Ansvarlige lederlønninger

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • LO-leder Gerd-Liv Valla vil temme de galopperende lederlønningene og forselår at sjefenes lønn skal inn som et forhandlingsvilkår i lokale lønnsforhandlinger. Mens lønnstakere flest har hatt en lønnsvekst på 25 prosent de siste fem årene, har topplederne doblet lønna, altså økt fire ganger så mye, viser ferske tall. LO-lederens ønske er at lederlønningene i større grad bør følge den generelle lønnsutvikling.
  • Lønningene og godgjørelsene til næringslivets toppfolk har de siste årene vært et permanent tema i forbindelse med de årlige lønnsoppgjørene. De faller i tid sammen med offentliggjøringen av bedriftenes årsberetninger og resultater. Samtidig kommer statistikkene over fjorårets lønnsutvikling for de store lønnstakergruppene. Kontrasten i utvikling blir svært iøynefallende. Svimlende lederlønninger virker provoserende på arbeidstakergrupper som blir formanet til moderasjon. Det er ingen tvil om at berettigede harmen over denne strukturelle form for grådighet påvirker kravene og holdningene til organisasjonene som er i forhandlinger. I praksis blir skyhøye lederlønninger svært dyrt for samfunnet og bidrar til å svekke den konkurranseevne lederne ellers våker så nidkjært over.
  • LO-sekretariat har sett seg lei på at reaksjonene fra politikere og NHO, forblir ord som ikke går over i handling. Norges største organisasjon vil derfor bruke sin makt til å tøyle de mest lønnskåte. De har derfor fremmet konkrete krav om hvordan lønnsveksten kan bremse. Det viktigste kravet er at lederlønninger skal inngå som et relevant kriterium under de lokale forhandlingene. Man skal altså ikke bare vurdere klubbens krav om lønnsøkning ut fra hensynet til bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne, men også skjele til hva bedriften ser seg i stand til å gi sine toppledere. Det vil virke disiplinerende på bedriftenes styrer som fastsetter lønningene og trolig bringe ledernes lønnsutvikling på linje med de ansattes. Virker forslaget etter sin hensikt, vil det også skape aksept blant de ansatte for hvor mye deres ledere fortjener.