Annenrangs rett

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mandag vil FNs kvinnekonvensjon endelig bli inkorporert i norsk lov. Det burde være grunn til å feire, men regjeringens innstilling gjør det svært vanskelig. I stedet for å ta kvinnekonvensjonen inn i menneskerettsloven, hvor den naturlig og rettslig hører hjemme, ber regjeringen om at den tas inn i likestillingsloven. Det betyr i praksis en nedgradering av kvinners rettigheter i forhold til andre universelle menneskerettigheter.

Norge har en lang og stolt tradisjon når det gjelder menneskerettigheter. Norske regjeringer har spilt en aktiv rolle som pådriver internasjonalt og er blant FNs ivrigste støttespillere på området. Vi har allerede inkorporert tre av FNs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven av 1999. Nå var turen kommet til rasediskrimineringskonvensjonen (RDK) og kvinnekonvensjonen (CDAW). Men her sier regjeringen plutselig stopp.

Regjeringens defensive begrunnelse er at den finner det «mest hensiktsmessig» å ta CDAW inn i likestillingsloven, som jo er laget for den slags. Mest hensiktsmessig for hvem? I menneskerettsloven ville CDAW fått forrang i motstrid med andre lover, mens den i likestillingsloven må vike for trossamfunns særstilling i lovverket. Regjeringen viser dessuten til Maktutredningens bekymring for rettsliggjøring som angivelig fører til forvitring av folkestyret. Kvinners rettigheter, slik de er utformet av FN, utgjør med andre ord en fare for det norske demokratiet.

CDAW omhandler grunnfestete rettigheter på samme måte som barnekonvensjonen, som er tatt inn i menneskerettsloven, hvor internasjonale menneskerettigheter selvfølgelig hører hjemme. Regjeringen hevder med sitt forslag at noen rettigheter er mindre verdt enn andre. Det er neppe tilfeldig at en regjering med KrF i spissen mener nettopp likestilling skal ha lavere status, men at Høyre og Venstre deler et slikt verdisyn er mer uforståelig.

Norske statsråder er flinkest i FN-klassen til å forfekte menneskerettigheter generelt og likestilling spesielt når de er ute og reiser. Da bør man i det minste kunne vise til at vi selv tar det på alvor. Det gjør ikke regjeringen med sin anbefaling.