Anmelder 99 familier

Skoledirektøren i Oslo anmeldte tirsdag 99 familier til politiet fordi de ennå ikke har sendt sine barn på skolen i høst.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Av de 140 grunnskolene i Oslo har en tredel varslet skoledirektøren om at de mangler elever. Skoledirektøren har fått rapporter om hele 128 elever som ingen aner hvor er, melder NRK.

- Jeg synes det er urovekkende at godt over halvparten er elever fra første til femteklasse, når vi vet hvor utrolig viktig skolestarten er, sier skoledirektør Astrid Søgnen.

Så mange som 58 førsteklassinger har ennå ikke troppet opp i skolegården, og det er totalt en overvekt av jenter blant de elevene som mangler. Nå varsler skoledirektøren en tøffere linje overfor foreldrene.

- I dag sendte vi anmeldelser av 99 familier til Grønland politistasjon. Deretter mottok rektorene ved skolene kopier av anmeldelsene. Vi ber også rektorene om å varsle de lokale barnevernskontorene om dette, sier Søgnen.

De fleste elevene som mangler har innvandrerbakgrunn, og mye tyder på at språkproblemer og manglende flyttemeldinger kan være noen av årsakene. Skoledirektøren er imidlertid redd for at noen av sakene også kan dreie seg om barnemishandling, og føler derfor at politiet er bedre rustet til å følge opp disse sakene.

Myndighetene vil i framtiden opptre langt strengere enn tidligere når barn ikke møter opp til skolen, og det kan bli aktuelt med både bøter og inndragning av barnetrygd for foreldre som ikke retter seg etter reglene.

NTB