Anklager Røkke for kriminalitet

Forfatter Stein Morten Lier hevder i boka «Rikets tilstand» at Kjell Inge Røkke har skapt deler av gigantformuen på å samarbeide med kriminelle. Påstanden avises som vås fra Røkke og Aker.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag kommer boka «Rikets tilstand» på politiets eget hoff-forlag – Nordisk Kriminalkrønike. Forfatteren Stein Morten Lier har gransket det kriminelle Norge.

Mest oppsiktsvekkende er konklusjonen Lier trekker om forretningsmannen Kjell Inge Røkke.

Fiskeren og milliardæren levnes ingen ære i boka til Stein Morten Lier.

– Kjell Inge Røkke har direkte og indirekte vært innblandet i grov kriminalitet der han har drevet forretninger. I Alaska og Sør-Amerika har han bedrevet rovfiske.

Svart hav er resultatet etter at Røkkes fabrikktrålere tok seg til rette og tømte havet for fisk. Dette er grov miljøkriminalitet, sier Lier.

I boka skriver Lier:

«…  opererte Kjell Inge Røkkes selskap American Seafoods i Vladivostok fra 1992 til 1997 og samarbeidet med det russiske selskapet VBTRF. Sammen eide de selskapet ASC/Russia. Og i løpet av disse åra kontrollerte Røkke fisket etter pollakk i den russiske delen av Beringhavet. Sammen med fiskemafiaen».

SJOKKBOK Røkke er kriminell?

INGEN ÆRE: Stein Morten Lier levner Kjell Inge Røkke og Aker ingen ære. -Kjell Inge Røkke har direkte og indirekte vært innblandet i grov kriminalitet der han har drevet forretninger, sier Stein Morten Lier, her foran Akerkontorene i Oslo.  Foto: Frank Karlsen
INGEN ÆRE: Stein Morten Lier levner Kjell Inge Røkke og Aker ingen ære. -Kjell Inge Røkke har direkte og indirekte vært innblandet i grov kriminalitet der han har drevet forretninger, sier Stein Morten Lier, her foran Akerkontorene i Oslo.  Foto: Frank Karlsen Vis mer

– Alle mine kilder konkluderer med det samme. Fiskeindustrien var fullstendig kontrollert av den russiske mafiaen. Det var således ikke mulig å operere i dette farvannet uten mafiaens velsignelse.

– Velsignelse?

– Når du samhandler med kriminelle elementer, er du selv med på å legalisere grov kriminalitet, preget av drap, vold og utpressing, påstår Lier.

– Har du konkrete bevis som knytter Røkke til kriminalitet?

– Nei, men det er ikke slik at jeg eller andre bare kan reise til Vladivostok og hente bevisene. De som styrer byen, er de samme menneskene som utøver kriminaliteten. Det var disse menneskene som ranet til seg makta i Vladivostok. De har siden Sovjetunionen gikk i oppløsning hatt full kontroll over området. Fortsatt er Vladivostok den mest kriminaliserte byen i det tidligere kommunistregimet. Derfor har jeg i boka fokusert på å dokumentere de lovløse tilstandene, sier Lier.

– Er det et bevis på at Røkke er kriminell, slik du mer enn antyder i «Rikets tilstand?

– Dersom noen hadde slått seg opp på Sicilia og tjent millioner innenfor bygg- og anleggsbransjen, ville ingen vært i tvil om at pengene var tjent på å samarbeide med La Cosa Nostra – den fryktede italienske mafiaen. Røkke har tjent store penger på å operere i et tilsvarende mafiamiljø. Et samfunn hvor lover og regler ikke gjelder. Det var, og jeg mener det fortsatt er, umulig å drive forretning i Vladivostok-området uten å jobbe på lag med kriminelle, sier Stein Morten Lier.

– Kriminelt eldorado

I boka viser Stein Morten Lier til en rekke kilder som har beskrevet forholdene i Vladivostok, hvor Kjell Inge Røkke, ifølge Stein Morten Lier, i flere år var sentral i fiskeindustrien.

«Det er liten tvil om at korrupsjonen eksploderte, uttalte Aljona Sokolova, redaktør i Vladivostoks eneste engelskspråklige avis, VladNews. Hvis du skulle lykkes med å gjøre forretninger, måtte du bestikke de rette personene. Sokolova mente således det i praksis var helt umulig å skaffe seg forretningskontrakter uten å befatte seg med korrupsjon».

– Hva har det med Røkke å gjøre?

– Dette er et av mange bevis som dokumenterer at det var umulig å gjøre forretninger i Vladivostok, uten å samarbeide med kriminelle. Kjell Inge Røkke og hans daværende selskap American Seafoods omsatte for enorme beløp. Dette var ikke mulig uten tette bånd til organisert kriminalitet, sier Lier.

Videre i boka bruker Lier plass på Alexander Litvinenko – som ble giftmyrdet i London. Lier tar Litvinenko som dokumentasjon på at det var umulig å drive forretninger på lovlig måte.

I «Rikets tilstand» skriver Lier:

«I løpet av nittitallet ble hundrevis av forretningsmenn, advokater og andre som på en eller annen måte var involvert i fiskeindustrien eller andre næringer drept, og flerfoldige milliarder kroner forsvant ut av landet. Men nesten ingen ble tatt og straffet. Det er en statistisk umulighet i et samfunn med et fungerende rettssystem. De som lyktes med å tjene penger og beholdt livet, måtte på et eller annet vis samarbeide med FSB (det tidligere KGB, red.anm.) og lokale kriminelle. Og de måtte ha gode forbindelser til makthaverne i Kreml».

– Men er det et bevis på at Røkke var involvert med FSB og mafiaen?

– Det er da et tankekors at Aker Kværner til tross for at det fortsatt er uhyre vanskelig å operere i Russland, stadig vinner kontrakter i området rundt Vladivostok. Jeg har flere eksempler på at Røkkes selskaper har fått kontrakter med korrupte selskaper, sier Stein Morten Lier.

I boka «Rikets tilstand» skriver Lier:

«Det er da et tankekors at Aker Kværner, til tross for at det fortsatt er uhyre vanskelig å operere i Russland, stadig vinner kontrakter i området rundt Vladivostok. Her er noen eksempler»:

«Operatøren SEIC, Sakhalin Energy Investment Company, har gitt Aker Kværner en kontrakt verdt én milliard i fase to av oljeutvinningsprosjektet som foregår på Sakhalin, en øy som ligger utenfor kysten av Vladivostok».

«Sovjetkomflot, selskapet med en gjennomkorrupt ledelse, som tidligere beskrevet, ga Aker Artic i oppdrag å levere tre tankskip som skal operere i arktiske farvann».

«Gazprom har annonsert at de ønsker Aker Kværner som leverandør til utbyggingen av Shtokmanfeltet».

– Indisier

– Sovjetunionen hadde kollapset. Vladivostok som hadde vært en lukket militær by, ble over natta et paradis for kriminelle. Investorer fra vesten strømmet til Sibir og Vladivostok. De fleste forsvant like fort som de etablerte seg i den myteomspennende byen helt øst i Russland. Mafiaen kontrollerte hele byen. Det var umulig å operere der uten «å få blod på hendene». Røkke var så vidt jeg vet den eneste vestlige investoren som overlevde i Vladivostok. Flere utlendinger forsøkte å tjene penger, men måtte gi opp og forlate den sterkt kriminalisert byen, sier Stein Morten Lier.

I «Rikets tilstand» legger Lier stor vekt på samarbeidet mellom Røkkes American Seafoods og det Vladivostok-baserte selskapet VBTRF.

– Sammen med VBTRF startet Røkke ASC/Russia. Min konklusjon er klar – den er basert på en rekke kilder – amerikanske universiteter, organisasjoner som forsker på kriminalitet, Alexander Litvinenko, den engelske språklige avisa i Vladivostok:

– Det var fullstendig umulig å drive forretninger på lovlig vis i Vladivostok, da Røkke herjet der, sier Stein Morten Lier.

– Mener du at dokumentasjonen er god for å hevde at Røkke er kriminell?

– Gjennom å dokumentere at fiskeindustrien var den mest korrumperte næringen, er det i seg selv et bevis. I mine øyne er det ingen tvil om at Røkke har tatt snarveier, samarbeidet med kriminelle og utøvd det jeg vil karakterisere som grov kriminalitet, sier Stein Morten Lier.

– Og det kan du bevise?

– I Norge er det slik at folk må dokumentere hvor de har tjent pengene sine, og således ligger faktisk bevisbyrden i virkeligheten hos Kjell Inge Røkke. Det skal bli interessant om Røkke viser kortene. Han er en rollemodell og et forbilde for mange. Det er i samfunnets interesse at han beviser at pengene er tjent på lovlig vis, sier Stein Morten Lier.

– Overalt hvor jeg har søkt har sporene blitt forsøkt slettet. Kilder som først ville snakke, ble over natta helt tause. Andre advarte meg mot å grave rundt Kjell Inge Røkke, sier Stein Morten Lier.

Overfor Dagbladet hevder Stein Morten Lier at han ble advart da han jaktet på opplysninger om og rundt Kjell Inge Røkke.

– Ansatte i Økokrim som har jobbet med problemstillingene rundt Røkke og hans virksomheter har advart meg mot å rote i dette. Det har blitt sagt rett ut at det er farlig å grave i møkka rundt Kjell Inge Røkke, sier Stein Morten Lier.

– Har du blitt advart av andre enn ansatte i Økokrim?

– Russiske kilder og folk med godt kjennskap til Røkkes tid i Seattle har sagt at det er farlig å rote i dette. Andre har bare stukket av, etter først å ha vært positive, sier Lier.

Århundrets ran

I august 1997 trakk Kjell Inge Røkke seg ut av samarbeidet med VBTRF i Russland.

– Det er neppe tilfeldig at American Seafoods trakk seg ut av Vladivostok seinsommeren 1997. Bare en måned etter ble VBTRF slaktet. Milliardverdiene ble ført ut av landet og plassert i Seattle. Alle spor etter selskapet ble slettet, sier Stein Morten Lier.

Forfatteren er helt klar på at fiskefusket i Sibir er den mest omfattende korrupsjon og organisert kriminalitet verden har sett i moderne tid.

– Fisket i Beringhavet, hvor Røkke var helt sentralt, kan ikke karakteriseres som noe annet enn århundrets ran, sier Stein Morten Lier.

– Du er ikke redd for å bli saksøkt og straffeforfulgt av Røkke og hans advokater?

– Jeg vil tro at sjansen er forholdsvis stor. Røkke og hans like har ubegrenset med økonomiske midler og kan bruke rettsvesenet til å tvinge kritiske røster til taushet. Men det er viktig at det kommer fram hvordan Røkke og andre forretningsmenn driver. Fordi deres framferd er med på å kriminalisere og andre korrumpere norsk næringsliv, sier Stein Morten Lier.

- Sammmenhengende vrøvl!

Dagbladet var i går i kontakt med både Kjell Inge Røkke, via hans informasjonsrådgiver Rolf Nereng, og kommunikasjonsdirektør Geir Arne Drangeid i Røkke-selskapet Aker ASA.

Drangeid uttaler seg på vegne av Aker og Kjell Inge Røkke.

- Jeg har verken hørt om forfatteren eller boka, før Dagbladet kontaktet meg. De tjue sidene og kapitlene om Kjell Inge Røkke og Aker som vi har fått referert, høres ikke ut som annet enn sammenhengende vrøvl, sier Geir Arne Drangeid.

Kommunikasjonsdirektøren reager kraftig på det han oppfatter som et forsøk på å framstille Kjell Inge Røkke som korrupt og kriminell.

- Vi kjenner oss ikke igjen. Men det er dessverre ikke første gang vi opplever at forfattere og mediebedrifter forsøker å bli rike ved å misbruke Aker og Røkkes navn, sier Geir Arne Drangeid.

Overfor Dagbladet presiserer kommunikasjonsdirektøren at det ikke finnes fnugg av sannhet i antydningen om at Aker og Kjell Inge Røkke er kriminelle.

- Slik det høres ut for oss, har denne forfatteren (Stein Morten Lier, red.anm.) neppe noen injurierende kraft, sier Drangeid.

- Betyr det at Kjell Inge Røkke og Aker ikke vil vurdere å forfølge Stein Morten Lier og boka «Rikets tilstand» rettslig?
- Vi ser ingen grunn til å bry rettsapparatet med noe etterarbeid i denne saken, sier Drangeid, og legger til:

- Vi i Aker og Kjell Inge Røkke har ikke tenkt å bidra til at en så tullete bok får mer oppmerksomhet enn den fortjener, sier kommunikasjonsdirektør Geir Arne Drangeid i Aker ASA til Dagbladet.

- BARE VRØVL: Geir Arne Drangeid i Aker mener Lier ikke har injurierende kraft.
<B>- GRUNDIG RESEARCH:</B> Stein Morten Lier har samlet informasjon til boka «Rikets Tilstand» flere steder i verden, blant annet dokumenter fra en amerikansk rettssak som Lier mener underbygger at et stort norsk selskap har brukt tvilsomme metoder i Russland.
ANKLAGES FOR KRIMINALITET: Kjell Inge Røkke, her avbildet sammen med sin forsvarer Ellen Holager Andenæs utenfor Oslo tingrett under den såkalte sertifikatsaken. Røkke avviser påstandene i boka.