- Antyder at investorene har fått seg en støkk

EN STØKK: Gårsdagens markedsbevegelser antyder at investorene har fått seg en støkk etter den siste tids utvikling i handelskrigen mellom USA og Kina, på tross av de noe mer forsonende tonene fra begge sider på mandag, ifølge Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets. Foto: Are Haram/Finansavisen
EN STØKK: Gårsdagens markedsbevegelser antyder at investorene har fått seg en støkk etter den siste tids utvikling i handelskrigen mellom USA og Kina, på tross av de noe mer forsonende tonene fra begge sider på mandag, ifølge Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets. Foto: Are Haram/FinansavisenVis mer

(Hegnar.no:) «Gårsdagens markedsbevegelser antyder at investorene har fått seg en støkk etter den siste tids utvikling i handelskrigen mellom USA og Kina, på tross av de noe mer forsonende tonene fra begge sider på mandag», heter det fra Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets' morgenrapport.

Børsene i både Europa og Asia steg, drevet av bølgen av optimisme som løftet USA-børsen dagen før.

Obligasjonsinvestorene virket derimot ikke å ha latt seg overbevise, og rentene på tiårige statsobligasjoner i USA og Tyskland falt med henholdsvis seks og tre basispunkter, noe som ifølge valuta - og renteanalytikeren er et uttrykk for at appetitten etter risiko ikke er like utbredt som aksjeoppgangen tilsier.

Toårsrentene i USA handlet imidlertid flatt, holdt oppe av en auksjon i toårssegmentet.

«På samme måte som økt etterspørsel trekker kursene opp og renten ned, bidrar økt tilbud til å trekke kursene ned og rentene opp. Dermed steg to-årsrentene relativt til ti-årsrentene, og førstnevnte er nå fire bps høyere enn sistnevnte», skriver Borgen Gjerde.

En slik såkalt «invertering» av rentekurven har ifølge analytikeren de siste 70 årene vært en svært treffsikker indikator på at en resesjon er nært forestående.

«Selv om børsene i USA startet dagen i positivt driv, bidro kurveinverteringen til å ta motet også fra aksjeinvestorene, og til at utviklingen snudde i løpet av dagen, slik at hovedindeksen i USA, S&P500, endte dagen ned 0,3 prosent», skriver hun i rapporten.

Les også: Dette vil påvirke Oslo Børs

Trekker ned

Det var ikke bare i USA og Tyskland at rentene falt i går; i Italia falt renten på tiårige statsobligasjoner med hele 20 basispunkter i løpet av dagen. Rentene faller når kursen på obligasjonen stiger, og det gjør den når etterspørselen øker.

«Markedsuroen og investorenes søken etter trygge havner har dermed, ikke overraskende, bidratt til å trekke ned rentene på typiske trygge statsobligasjoner den siste tiden, som tyske, franske og amerikanske», heter det fra valuta - og renteanalytikeren.

Det som kanskje ifølge Borgen Gjerde er litt mer overraskende er at rentene på de ikke like typiske trygge havnene; greske, italienske og portugisiske statsobligasjoner, har falt desto mer. Siden starten av juli har tyske statsrenter falt med litt over 30 basispunkter, mens tilsvarende renter i Hellas, Portugal og Italia har falt med henholdsvis 50, 30 og 80 basispunkter.

«Det er naturlig at rentene som ligger på et høyere nivå faller mer enn de tyske, som er dypt nede i negativt territorium, men det er ikke like naturlig, i alle fall ikke like typisk, at rentene på disse obligasjonene faller i perioder med markedsuro, og at disse dermed også drar nytte av investorenes søken etter trygghet».

Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2015 da investorene priset inn en ikke-ubetydelig sannsynlighet for at Hellas ville misligholde gjelda si, og gresk statsgjeld var noe av det mest risikable man kunne eie.

«Den gang måtte grekerne betale 18 prosent for å låne penger i markedet i ti år, noe som for øvrig er lite sammenlignet med de 36 prosent de måtte ut med i 2012, men like fullt skyhøyt sammenlignet med de 1,8 prosent de må ut med i dag. At rentene har falt så mye på det som tidligere ble sett på som svært risikabel statsgjeld, må sees i sammenheng med investorenes desperate søken etter avkastning i en verden der en stadig større andel obligasjonsgjeld gir en negativ rente», mener Borgen Gjerde.

At viljen til å holde eurosamarbeidet intakt, virker ifølge analytikeren i DNB Markets litt større nå enn i 2015, også i de tidligere euroskeptiske landene Hellas og Italia, er selvsagt også en liten del av forklaringen.

Øyner håp

Den siste tiden har investorene øynet håp om at en noe mer markedsvennlig regjering vil dannes i Italia.

Etter provokasjoner fra Matteo Salvini, leder for høyrepopulistiske og EU-skeptiske Lega Nord, gikk som kjent Italias statsminister, Antonio Conte, av forrige uke. President Sergio Mattarella har oppfordret de politiske partiene til å finne sammen til en ny regjering slik at man unngår nyvalg.

«Han har gitt dem frist til i dag, og skal i løpet av dagen ha samtaler med alle de store partiene for å finne ut av om et nytt regjeringsalternativ er mulig. Hvis ikke kan det bli avholdt nye valg allerede i november», skriver Borgen Gjerde.

I samtaler

Femstjernesbevegelsen, som satt i regjering med Lega, ligger an til å tape mange seter i parlamentet dersom det blir nyvalg nå, og har dermed insentiver til å inngå samarbeid med arbeiderpartiet (PD), som er det største opposisjonspartiet. Disse to er nå i samtaler, og hvis de lykkes i å danne en regjering vil det være et betydelig bedre alternativ for markedene enn dersom det blir nyvalg.

«I et nyvalg nå antyder nemlig meningsmålingene at Lega vil gjøre det svært bra. Da ligger det også an til flere budsjettkonfrontasjoner med EU i tiden fremover, ettersom Lega har ambisiøse planer og lover kraftig økning i offentlige utgifter dersom de kommer i regjering på nytt», skriver analytikeren.

PD og Femstjernesbevegelsen har på sin side sagt at de vil holde seg innenfor EUs budsjettregler.

«Investorene har som vi vet en tendens til å ta gledene på forskudd, og dette kan nok forklare hvorfor rentene i Italia falt såpass mye i går», avslutter Borgen Gjerde.

Andre økonominyheter:
Anbefalte salg av Fredriksen-aksje - nå er det «kjøp»
To aksjetips fra DNB Markets