Anklager Raymond og MDG for avtalebrudd om bompenger

Arbeiderparti-byrådet i Oslo med MDG i spissen vil bruke 98 prosent av bompengene på alt annet enn vei de neste årene. Det er et løftebrudd, ifølge Høyre og Venstre.

- AVTALEBRUDD: Byrådsleder Raymond Johansen flankert av Lan Marie Berg (venstre) og Hanna Marcussen (begge MDG). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
- AVTALEBRUDD: Byrådsleder Raymond Johansen flankert av Lan Marie Berg (venstre) og Hanna Marcussen (begge MDG). Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer

Bare to prosent av pengene Oslo-bilistene skal betale inn i bompenger de neste årene skal gå til veiprosjekter. Tallet har vært gjentatt av både samferdselsministeren, andre politikere og eksperter de siste ukene.

Tallet stammer fra handlingsprogrammet til Oslopakke 3 for de neste fire årene, og ble gjengitt i en artikkel fra klimaetaten i Oslo 23. mai.

I praksis betyr det at Oslo-byrådet ledet av Raymond Johansen (Ap) og miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) skyver på finansiering av veiprosjekter og prioriterer kollektivutbygging.

- Avtalebrudd

Det reagerer både Høyre og Venstre kraftig på. De krever nå at saken sendes tilbake fra bystyret til byrådet der de følger tidsplanen i Oslopakke 3, som blant annet innebærer at arbeidet med Røa-tunnelen starter i 2020.

De viser til følgende punkt i den reviderte avtalen om Oslopakke 3:

«Det forutsettes at planleggingsarbeidet for Røa-tunnelen videreføres, slik at prosjektet igangsettes og finansieres med Oslopakke-3 midler senest fra 2020.»

Høyres Oslo-topp Eirik Lae Solberg sier til Dagbladet at byrådets handlingsplan, som altså ikke inkluderer Røa-tunnelen, ikke følger opp avtalen.

- Dette er et avtalebrudd, slår Lae Solberg fast, som også ber om et møte med Raymond Johansen og Arild Hermstad for å diskutere det de omtaler som en alvorlig situasjon.

- Bilistene må få noe

- Det å ta ut veiprosjekter som har vært viktig for å utvikle bymiljøet, svekker utvilsomt oppslutningen rundt Oslopakke 3. Det er viktig at de veitunnelene som ligger i avtalen gjennomføres. Både slik at vi kan stole på inngåtte avtaler med byrådet, men også med tanke på de som betaler bompengene. De må se at de får veitunneler igjen for det de betaler, sier Lae Solberg.

Høyre og Venstre fremmer nå et forslag om å sende handlingsprogrammet tilbake til byrådet og ber dem om å følge opp Oslo-pakke 3-avtalen, og da spesielt avtalepunktet om Røa-tunnelen.

- Oslopakke 3 har tjent byen vår godt i over 20 år. Uten den hadde vi fortsatt hatt 8-felts motorvei over Rådhusplassen og vi ville ikke hatt et av Europas beste kollektivsystem, sier Hallstein Bjercke i Venstre.

- Det er svært alvorlig at byrådet ikke følger opp avtalen. For ikke å sette de viktige kollektiv- og samferdselsprosjektene i byen i fare, inviterer vi byrådslederen og samferdselsbyråden til raskt å sette seg ned sammen med oss, slik at vi så snart som mulig får på plass et handlingsprogram i tråd med avtalen til det beste for byen, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke, som er nestleder i Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo.

Av de andre veiprosjektene i Oslopakke 3, som også kan være i fare, er Manglerudtunnelen, lokk over E6 ved Furuset og lokk over E18 ved Filipstad.

MDG: - Useriøst

Arild Hermstad (MDG), miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, svarer følgende på kritikken:

- Dette er useriøst av Høyre og Venstre. De vil sette av penger til et prosjekt som vi ikke vet hva koster, og hente penger fra å kutte kraftig enten i kollektivsatsinger som Fornebubanen og nye trikker, eller den populære sykkelsatsingen som kommer hele befolkningen i hele Oslo til gode, sier Hermstad.

Han forstår ikke hva Høyre og Venstre mener med at det skal være et avtalebrudd.

- Jeg forstår ikke hvordan dette kan være et brudd på Oslopakke 3-avtalen. Vi er i gang med planlegging av Røa-tunnelen. Men Oslopakke 3-avtalen slår også fast at vi skal bygge Fornebubanen, nytt signalanlegg og ny t-banetunnel, og at bompengeinntektene skal være langt høyere enn de er. Nå går inntektene ned, mens utgiftene øker. Nå må Høyre og Venstre være ærlige overfor seg selv og velgerne om hvilke prosjekter de vil kutte, ikke stadig komme med løfter om høyere utgifter, slår Hermstad fast.