PÅ FLUKT: Asylsøkeren Armin er en av flere afghanske 18-åringer som har levd i Norge med midlertidig opphold, og som denne høsten har fått avslag. Dagbladet fulgte ham på flukt tidligere i oktober. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
PÅ FLUKT: Asylsøkeren Armin er en av flere afghanske 18-åringer som har levd i Norge med midlertidig opphold, og som denne høsten har fått avslag. Dagbladet fulgte ham på flukt tidligere i oktober. Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

Ap går til kamp mot omstridt praksis for asylbarn

Vil innkalle utenriksministeren til høring om Afghanistan-returer, og krever at bruken av midlertidige oppholdstillatelser for asylbarn begrenses.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): På Arbeiderpartiet sitt landsmøte i vår, var det betydelig uro i grasrota knyttet til partiets innvandringspolitikk, som ble beskyldt for å bidra til en økning i antallet asylbarn med midlertidige tillatelser.

Nå - et drøyt halvår etter - følger partiet opp med et eget forslag i Stortinget som har som mål å bedre forholdene for asylbarna og begrense bruken av midlertidige oppholdstillatelser.

- Landsmøtet ba om at vi skulle minske bruken av midlertidige tillatelser for enslige mindreårige. Det ligger i sakens natur at vi ønsker bruken av disse så lav som mulig, sier Aps innvandringspolitiske talsperson Stein Erik Lauvås (Ap).

Ber om sårbarhetskriterier

Derfor foreslår partiet nå at såkalte sårbarhetskriterier skal legges til grunn for behandlingen av asylsøknadene til enslige mindreårige asylsøkere som mangler nettverk, omsorg eller ressurser i hjemlandet.

Målet er å forsikre seg om at barnas beste blir ivaretatt - uten at partiet går i detalj om hvilke kriterier de ønsker seg.

Samtidig ber partiet om at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) kommer til høring i kommunalkomiteen på Stortinget for å redegjøre om sikkerhetsvurderingene Norge gjør ved tilbakesending av asylsøkere generelt, og til Afghanistan, spesielt.

Oktoberbarn i kø

Bakteppet for forslaget er den stadig økende bruken av midlertidige oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere, som særlig har rammet afghanske unge.

Fra 2009-2015 var det ifølge Ap bare i unntakstilfeller - ifølge partiet rundt fire prosent av sakene - at man brukte slike tillatelser for asylbarn som kommer alene til Norge.

Nå har bruken eksplodert - særlig blant afghanske enslige mindreårige, som denne høsten tvangsreturneres i stort monn til hjemlandet som 18-åringer etter å ha bodd i Norge siden 2015/2016.

Det skyldes delvis lovendringen om å oppheve rimelighetsvilkåret for internflukt i utlendingsloven, som Ap, Sp, og regjeringspartiene fjernet i fjor sommer.

Ap mener det aldri var intensjonen bak lovendringen.

«Forslagsstillerne viser til den sterke økningen i antallet og andelen midlertidige tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere, og påpeker at denne utviklingen vanskelig kan leses ut av det departementet skisserte da forslaget ble forelagt Stortinget (...) Forslagsstillerne mener derfor at regjeringen må justere praksisen i tråd med de opplysninger som ble gitt Stortinget i forbindelse med behandlingen av Prop. 90 L (2015-2016).», skriver partiet i forslaget.

De ber altså om en endring i praksisen slik den er i dag, men vil ikke gå inn for å gjeninnføre vilkåret i loven.

- Ville ikke det vært enklere?

- Det var ikke det vårt landsmøte vedtok. De vedtok at vi skulle be om sårbarhetskriterier som forvaltningen kunne bruke, sier Lauvås.

- Vil sees i sammenheng

- Er det bekymring i Ap for at dere har vært med på å støtte en praksis som er for streng?

- Vi er i alle fall opptatt av at vi må gjøre det vi kan for å være sikre på at Norge følger internasjonale konvensjoner. Dessverre er det blitt sådd tvil om det kan være tilfelle, sier Lauvås.

Økningen i midlertidige tillatelser har særlig rammet ungdom fra Afghanistan.

130 ungdommer ventes å bli tvangsreturnert dit denne høsten, etter å ha fylt 18 år.

Samtidig tyder flere rapporter tyder på en forverret sikkerhetssituasjon.

SV, MDG og Rødt har foreslått en midlertidig returstans til landet; et forslag Ap tidligere denne uka varslet at de trolig ikke ville støtte.

Nå sier Lauvås at de ser spørsmålet i sammenheng med Ap-forslaget.

Det er altså ikke utelukket at Ap vil støtte forslaget om midlertidig returstans likevel, selv om de trolig ikke vil.

- Vi ser nå at vi ønsker å se vårt forslag i sammenheng med forslaget som SV, MDG og Rødt har levert, og at vi kan klare å behandle disse parallelt framover. Vi er fremdeles skeptisk til midlertidig returstans, men det vil også avhenge av at vi får en redegjørelse av sikkerhetsvurderingen, sier Lauvås.