KRITISKE: Lene Vågslid (Ap), leder i justiskomiteen på Stortinget, og Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, er sterkt kritiske til regjeringens bevilgninger til domstolene. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
KRITISKE: Lene Vågslid (Ap), leder i justiskomiteen på Stortinget, og Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, er sterkt kritiske til regjeringens bevilgninger til domstolene. Foto: Gunnar Ringheim / DagbladetVis mer

Statsbudsjettet 2019

Ap: - Retts­sikkerheten er i fare

- Regjeringen har i fem år gjennomført avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt. Nå ser vi konsekvensene for domstolen, sier Hadia Tajik.

Arbeiderpartiets nestleder mener det går på rettssikkerheten løs.

- Bare i 2018 kutter regjeringen 49 millioner i domstolenes budsjetter. I 2019 kuttes det ytterligere 13 millioner kroner. Dette er domstoler som allerede hadde gjort effektiviseringstiltak og skåret inn til beinet. Nå må de si opp folk. Og sier de opp folk, så risikerer vi dårligere kvalitet eller lengre køer. Det bekymrer oss veldig, sier Hadia Tajik.

- Paradoksalt

Hennes partikollega Lene Vågslid, leder i justiskomiteen på Stortinget, mener at Frp ikke har grunn til å slå seg på brystet.

- Frp har sittet med justisministerposten siden 2013 er opptatt av at de har fjernet soningskøen, altså at køen for de kriminelle er borte. Men ser du på køen i domstolene, og køen i politiet, der ofrene for kriminalitet må vente lenger enn noen gang på å få sin sak retteført eller til doms, så har de køene vokst kraftig. Det oppleves ganske paradoksalt, sier Lene Vågslid.

Hun har selv vært i samtaler med domstol-ledelsen i Oslo.

- Det er forsiktige folk, de er ikke kravstore, de rykker sjelden ut og drar i krisebremsen. Men nå sier de rett ut at hvis regjeringens forslag til statsbudsjett går igjennom må de si opp dommerfullmektiger. Hva skjer da med ventetida? Den kommer til å øke, sier Vågslid.

Dommermangel

Hadia Tajik viser til situasjonen i Stavanger tingrett, der sorenskriver Helge Bjørnestad har slått alarm.

- Når han som har vært dommer siden 1984 nå for første gang må utsette en sak på grunn av dommermangel, så sier det sitt. Det er heller ikke en hvilken som helst sak, men en stor skatteunndragelsessak.

- Nå risikerer vi at de kompliserte sakene som har store konsekvenser og som involverer mye folk må vike på grunn av bemanningssituasjonen, sier Hadia Tajik.

Flere i Sverige

Lene Vågslid mener det er naturlig å sammenlikne med Sverige.

- Der er det mange flere saksbehandlere i domstolene enn vi har. Når folk hører ordet saksbehandler, så tenker de byråkrater. Men dette er jo viktige støttefunksjoner i domstolsapparatet, sier Ap-representanten.

Og legger til:

- Når dette må kuttes i, fører det til at de som sitter i dømmende funksjoner må utføre mye av saksbehandlingen selv. Man kan jo spørre seg om det er formålstjenlig og en fornuftig bruk av fagressursene.

Hun viser til at rettsvesenet nyter stor tillit blant befolkningen i Norge.

- Hvis folk opplever at situasjonen år for år blir verre, er jeg bekymret for at tilliten til domstolene svekkes, sier Lene Vågslid.

Rettssikkerheten

Hadia Tajik minner om at Arbeiderpartiet i flere av sine alternative budsjetter har lagt inn mer penger til domstolene.

- Bare i 2018 styrket vi domstolene med 22 millioner kroner. Regjeringen kutter reelt sett i folks rettssikkerhet og tar lett på maktfordelingsprinsippet når den som skal kontrolleres kutter i bevilgningene til det organet som skal kontrollere.

- Det er påfallende at Norge bidrar med demokratibygging i andre land, samtidig som vi kutter systematisk ned på våre egne domstoler, sier Hadia Tajik.

Frp: - Friske midler

Solveig Horne, Frp-medlem i justiskomiteen på Stortinget, opplyser til Dagbladet at hun er kjent med situasjonen i domstolene og vil følge den nøye.

UENIG: Solveig Horne (Frp), medlem i justiskomiteen på Stortinget, mener Arbeiderpartiet ikke gir et riktig bilde av økonomien i domstolene. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
UENIG: Solveig Horne (Frp), medlem i justiskomiteen på Stortinget, mener Arbeiderpartiet ikke gir et riktig bilde av økonomien i domstolene. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet Vis mer

- Enten så har ikke Hadia Tajik lest budsjettet, eller så er hun bare uredelig i sin bruk av tall. Domstolene får tilført friske midler i budsjettforslaget for 2019, så det er ikke et kutt slik Tajik påstår.

- Hvis man ser perioden fra 2015, da ABE-reformen ble innført, til budsjettforslaget i 2019, har domstolen fått bevilget 72,9 millioner kroner til økt kapasitet, mens ABE-reformen utgjør 66,1 millioner kroner. Tar man også med 2014 er økningen før ABE-kutt på 90,3 millioner kroner. Påstanden til Tajik er derfor direkte feil. Selv bruker Ap inntektene av ABE-reformen i sine alternative budsjetter og reverserer ikke ABE-kuttet ett eneste sted, sier Solveig Horne.

- Modernisering

Den tidligere Frp-statsråden gir Lene Vågslid rett i at soningskøene er borte.

- Det klarte aldri Ap å få til, det har vi. Når det er sagt, er jeg enig i at det er viktig for folks rettssikkerhet at saksbehandlingstida i domstolene ikke blir for lang. Derfor har også denne regjeringen satt i gang flere tiltak for å effektivisere og modernisere domstolene.

- Med forslaget til statsbudsjett for 2019 har domstolene fått 275 millioner kroner til IKT-prosjekter siden 2014. Dette samtidig med at vi har nedsatt en domstolskommisjon for å se på både oppgaver og struktur, i tillegg til arbeidet med en ny straffeprosesslov. Vi tar situasjonen alvorlig, derfor gjør vi også tiltak for å få ned saksbehandlingstida, sier Solveig Horne.

Gevinst

Hun påpeker at det i forslaget til 2019-budsjett for Justisdepartementet er beregnet en gevinst på 20 millioner kroner ved digitalisering av domstolene.

- I tillegg er det en gevinst på 19 millioner kroner ved avvikling av juryordningen. Disse midlene får domstolene beholde. Det er derfor ikke helsvart for domstolene slik Ap prøver å framstille det, selv om det er utfordringer, sier Horne.