Ansvarlige krav

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • LO krever en femte ferieuke ved årets tariffoppgjør. Det skal skje ved at arbeidstida reduseres med 30 timer per år med full lønnskompensasjon. Meningen er at den enkelte arbeidstaker selv bestemmer om en slik arbeidstidsreduksjon skal tas ut som sammenhengende fritid, fordeles over året eller spares opp som mer fritid over flere år. I tillegg fremmer LO krav om en generell forbedring av kjøpekraften, tillegg til lavtlønte og bedre uttelling for langtidsutdannede i kvinnedominerte områder. Det skal også settes av midler til finansiering av etter- og videreutdanningsreformen.
  • Arbeidsgiversiden vil utvilsomt mene at LOs krav er for høye og egnet til å svekke landets konkurranseevne. Langt farligere er imidlertid fortsatt ukontrollert lønnsvekst blant NHO-bedriftenes toppsjefer og funksjonærer. De har ikke vist solidaritet på nittitallet, og er den egentlige trussel mot moderasjonslinja.
503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 1057909544


Varnish cache server