Ansatte slakter Sommerfeldt

I et konfidensielt brev til styret slaktes Kirkens Nødhjelps generalsekretær Atle Sommerfeldt for ikke å hindre mobbing og trakassering på arbeidsplassen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Generalsekretæren måtte i går redegjøre for sin håndtering av mobbealarmen mot den nå avgåtte avdelingslederen Leila Valvik Raustøl, som Dagbladet omtalte forrige lørdag. Etter et åtte timers langt møte ble det klart at han ble sittende. Lederen fikk sterk kritikk av de ansatte.

- Saken knyttet til det psykososiale miljøet i organisasjonen innser vi har vært en belastning for alle involverte, og etterlatt mange sår. Vi håper nå at vi får en god felles helingsprosess, sier nestleder i styret Liv Berit Carlsen i en pressemelding.

- Et mønster

Utad prøver fagorganisasjonene i Kirkens Nødhjelp å dempe inntrykket av en organisasjon i splittelse og krise. Men i et konfidensielt brev de sendte styret 10. april, avsløres indre strid, trenering av tiltak det var enighet om og sterk misnøye med Sommerfeldt.

«Etter hvert måtte vi erkjenne at dette ikke bare dreide seg om enkeltstående tilfeller, men at det var uttrykk for et mønster», står det i brevet.

Men ledelsen skal ikke ha kjent seg igjen i beskrivelsen fra fagforeningene, og etterlyste en konkretisering.

«Vi ønsket ikke å oppgi dette, fordi vi fryktet at det ville føre til at de som opplevde seg mobbet, ville få det enda vanskeligere», står det i brevet. Dette tok Sommerfeldt selvkritikk på i et intervju med Dagbladet i forrige uke.

Saken ble tatt opp på hvert møte i Bedriftsutvalget - uten særlige resultater. Det ble vedtatt å nedsette et mobbeutvalg.

SKOLERETT: Generalsekretær Atle Sommerfeldt måtte i går redegjøre overfor Kirkens Nødhjelps styre for sin håndtering av mobbesaken. Her er han i Kirkens Nødhjelps lokaler i forkant av sin redegjørelse. Foto: Henning Lillegård
SKOLERETT: Generalsekretær Atle Sommerfeldt måtte i går redegjøre overfor Kirkens Nødhjelps styre for sin håndtering av mobbesaken. Her er han i Kirkens Nødhjelps lokaler i forkant av sin redegjørelse. Foto: Henning Lillegård Vis mer

- Systemfeil

«Gruppa har ikke hatt et eneste møte, og ble ensidig besluttet nedlagt av administrasjonssjefen på BU-møte 28. mars, til sterke protester fra de tillitsvalgte», skriver fagforeningene. De er sterkt kritiske til kulturen som er bygget opp under Sommerfeldts ledelse:

«Vi anser det som en systemfeil når verken kultur eller regler og rutiner legger hindringer i veien for at medarbeidere blir behandlet på en utilbørlig måte. Når brudd på arbeidslivets lover og avtaler er akseptert personalpolitikk i Kirkens Nødhjelp kan ikke dette bare skyldes én person».

I brevet blir generalsekretæren angrepet på følgende måte:

«I tillegg til problemene med arbeidsmiljøet, har arbeidet med denne saken demonstrert en manglende respekt for tillitsvalgtes rettigheter og plikter hos ledelsen i Kirkens Nødhjelp. Etter hvert som denne saken har utviklet seg har vi opplevd et stadig vanskeligere samarbeidsklima. Vi anser dette som svært kontraproduktivt i forhold til å gjøre organisasjonen i stand til å utføre sitt viktige oppdrag», skriver de.

Forventer samarbeid

På styremøtet i går ble det vedtatt at ledelse og fagforeninger skal samarbeide for å bedre arbeidsmiljøet.

- Vi har tillit til at styrets vedtak vil bidra til å bringe prosessen inn i et konstruktivt spor, og forventer at ledelsen nå vil samarbeide med de ansattes representanter for å bedre arbeidsmiljøet, skriver fagforeningene i en felles pressemelding.

Ansatte slakter Sommerfeldt