Ap garanterer ikke støtte til Bondevik

Arbeiderpartiet markerer sterk politisk avstand til regjeringspartiene, til tross for budsjettforliket. Partileder Jens Stoltenberg vil ikke garantere støtte til revidert budsjett om et halvt år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Under budsjettdebatten i Stortinget i dag gjorde Stoltenberg det mer enn tydelig at Arbeiderpartiet ikke er noen del av regjeringens parlamentariske grunnlag.

- Budsjettforliket kom på plass fordi regjeringen har forlatt sitt politiske program på viktige områder. Arbeiderpartiet vil aldri stemme for den Høyre-politikken som er nedfelt i Sem-erklæringen, sa Stoltenberg.

Ikke redd for ansvar

Partilederen tok også avstand fra den vanlige oppfatningen om at Ap inngikk forlik for at partiet for enhver pris måtte unngå en krise for Bondevik-regjeringen, med påfølgende regjeringsansvar for Arbeiderpartiet.

- Ap inngikk ikke budsjettforlik fordi det overordnede for oss var å unngå regjeringskrise. Hvis ikke regjeringspartiene hadde imøtekommet våre krav i tilstrekkelig grad, var vi forberedt på brudd, sa Ap-lederen.

Til tross for at regjeringspartiene og Arbeiderpartiet roste hverandre for å ha opptrådt ryddig og fleksibelt under budsjettforhandlingene, gjentok Stoltenberg gang på gang at et forlik bare viste seg mulig fordi regjeringspartiene hadde forlatt sitt eget politiske grunnlag.

Ingen løfter for framtiden

Og Stoltenberg ville ikke gi noen løfter for framtiden, ut over det at Ap skal opptre ansvarlig i den perioden budsjettforliket gjelder for. Men i dette ligger det ikke at regjeringen uten videre kan regne med Arbeiderpartiets støtte når budsjettet skal revideres til våren.

- Arbeiderpartiet har aldri vært, er ikke, og vil aldri bli denne regjeringens parlamentariske grunnlag eller basis. Det er Fremskrittspartiet som innsatte Bondevik-regjeringen, og dersom regjeringen skal gjennomføre løftene i Sem-erklæringen, må den gå til Frp, sa Stoltenberg.

Han holder imidlertid døren på gløtt, og sier at dersom regjeringen en gang til er villig til å strekke seg så langt at den forlater sitt eget grunnlag, er det mulig å få til nye avtaler med Arbeiderpartiet.

- Men vi kommer ikke til å ha fast følge med Bondevik og Foss, sa Ap-lederen.

Ingen skatteskjerpelser

Høyres parlamentariske leder Oddvard Nilsen tok ikke opp denne hansken, men fant grunn til å peke på at også Arbeiderpartiet har gitt noe i forhandlingene om budsjettforliket.

- En vesentlig grunn til at forliket ble mulig, er at Ap la vekk alle skatteskjerpelsene. Aps eget budsjettforslag ville ha gitt et skattesjokk, med fem milliarder kroner i nye skatter og avgifter, sa Nilsen.

Både SV og Senterpartiet lurte på hvem regjeringspartiene skal samarbeide med når budsjettet for 2005 skal vedtas, men fikk ingen klare svar. Skal Sem-erklæringen innfris til fulle, og det står regjeringen fortsatt på, blir det skattelettelser på 12 milliarder kroner i 2005, mot beskjedne 100 millioner i budsjettet for 2004.

SV-leder Kristin Halvorsen erkjente at Ap har endret budsjettet på viktige områder, men mente at det stadig er mye negativt i forliket. Hun betegnet det som et hvileskjær i et større Høyre-prosjekt, en sparkling av et dårlig reisverk som egentlig trenger kraftigere redskaper som hammer og sag.

Halvorsen advarte ellers ja-siden i Ap mot å gjøre EU-saken til viktigere enn alt annet fram mot valget i 2005.

- Vi får ikke til et stort solidarisk prosjekt mellom sentrum og venstre, dersom ja-folkene i Arbeiderpartiet gjør EU-medlemskap til en sak som overskygger alt annet, sa hun.

(NTB-Per Christensen)