Anne kan få siste stikk

Anne Enger Lahnstein har siste ordet i regjeringens strid om ny Oslo-biskop. Hun kan som stedfortredende statsminister bruke sin dobbeltstemme for å danke ut favoritten Odd Bondevik.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kjøttvekta kan komme til å avgjøre striden i regjeringen om ny Oslo-biskop. Dersom samtlige av Senterpartiets og Venstres statsråder går inn for Gunnar Stålsett, vinner han. Siden Kjell Magne Bondevik har erklært seg inhabil i saken, fungerer Anne Enger Lahnstein som statsminister. Med sin dobbeltstemme kan hun da bli loddet som tipper vekta i Stålsetts favør.

Det vil i så fall være en helt ekstraordinær situasjon.

Uenige

Ikke siden 1968 da Per Lønning ble utnevnt til biskop i Borg, har det vært dissens i regjeringen i forbindelse med bispeutnevnelser. Den gangen måtte daværende kirke- og undervisningsminister Kjell Bondevik, Kjell Magne Bondeviks onkel(!) bøye av for regjeringens flertall.

Om kort tid kan kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun komme til å lide samme skjebne. Ekstra pikant er situasjonen denne gangen fordi den ene kandidaten, Odd Bondevik, er fetter av statsminister Kjell Magne Bondevik, som dermed er inhabil og ute av spill.
Siden miljøvernminister Guro Fjellanger ikke er medlem i statskirken, skal heller ikke hun være med på den vanskelige avgjørelsen. Dermed kan det bli åtte statsråder fra Kristelig Folkeparti for Odd Bondevik og til sammen ni statsråder fra Senterpartiet og Venstre for Gunnar Stålsett.

Dobbel Anne

Avgjørelsen tas i statsråd i løpet av to- tre uker og tidligst neste uke, opplyser kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun til Dagbladet. Kulturminister Anne Enger Lahnstein vil tre inn som statsminister i Bondeviks fravær.

Det er liten tvil om at KrF-statsrådene helst ser Odd Bondevik som ny primas. Men som Dagbladet skrev i går er Stålsett ønsket både i Senterpartiet og Venstre.

Etter det Dagbladet erfarer, vil Sp-statsrådene samlet gå inn for Stålsett. Om det samme er tilfellet med Venstre-statsrådene, er mer uklart.

Om en av dem skulle gå for Bondevik og saken blir satt på spissen, kan stedfortredende statsminister Anne Enger Lahnstein til nød bruke sin dobbeltstemme.

Må bøye av?

Slik kan det skje:

Kirke- og undervisningsminister Jon Lilletun vil først legge fram sin innstilling i forberedende statsråd. Da vil uenigheten og den politiske diskusjonen om bispevalget komme opp.

Hvis vekta da viser at Gunnar Stålsett har størst oppslutning, kan Lilletun enten bøye av og legge fram en kongelig resolusjon i statsråd om Stålsett.

Han kan også gå til statsråd med sin innstilling, men påpeke at regjeringen på grunnlag av flertall og en samlet vurdering går inn for Stålsett.

Møre-biskopen Odd Bondevik er den kandidaten de fleste kirkelige organer har gått inn for.
- Jeg vil legge stor vekt, men ikke avgjørende vekt, på Kirkens votum. Jeg vil foreta en samlet vurdering, er Lilletuns eneste og diplomatiske kommentar.

Kirkens råd

Andre KrF-kilder mener imidlertid at Kirkens råd bør veie svært tungt for en regjering som ved flere anledninger har lagt vekt på Kirkens råd i kirkesaker og argumentert mot innblanding i Kirkens indre anliggender.

Om Stålsett hadde vært Kirkens fremste kandidat, ville det vært like unaturlig å gå forbi han, blir det sagt.

Videre mener man i KrF at det vil være et problem for Kirkens primas å gå på tvers av Kirkemøtets syn i homofilisaken.

I Senterpartiet og i Venstre legger man vekt på Stålsetts mer liberale syn på homofilisaken, samt hans brede internasjonale erfaring og posisjon.