Ansvarlig, men skarp

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • LOs representantskap vedtok i går retningslinjene foran vårens lønnsoppgjør. De er som ventet moderate og ansvarlige, tilpasset landets og næringslivets økonomiske situasjon. Ikke minst er retningslinjene formulert ut fra hensynet til, og i solidaritet med, det stigende antallet arbeidsledige. Det er i tråd med det regjeringen og partene i arbeidslivet er blitt enige om, etter et initiativ fra LO, i kontaktutvalget: Den samlede lønnskostnadsveksten i 2003 må tilpasses utfordringene i konkurranseutsatt næringsliv og arbeidet for full sysselsetting.
  • Dette inntektspolitiske samarbeidet hviler imidlertid på at alle involverte parter gjør sin del av jobben. Fortsatt lyder parolen fra streiken i år 2000: «Nei til ensidig moderasjon.» Det er nemlig hevet over tvil at skyhøye lederlønninger og usolidarisk opptreden fra næringslivets gutteklubb har provosert fram høyere krav, og dermed også en høyere lønnsutvikling enn tilfellet hadde vært hvis ansvarligheten hadde omfattet alle grupper. Nå har imidlertid samtlige arbeidsgiverorganisasjoner i privat og offentlig virksomhet forpliktet seg til å holde lønnsveksten for ledere på samme nivå som i arbeidslivet for øvrig.
  • Også regjeringen bør lese representantskapets formuleringer nøye. Avtalen som foreligger i kontaktutvalget gjelder bare for 2003 og er avgrenset til det inntektspolitiske, fordi dette er i alles interesse. Alle parter ser det som ønskelig å videreføre samarbeidet om moderasjonslinjen ved hovedoppgjøret i 2004. Men for at LO-leder Gerd-Liv Valla skal få med seg sine 800000 medlemmer på det, bør regjeringen vise at den prioriterer kampen mot arbeidsledigheten. Inntil nå har den ikke gjort det. Snarere tvert imot.
  • Også på andre områder overser regjeringen LOs interesser suverent. Å endre overtidsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven, kutte i dagpengeordningen og true med kutt i sykelønnsordningen er rene provokasjoner mot fagbevegelsen. Det er det motsatte av å be om samarbeid, en linje som i lengden kan bli skjebnesvanger for regjeringen.