Anonyme vitner

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Stortingets justiskomité har enstemmig sluttet seg til et forslag om at vitner skal ha anledning til å vitne anonymt når det er nødvendig for vitnets sikkerhet. Denne adgangen skal gjelde i flere typer straffesaker. Politiinformanter skal også kunne gis samme beskyttelse.

Bakgrunnen for tiltaket er at «det kriminelle miljøet i Norge er blitt hardere», sier saksordføreren Jan Petter Rasmussen til NTB.

  • Det er mulig at så er tilfellet. Men det begynner etter hvert å bli mange tiltak innenfor rettspleien som begrunnes i denne påståtte kriminalitetsutviklingen. Det var også bakgrunnen for mange forslag som det såkalte metodeutvalget kom med i sin innstilling. Her foreslo man bl.a. utvidet adgang til rom- og telefonavlytting og annen overvåking. Vi vil advare mot tiltak som svekker både individets rettsvern og den åpenhet i rettspleien som vi prinsipielt støtter.