«Anna ble ikke trodd, og møtte fordømmelse og spekulasjoner om troverdighet»

Natalie Christoffersen ved krisesenteret i Drammen mener de sviktet Anna Medvedeva før hun ble drept. Krisesenteret aviser anklagene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

DRAMMEN(Dagbladet): Natalie Christoffersen var på jobb ved Betzy krisesenter i Drammen da Anna Medvedeva kom til dem og ba om hjelp. Anna ble senere drept av eksmannen Mikael Svantesson 14. oktober 2012. Siden drapet har Christoffersen forsøkt å få krisesenteret til å ta selvkritikk for behandlingen av Anna.

«Drapet kunne vært unngått dersom Anna hadde vært bedre ivaretatt av krisesenteret og fått den hjelpen hun hadde krav på», skrev Natalie Christoffersen til Fylkesmannen i Buskerud 29. oktober 2012. 

Det var fjorten dager etter at Anna Medvedeva (26) ble funnet død i et skjul på Grønnskjær i Telemark.

Krisesenteret avviser anklagene, og mener de har opptrådt korrekt.

«Anna ble ikke trodd, og møtte fordømmelse og spekulasjoner om troverdighet»

- Vår granskning viser at våre rutiner ble fulgt, sier styreleder for Betzy krisesenter og kommunalsjef for Lier kommune, Synnøve Tovsrud.

Ba om hjelp Lørdag skrev Dagbladet om hvordan Anna Medvedeva gjentatte ganger spurte politiet om hjelp, etter at hun flere ganger ble truet på livet av ekssamboeren. Politiet har overfor Dagbladet bekreftet at de ikke fulgte opp anmeldelsen.

- Ut ifra den kontakten vi hadde med partene, hadde vi ingen indikasjoner på at hun var i fare, sa stasjonssjef for drammenspolitiet, Øyvind Aas, til Dagbladet sist lørdag. Politiet mener de håndterte Annas anmeldelse korrekt, men de nekter å offentliggjøre loggen, avhøret og anmeldelsen.

14. juli søkte Anna hjelp hos Betzy krisesenter, etter at hun dagen før hadde søkt om hjelp hos politiet. Med seg hadde hun sin åtte måneder gamle sønn. «Grunnen til at de kom hit er at far har drapstruet og slått bruker», skriver Krisesenteret i sin interne logg. Videre skriver de at ekssamboeren har forsøkt å kidnappe sønnen, og at han har truet med å ta med sønnen «til et sted hvor hun ikke finner dem». Videre sa han at han hadde kontakter «som kan drepe henne for ham».

- Følte seg ikke trygg Ifølge et brev til Krisesenterets ledelse, som Natalie Christoffersen sendte sju dager etter at Anna døde, hjalp ikke Krisesenteret Anna slik hun mener de burde.

BLE DREPT: Anna Medvedeva (26) ble drept av ekssamboeren 14. oktober 2012, da hun møtte ekssamboeren for at han skulle ha samvær med deres felles barn. Foto: PRIVAT
BLE DREPT: Anna Medvedeva (26) ble drept av ekssamboeren 14. oktober 2012, da hun møtte ekssamboeren for at han skulle ha samvær med deres felles barn. Foto: PRIVAT Vis mer

I brevet viser hun til at det ikke var noen tvil om at Anna kom fra et voldelig forhold. Anna fylte ut et skjema som heter «Abuse Indeks». I skjemaet scoret Anna 74 poeng, noe som tilsvarer «Alvorlig vold», ifølge Christoffersen.

Christoffersen mente at Krisesenteret satt altfor høy terskel for å hjelpe Anna. «Anna ble ikke trodd, og møtte fordømmelse og spekulasjoner om troverdighet», skrev hun i brevet til Krisesenteret. Hun kritiserte videre krisesenteret for å ikke vurdere Annas beskyttelsesbehov. «Anna ble forskjellsbehandlet uten saklig grunn», skrev Christoffersen. Hun kritiserte videre Krisesenteret for å ikke ha gitt henne et botilbud.

Christoffersen konkluderte med at det forelå brudd på Krisesenterloven.

- KUNNE VÆRT UNNGÅTT: «Drapet kunne vært unngått dersom Anna hadde vært bedre ivaretatt av krisesenteret og fått den hjelpen hun hadde krav på», skrev Natalie Christoffersen til Fylkesmannen i Buskerud 29. oktober 2012. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/DAGBLADET
- KUNNE VÆRT UNNGÅTT: «Drapet kunne vært unngått dersom Anna hadde vært bedre ivaretatt av krisesenteret og fått den hjelpen hun hadde krav på», skrev Natalie Christoffersen til Fylkesmannen i Buskerud 29. oktober 2012. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/DAGBLADET Vis mer

Dagbladet har møtt tanta til Anna, som ønsker å være anonym.

- Anna ønsket å bli på Krisesenteret. Hun følte seg ikke trygg noe annet sted. Men hun fikk beskjed om at dette var umulig, sier tanta til Anna til Dagbladet.

De pårørende og deres bistandsadvokat har bedt om innsyn i journalene fra Krisesenteret, for å se hvordan hun ble behandlet. Dette ble avslått av Fylkesmannen:

- HÅNDTERT KORREKT: Kommunaldirektør i Drammen, Kari Høyer (t.v.), og styreleder for Betzy krisesenter, kommunalsjef for Lier, Synnøve Tovsrud (t.h.), sier til Dagbladet at senteret håndterte Annas sak korrekt. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/DAGBLADET
- HÅNDTERT KORREKT: Kommunaldirektør i Drammen, Kari Høyer (t.v.), og styreleder for Betzy krisesenter, kommunalsjef for Lier, Synnøve Tovsrud (t.h.), sier til Dagbladet at senteret håndterte Annas sak korrekt. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/DAGBLADET Vis mer

«Alt i alt mener Fylkesmannen at det ikke foreligger tilstrekkelig argumenter for å gi de pårørende fullt innsyn i denne saken».

- Hun var frustrert Den eneste journalen Krisesenteret har vært villig til å offentliggjøre er en siste journal, hvor det står at «hun fikk tilbud om å fortsette å være daglig bruker hos oss og ta kontakt når som helt hvis hun har behov for det».

Dette står i sterk kontrast til hva Christoffersen og tanta til Anna sier til Dagbladet.

- Anna var veldig frustrert over at hun ikke fikk den hjelpen hun trodde hun skulle få, sier Christoffersen til Dagbladet. Hun sier hun internt argumenterte for at Anna hadde krav på hjelp.

Dagbladet 3. mai 2014.
Dagbladet 3. mai 2014. Vis mer

- Men jeg mislyktes. De ga henne beskjed om at hun måtte forlate krisesenteret, sier hun.

- Hun gråt og løp fra samtalen Interne journaler som Dagbladet har fått tak i, og som framstår som logger fra krisesenteret, forteller historien om en frustrert kvinne, som får beskjed om at det ikke er mulig å bo på senteret.

20. juli står det i loggen at «Anna var preget av beskjeden om påbud om å flytte fra Betzy i nær framtid, som hun essensielt forsto fra samtalen med primærkontakten tidligere på dagen. Anna insisterte på at det hadde vært vold fra samboeren».

Seinere samme dag skrev Krisesenteret at «Anna ble svært ute av seg da hun forsto hun ikke kan bo her over tid, både i henhold til bolig og økonomi. (...) Hun gråt og løp fra samtalen».

SØKTE HJELP: 14. juli søkte Anna hjelp hos Betzy krisesenter, etter at hun allerede dagen før hadde søkt om hjelp hos politiet. Med seg hadde hun sin åtte måneder gamle sønn. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/DAGBLADET
SØKTE HJELP: 14. juli søkte Anna hjelp hos Betzy krisesenter, etter at hun allerede dagen før hadde søkt om hjelp hos politiet. Med seg hadde hun sin åtte måneder gamle sønn. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/DAGBLADET Vis mer

Loggen er skrevet av primærkontakten -ikke Natalie.

Tre dager seinere skriver Betzy krisesenter at de har tatt en ny prat med Anna. «Anna har fått beskjed om at hun ikke kan bli boende her til saken er avklart, da det kan ta mange måneder før det er i orden med alle parter rundt hvem som har daglig ansvar for sønnen og søknader om økonomisk bistand fra Nav».

Dette blir gjentatt 26. juli: «Hun kan ikke bli boende her over lengre tid, så hun kan begynne å se på nett etter hybel for seg og sønnen».

- FRUSTRERT: - Anna var veldig frustrert over at hun ikke fikk den hjelpen hun trodde hun skulle få, sier krisesenter-ansatte Natalie Christoffersen til Dagbladet. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/DAGBLADET
- FRUSTRERT: - Anna var veldig frustrert over at hun ikke fikk den hjelpen hun trodde hun skulle få, sier krisesenter-ansatte Natalie Christoffersen til Dagbladet. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/DAGBLADET Vis mer

28. juli flytter Anna ut av krisesenteret, 13 dager etter at hun første gang oppsøkte senteret. 14. oktober ble Anna kidnappet og drept av ekssamboeren.

- Ble håndtert korrekt Kommunaldirektør i Drammen, Kari Høyer, og styreleder for Betzy krisesenter, kommunalsjef for Lier, Synnøve Tovsrud, sier til Dagbladet at senteret håndterte Annas sak korrekt. 

- Vi fikk Asker og Bærum og Vestfold krisesenter til å gjennomgå rutinene som ble fulgt, etter at det ble klart at det hadde kommet kritikk mot krisesenterets håndtering internt, sier Tovsrud.

«Det er ingen brudd på krisesenterloven ut fra de opplysningene undertegnede har fått i saken», skriver en avdelingsleder fra Asker og Bærum krisesenter.

- GRÅT OG LØP Krisesenteret skrev at «Anna skrev ble svært ute av seg da hun forsto hun ikke kan bo her over tid, både i henhold til bolig og økonomi. (...) Hun gråt og løp fra samtalen». Foto: PRIVAT
- GRÅT OG LØP Krisesenteret skrev at «Anna skrev ble svært ute av seg da hun forsto hun ikke kan bo her over tid, både i henhold til bolig og økonomi. (...) Hun gråt og løp fra samtalen». Foto: PRIVAT Vis mer

Krisesenteret i Vestfold er enda tydeligere. «På bakgrunn av den fremlagte dokumentasjonen finner jeg ikke å kunne betvile verken faglige vurderinger eller praktisk utført arbeid fra primærkontakten ved Betzy krisesenter».

- Hensikten var å avklare om de rutinene som ble anvendt, var i tråd med krisesenterets håndtering av liknende saker. Det var de, sier Tovsrud.

Dagbladet har lest opp loggene for Tovsrud og Høyer, men senterledelsen sier de ikke kjenner til loggene som Dagbladet har fått tilgang til.

FORSVARER POLITIETS HÅNDTERING: - Ut ifra den kontakten vi hadde med partene, hadde vi ingen indikasjoner på at hun var i fare, sa stasjonssjef for drammenspolitiet, Øyvind Aas, til Dagbladet sist lørdag. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/DAGBLADET
FORSVARER POLITIETS HÅNDTERING: - Ut ifra den kontakten vi hadde med partene, hadde vi ingen indikasjoner på at hun var i fare, sa stasjonssjef for drammenspolitiet, Øyvind Aas, til Dagbladet sist lørdag. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/DAGBLADET Vis mer

- Vi har ikke lest loggene som du viser til, sier Høyer, og sier de bare har fått en muntlig orientering angående saken.

De viser videre til den ene loggen som er oversendt de pårørende, hvor det står at Anna fikk tilbud om å komme tilbake.

- Dette er en sak som har fått tragisk et utfall og vært vanskelig for de ansatte. Gjennomgangen viser at de rutinene som krisesenteret benytter, er i tråd med de rutinene de øvrige krisesentrene bruker, sier Tovsrud.

HER BLE ANNA DREPT: I dette skjulet ved Grønskjær skisenter i Telemark ble den 26 år gamle russiske kvinnen funnet drept. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/DAGBLADET
HER BLE ANNA DREPT: I dette skjulet ved Grønskjær skisenter i Telemark ble den 26 år gamle russiske kvinnen funnet drept. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/DAGBLADET Vis mer
ANNAS SØNN:- Sønnen hadde akkurat begynt å snakke før drapet. Etter drapet har han vært taus, og den første tiden etter drapet sa han bare «Anna», sa tanta til Anna sist lørdag. Hun har nå omsorget for den to år gamle sønnen til Anna. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/DAGBLADET
ANNAS SØNN:- Sønnen hadde akkurat begynt å snakke før drapet. Etter drapet har han vært taus, og den første tiden etter drapet sa han bare «Anna», sa tanta til Anna sist lørdag. Hun har nå omsorget for den to år gamle sønnen til Anna. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/DAGBLADET Vis mer