Antallet asylsøkere halvert

Tallet på asylsøkere er nesten halvert hittil i år. Fram til september hadde 5.238 personer søkt om asyl i Norge, noe som er 47 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På samme tid i fjor hadde 9.877 personer søkt om asyl, viser tall fra Politiets Utlendingsenhet.

- Det er ikke enestående at antall asylsøkere går med i Norge. Det er en tendens vi ser over nesten hele Europa. Det er derfor vanskelig å peke på konkrete tiltak som kan forklare nedgangen, sier informasjonsrådgiver Roar Hanssen i Politiets Utlendingsenhet til NTB/Klar Tale.

Flest fra Afghanistan

Den største gruppen av asylsøkere er 824 personer som sier de kommer fra Afghanistan. Det utgjør 16 prosent av alle asylsøkerne. På samme tid i fjor hadde 1.988 afghanere søkt om asyl. Somalierne er den nest største gruppen, 594 personer (11,3 prosent) har søkt om asyl i år, mot 1.584 i samme tidsrom i 2003.

På tredjeplass kommer asylsøkere fra Serbia og Montenegro, som også inkluderer kosovoalbanerne. 574 personer fra dette landet har så langt i år søkt om asyl.

Deretter følger asylsøkere fra Tsjetsjenia, Russland, Irak og Iran.

Ifølge Politiets Utlendingsenhet har mønsteret i asylstrømmen også endret seg.

Roar Hanssen opplyser at gruppen med afghanske asylsøkere minket kraftig fra januar til august i år. Samtidig kom det flere asylsøkere fra Somalia i august enn i januar.

167 av asylsøkerne er såkalte statsløse, som vil si at man ikke kjenner hvilket land de kommer fra.

Færre mindreårige

Så langt i år har 1.413 personer som er under 18 år (mindreårige) søkt om å få asyl i Norge.

Avdelingsdirektør Paula Tolonen i Utlendingsdirektoratet sier det er færre mindreårige asylsøkere som kommer til Norge enn før.

- Etter at det ble satt i gang alderstesting av asylsøkere som sier de er under 18 år, er det kommet færre i denne gruppen. Årsaken er trolig at testene viste at mange av dem som hadde sagt at de var mindreårige, viste seg å være eldre enn 18 år. Da er reglene for å få oppholdstillatelse i Norge annerledes, sier Tolonen.

Oversikten fra Politiets Utledningsenhet viser også at 94 prosent av asylsøkerne som kom til Norge i fjor, ikke hadde pass. Tendensen er det samme i 2004, ifølge Hanssen.

Av de 5.238 asylsøkerne som er registrert i Norge i år, hadde 323 personer (6,2 prosent) pass. 900 hadde en annen form for identifikasjonspapirer som viser hvem de er og hvor de kommer fra.

Hvis en asylsøker blir avslørt med falsk identitet, kan personen i verste fall bli utvist.

- Å oppgi falsk identitet er brudd på utlendingsloven, som igjen kan føre til utvisning, sier Tolonen.

Streng politikk

Generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Morten Tjessem, tror innskrenkninger i asylpolitikken er en viktig årsak til nedgangen. Det gjelder blant annet kravene til familiegjenforening og tapet av sosiale rettigheter ved avslag på asylsøknadene.

- Det virker som Norge har fått et dårligere rykte blant asylsøkerne på grunn av strengere asylpolitikk de siste to årene. Dessuten er det slutt på de store katastrofene vi har hatt tidligere, som konfliktene i Irak, Afghanistan og på Balkan, sier Tjessem.

Han peker på at Norge som asylland også blir mindre attraktivt når de som vurderer landene, vet at behandlingen av asylsøknader fra visse asylgrupper i perioder har vært lagt på is.

- Hvis sannsynligheten er liten for å få behandlet en asylsøknad i et land, er det kanskje ikke der en søker først, sier generalsekretæren.

Han tror likevel at antall asylsøkere som kommer til Norge vil stabilisere seg i framtida.

I 2003 kom det totalt 15.222 asylsøkere til Norge. 21 prosent av disse fikk innvilget asyl.

(NTB)