HØYT ARBEIDSPRESS: Ifølge beregninger gjort av politistasjonen på Gardermoens ledelse, har Norges hovedflyplass behov for hele 225 ansatte. Det er 75 flere enn tallet på ansatte i turnus i dag. Foto: Arne V. Hoem / Dagbladet
HØYT ARBEIDSPRESS: Ifølge beregninger gjort av politistasjonen på Gardermoens ledelse, har Norges hovedflyplass behov for hele 225 ansatte. Det er 75 flere enn tallet på ansatte i turnus i dag. Foto: Arne V. Hoem / DagbladetVis mer

Ansetter politistudenter til å utstede nødpass

Skal lette på trykket i timelange grensekontrollkøer. 

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Tidlig i juni innførte politiet på Oslo Lufthavn Gardermoen strenge restriksjoner på utstedelse av nødpass. Senere fikk de kritikk av justisminister Anders Anundsen (Frp) og fra sure passasjerer som fikk ødelagt ferien sin i passluka. Nå går politiet tilbake på avgjørelsen.

I dag ble det klart at studenter fra Politihøgskolen nå blir sommervikarer på Gardermoen for å demme opp for bemanningssituasjonen. Studentene skal hovedsaklig hjelpe til med å utstede nødpass, slik at alle ressurser kan brukes i passkontrollen for reisende til og fra land utenfor Schengen-land.

Når det gjelder vikarene er det ennå ikke helt avklart hvor mange politistudenter som blir å finne i politiposten. Det er heller ikke bestemt fra hvilken dato de vil være på plass på Gardermoen.

- Å utstede nødpass er en av politiets serviceoppgaver, men ble i første omgang nedprioritert på grunn av ressursknapphet. Vi har i ettertid prioritert å bruke ekstra ressurser og ansetter nå politistudenter som sommervikarer for å ivareta utstedelse av nødpass i sommer, sier fungerende leder for Øst Politidistrikt Bjørn Vandvik til Dagbladet.

Lurer på hvor pengene kommer fra

I går sa hovedverneombud for funksjonell enhet for politiet på Romerike, Audun Martinsen til Dagbladet og sa at politisituasjonen på Gardermoen er kritisk.

MENER SITUASJONEN ER UHOLDBAR: En tøff arbeidssituasjon for de ansatte fører til lange køer på Gardermoen, mener Audun Martinsen hovedverneombud for funksjonell enhet på Romerike. Foto: Privat
MENER SITUASJONEN ER UHOLDBAR: En tøff arbeidssituasjon for de ansatte fører til lange køer på Gardermoen, mener Audun Martinsen hovedverneombud for funksjonell enhet på Romerike. Foto: Privat Vis mer

Martinsen er positiv til at studentene fra Politihøgskolen skal hjelpe til med å utstede pass.

- Dette løser nødpasskrisen og gjør at vi kan åpne politiposten på flyplassen igjen. Tiltaket løser derimot ikke den dårlige bemanningssituasjonen i grense- og operativseksjonen, sier Martinsen.

Hovedverneombudet mener det er positivt at politidistrikt Øst Romerike setter inn tiltak på Gardermoen. Men han lurer også på hvor pengene kommer fra, siden det er dårlig økonomi som har vært kronargumentet for at det ikke er ansatt nok politifolk på flyplassen.

Bemanning på et absolutt minimum

Totalt er det 175 politistillinger ved flyplassen, men med stillinger som står ledige, vikariater som ikke blir forlenget, sykemeldinger, ferie, permisjoner er det nå 150 hoder i turnusen til flyplasspolitiet.

LANG KØ FOR PASSKONTROLL: To til tre timer lange køer fra passboksene og helt ut til flyene som ankommer har vært en realitet på Gardermoen denne sommeren. Politiet, og særlig en underbemannet grensekontroll har blitt en flaskehals på flyplassen som blir stadig større. Foto: Arne V. Hoem / Dagbladet
LANG KØ FOR PASSKONTROLL: To til tre timer lange køer fra passboksene og helt ut til flyene som ankommer har vært en realitet på Gardermoen denne sommeren. Politiet, og særlig en underbemannet grensekontroll har blitt en flaskehals på flyplassen som blir stadig større. Foto: Arne V. Hoem / Dagbladet Vis mer

Bemanningen på både Grenseseksjonen og Operativseksjonen på lufthavnen vil store deler av sommeren være helt nede på et absolutt minimumsnivå.

Men det er for tiden ansettelsesstopp og stans i bruk av overtid for de politiansatte på Gardermoen.

Ifølge beregninger gjort av politistasjonen på Gardermoens ledelse, har Norges hovedflyplass behov for hele 225 ansatte. Altså 75 flere enn tallet på ansatte i turnus i dag.

Går utover de reisende

Den lave bemanningen har gått utover de reisende, som har vært nødt til å stå i kø i opptil tre timer i vente på passkontroll. Dette gjelder reisende til og fra land utenfor Schengen.

I tillegg har hele familier med behov for nødpass blitt stående igjen på flyplassen mens flyet deres har tatt av, på grunn av stengt politipost. Dette er også på grunn av lav bemanning. Men kanskje vil det bli bedre når politistudentene er på plass på politiposten.

Politidistrikt Øst Romerike har det siste året hatt en stram budsjettsituasjon etter politidistriktet brukte mye penger i 2015 i forbindelse med arbeidet med Lime-saken. Det er derfor ansettelsesstopp og stans i bruk av overtid for de politiansatte på Gardermoen.

Foto: Arne V. Hoem / Dagbladet
Foto: Arne V. Hoem / Dagbladet Vis mer

- Publikum spør om det er trygt her

- Vi kunne gjerne ha vært flere folk, så vi kunne gjort mer av det vi skal. Vi rekker ikke å gjøre det nå. Politiposten som er i terminalen er nesten stengt til enhver tid, og vi får ikke utstedt nødpass eller vært til stede med patruljen , sier en politimann på politistasjonen på Gardermoen til Dagbladet.

Ifølge politimannen får ikke alle som trenger politihjelp den hjelpen de trenger på flyplassen i dag. Han peker på den trange bemanningssituasjonen som årsaken, og sier at folk som vil anmelde tyverier og lignende ofte møter en stengt dør.

- Vi er på flyplassen, og sikkerheten i forbindelse med grensekontrollen er ivaretatt. Men tilbudet ellers er det dårligere med. Jeg personlig tror bestemt at det er færre politifolk her enn ved andre flyplasser i Europa. Oslo lufthavn vokser hele tida, men vi blir ikke flere politifolk.

Politimannen har blitt kontaktet ofte i det siste av publikum, som på grunn av at de ikke ser politifolk i terminalen, spør om det er trygt på flyplassen.

- Jeg får stadig spørsmål fra publikum om det er trygt her. Særlig nå etter det som skjedde i Istanbul, sier han.

Krevende sikkerhetssituasjon

Fungerende leder for Øst Politidistrikt Bjørn Vandvik sier at politiet på Gardermoen for tiden er i en presset bemanningssituasjon, men at sikkerheten skal være ivaretatt.

UTFORDRENDE PÅ GARDERMOEN: Bjørn Vandvik sier at situasjonen for de politiansatte på Gardermoen er utfordrende.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
UTFORDRENDE PÅ GARDERMOEN: Bjørn Vandvik sier at situasjonen for de politiansatte på Gardermoen er utfordrende. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Vis mer

- Situasjonen er krevende, men vi i ledelsen følger nøye med og legger opp til en tett dialog med berørte organisasjoner og vernetjeneste. Gardermoen politistasjon er ikke alene, det er politiressurser i Romerike og Øst politidistrikt vi kan ta i bruk når det er behov. I tillegg har vi nasjonale bistandsressurser i Oslo, sier Vandvik.

- Er ikke sikkerheten på Gardermoen et nasjonalt anliggende? Hvordan kan merforbruk i ett enkelt politidistrikt gå utover sikkerheten på Nordens største flyplass?

- Vi er allerede i god dialog med Politidirektoratet om kapasitetsutfordringene vi opplever. Men ansvaret for politiets sikkerhet på Gardermoen tilligger Øst politidistrikt. Utøvelse av ansvaret forutsetter at vi har et nært samarbeid med Nasjonale bistandsressurser i Oslo og Politidirektoratet. Avinor har også som flyplasseier et ansvar for sikkerhetskontroll og lignende oppgaver .

Avinor har i dag omtrent 900 sikkerhetsvakter fra NOKAS ansatt, som tar seg av disse oppgavene.

Voldsom utvikling på Gardermoen

- Gardermoen har siden 1998 hatt en økning i antall reisende på 14 millioner årlig. Hva har dere gjort for å ta hensyn til dette?

- Bemanningen ved Gardermoen politistasjon er doblet siden 1998, så her er det kommet tilførsel underveis. Saken er mer at vi ser at dette ikke har vært tilstrekkelig når vi tar i betraktning den utviklingen vi har hatt, og kommer til å få fremover ved Oslo lufthavn. Dette har vi nå dialog med Politidirektoratet om, sier Vandvik.

Flere politifolk på flyplasser i utlandet

Sentrale faktorer i utviklingen på Gardermoen er økt antall reisende over yttergrensen, et internasjonalt migrasjons- og trusselbilde som stadig endrer seg og generelt stor økning av reisende som skal ivaretas med tanke på service, sikkerhet og beredskap.

- Hvis man tar fly nedover i Europa er det helt tydelig flere politifolk på flyplasser i utlandet. Hvorfor er det ikke mer politi på norske flyplasser?

- Svaret et tredelt. For det første er dimensjoneringen er basert nasjonal praksis og gjeldende trusselbilde som ofte er mer krevende andre steder i Europa. For det andre forsøker vi å optimalisere driften ved å jobbe mer effektivt. Og til slutt ligger mye av beredskapen og noe av tjenesteytingen ikke direkte på selve flyplassen, sier lederen for Øst politidistrikt.