.

Forrige uke svarte hun på nytt - og forsikret Stortinget om at
«vurdering og fastsettelse av alder vil aldri kun være basert på den medisinske aldersvurderingen.»

Nå stilles det spørsmål ved om Listhaug enten har uttalt seg uten å kjenne saksbehandlingen til UDI eller om hun har feilinformert Stortinget.

Stikk i strid

Advokater og verger forteller nemlig en annen historie - hvor den medisinske aldersvurderingen tilsynelatende tillegges mye mer vekt enn andre momenter.

I en sak Dagbladet har sett tar UDI ikke hensyn til i at både gutten selv, UDI i ankomstintervjuet, mottaksansatte, og guttens verge mener at gutten er mindreårig.

Selv om ingen setter spørsmålstegn ved alderen gutten selv har oppgitt, fikk han sin alder oppjustert fra 16 til 18 år og ble sendt ut av landet.

«Vi har vurdert din og representantenes kommentarer samt de andre uttalelsene om din alder i saken, men mener de ikke gir UDI god nok grunn til å tvile på resultatet av aldersundersøkelsen. Vi viser til at aldersundersøkelsen er medisinske undersøkelser basert på vitenskap. Derimot er øvrige uttalelser om alder som oftest basert på subjektive iakttagelser og skjønn», skriver UDI i vedtaket sitt.

- Det er helt surrealistisk når du vet det faglige grunnlaget for alderstestene, for det er jo ikke vitenskap. Det er høyst tvilsom vitenskap. Og de tillegges mye mer vekt og tolkes ikke alltid til søkers gunst slik statsråden har sagt i Stortinget, sier SV-representant Karin Andersen.

KRITISK: Karin Andersen (SV) er kritisk til alderstestene. Foto:  Torbjørn Grønning / Dagbladet
KRITISK: Karin Andersen (SV) er kritisk til alderstestene. Foto:  Torbjørn Grønning / Dagbladet Vis mer

Guttens advokat mener det samme.

- Et forvaltningsmessig prinsipp sier at man skal vurdere saken til berørtes gunst hvis det er tvil om faktum. Her gjør de ikke det. Når du har et sprik på kanskje fire år på en alderstest og entydige faglige vurderinger som samlet sier at det må være snakk om et barn, mener jeg etter et juridisk skjønn at saken skal tippe over til vedkommedes gunst, sier asyladvokat Bente Hermansen.

Skal mye til

Hennes inntrykk er at det ikke gjøres noen helhetlig vurdering i sakene, og at UDI ofte lener seg på de medisinske testene alene.

Hun får støtte fra Advokatforeningens Brynjulf Risnes:

- Det kan godt hende at man innenfor de forskjellige delene av metoden lar tvilen komme til gode, men kritikken fra advokatforeningen og forsåvidt også legeforeningen går på om metoden i det hele tatt er egnet. I sum er svaret derfor at man ikke lar tvilen komme asylsøkeren til gode, fordi andre metoder eller andre opplysninger ikke har betydning, sier Risnes til Dagbladet.

KRITISK: Tvilen kommer ikke asylsøkerne til gode, mener Brynjulf Risnes og Advokatforeningen.  Foto: Gorm Kallestad / Scanpix
KRITISK: Tvilen kommer ikke asylsøkerne til gode, mener Brynjulf Risnes og Advokatforeningen.  Foto: Gorm Kallestad / Scanpix Vis mer

Overfor Dagbladet bekrefter også UDI at det skal mye til før en god alderstest ikke lyttes til.

Det skjer altså til tross for at mange fagstemmer, deriblant legeforeningen, og den europeiske barnelegeforeningen, har advart mot testene, og at rådet for legeetikk i går kom med kritikk av legen som gjør undersøkelsene.

- Hvis aldersundersøkelsen er helt klar skal det tungtveiende momenter til før vi avviker fra denne, sier avdelingssjef Dag Bærvahr i UDI i en epost til Dagbladet.

De vil ikke kommentere om de synes Listhaug har sagt noe feil til Stortinget:

- Det er ikke naturlig for et direktorat å kommentere en statsråds dialog med Stortinget, skriver Bærvahr.

Kritisk

Andersen i SV mener det nå er på tide at de andre partiene blir med og tar ansvar og stanser utsendinger som er gjort etter bruk av alderstesten.

SV fremmer torsdag denne uka forslag i Stortinget om å stanse alle utsendelser til Afghanistan som skjer etter at unge afghanere har fått oppjustert alderen sin.

- Det Listhaug har sagt i Stortinget er et forsøk på å villede Stortinget. En statsråd kan ikke uttale seg så upresist når det gjelder bruken av disse testene. Det er alvorlig, men akkurat nå er det viktigere å få stanset utsendelsene. Når alderstestene, rettsikkerhetssituasjonen for asylsøkerne, og sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er under enhver kritikk, forventer jeg nå at de andre partiene snart våger å åpne kjeften for andre saker enn det som ikke får konsekvenser, tordner Andersen.

Hun frykter at den blåblå regjeringen er i ferd med å hive ut flest mulig ungdommer før jul. På nyåret skal Folkehelseinstituttet nemlig ta over ansvaret for alderstestene, noe som ventes å forbedre dem.

- Nå går det helt over stokk og stein fordi politiet skal nå måltallene sine før jul. Jeg frykter nå at de spekulerer i å få sendt ut flest mulig før det kommer på plass et system som gjør at aldersvurderingene må gjøres på en faglig god måte, sier Andersen.

Uenig

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) mener hun ikke har uttalt seg uriktig for Stortinget - og viser til at UDI opererer med en sikkerhetsmargin i alderstestene for å korrigere upresise resultater.

- Uttalelsene mine har vært at tvilen alltid skal komme søker til gode, og det gjør den. Det opereres også med sikkerhetsmarginer i disse spørsmålene, da vi vet at alderstestene ikke er ufeilbarlige, skriver hun i en epost til Dagbladet.

I Stortinget har hun vist til statistikk som viser at halvparten av asylsøkerne som ifølge testene har 70 prosent sannsynlighet for å være under 18 år, likevel blir vurdert som mindreårige.

- Hvordan kan du si at «vurdering og fastsettelse av alder vil aldri kun være basert på den medisinske aldersvurderingen», når UDI skriver som de gjør i vedtaksbrevet i denne saken?

- UDIs aldersvurdering tar utgangspunkt i den medisinske aldersvurderingen, som vurderes opp mot øvrig informasjon i saken. Siden det i dag ikke finnes noen medisinsk metode for aldersfastsettelse som gir helt sikre svar, skal resultatet av undersøkelsen være et av flere momenter i en helhetsvurdering i de konkrete enkeltsakene.

- Hvordan kan du si at tvilen alltid vil komme folk til gode når advokatene mener det ikke skjer?

- Det finnes ingen metode for aldersfastsetting som gir helt sikre svar, det er riktig, men medisinske aldersundersøkelser er et viktig verktøy for utlendingsforvaltningen der det er tvil om alder. Tvil skal komme søker til gode. Det skal være klar sannsynlighetsovervekt før man fastsetter alder til over 18 år. Og igjen, som nevnt over, UDI legger inn en sikkerhetsmargin, skriver Listhaug.

- Behov for undersøkelser

Hun sier det er viktig å foreta alderstesting av asylsøkere fordi man vet at mange av dem som kommer til Norge oppgir å være barn når de egentlig er langt eldre - og påpeker at hele 40 prosent av alle de 1700 personene som er alderstestet fra januar til oktober i år har vist at søkeren er 20 år eller eldre.

- Det er i mine øye ingen tvil om at det er behov for disse undersøkelsene, skriver Listhaug i eposten til Dagbladet.

Hun mener SV-Andersens reaksjon tyder på at partiet prøver å ta en omkamp i mediene etter å ha tapt saken i Stortinget, og påpeker at de rødgrønne skal ha brukt samme alderstest-regime som denne regjeringen.

- Jeg er litt overrasket over Andersens reaksjon i og med at dette er de samme metodene som ble brukt da de satt i regjering. Det finnes ingen metode for aldersfastsetting som gir helt sikre svar, det er riktig, men medisinske aldersundersøkelser er et viktig verktøy for utlendingsforvaltningen der det er tvil om alder. Vi kommer ikke til å stanse utsendinger av personer som har fått sine saker grundig behandlet. Det norske systemet er godt, og ivaretar rettssikkerheten på en god måte. Denne kritikken er ikke noe nytt.

Hun avviser også Andersens anklage om at de prøver å hive ut så mange som mulig før Folkehelseinstituttet tar over testingen.

- Alle som ikke har rett til opphold i Norge skal sendes ut så raskt som mulig, men det har ingenting med Folkehelseinstituttet å gjøre. Den ambisjonen står seg uavhengig av hvem som gjennomfører aldersundersøkelsene. Målene med disse undersøkelsene er å finne en så riktig alder som mulig, sier hun.