Ap med ny satsing på nordområdene

Ap halvert i Finnmark. Slik svarer Jonas Gahr Støre­

- Erna Solbergs politikk er preget av sentralisering og bruk av tvang. Ap vil ha en ny og kraftfull satsing på nordområdene, sier Jonas Gahr Støre.

NORDOMRÅDENE: Jonas Gahr Støre sier regjeringen har beholdt målsettingene fra den rødgrønne regjeringen for Nordområdene, men ikke kommet med nye initiativ. Dersom Ap får regjeringsmakt etter stortingsvalget i 2021, lover han ny giv i nordområdepolitikken.
NORDOMRÅDENE: Jonas Gahr Støre sier regjeringen har beholdt målsettingene fra den rødgrønne regjeringen for Nordområdene, men ikke kommet med nye initiativ. Dersom Ap får regjeringsmakt etter stortingsvalget i 2021, lover han ny giv i nordområdepolitikken.Vis mer

Honningsvåg (Dagbladet): Ap-leder Jonas Gahr Støre har denne uka turnert i Finnmark i en kombinert parti- og feriereise. Han har møtt lokale tillitsvalgte og velgere og hørt om utfordringer og uro i Finnmark, som nå er blitt en del av Troms og Finnmark.

Det som også har møtt Ap-lederen, er målinger som viser at Senterpartiet nå er størst i Finnmark. Ap er halvert sammenliknet med valget i 2015.

Når Dagbladet spør Støre hvorfor velgere i Finnmark skal stemme på Ap, svarer Støre med en ny «Finnmarkspakke.»

Marit Slagsvold har aldri vært nord for Tromsø før. Nå støtter hun mannen Jonas Gahr Støre på valgkamptur til de to nordligste fylkene.. Reisen går med hurtigruteskipet "Nordlys" gjennom et sommerlyst og vakkert landskap. Reporter: Kirsten Karlsen / video: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Investere i nord

- Landet trenger et skifte av regjering om to år for å få en politikk for både by og land som ikke kniper penger i distriktene til store usosiale skattekutt, som ser distriktenes utfordringer og muligheter.

Vi vil ha en offensiv politikk for å utvikle og investere i nord. Vi vil ha en nordområdepolitikk med ambisjon og konkrete mål og satsinger, sier Støre, og lister opp:

Transport

* utbygging av moderne bredbånd og opprustning av fiskerihavner.

* nye moderne transportveier i nord, mulig forlengelse av jernbanen nordover, og en videre opprusting av Ofotbanen i neste Nasjonal Transportplan (NTP).

* gjøre Nord-Norge til verdensledende region for utslippsfri, elektrisk lufttransport.

Olje, gass og havnæringer

* ha en tydeligere ambisjon for ringvirkninger fra havnæringene, som ilandføring av fisk for bearbeiding, fra olje og gass, utvikling av nye næringer av alger og mineraler på havbunnen.

* lage et moderne og framtidsrettet kvotesystem som sørger for en variert flåte, der fisken tilhører folket, og et pliktsystem som sikrer industrien råstoff hele året.

* fortsatt satse på olje- og gassnæringen i nord. Legge til rette for ilandføring av olje og gass i nord, og følge opp Stortingets klare forventning om konkrete ilandføringsprosjekter.

* utvikle et program for dyrkning av alger, tang og tare. Legge til rette for offshore gruvedrift etter havbunnsmineraler.

* Videreutvikle en moderne og bærekraftig reiselivsnæring basert på kunnskap og kvalitet og helårige arbeidsplasser.

ISKALDT: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre fikk en kald utfordring da han nylig besøkte Kvalsund kommune i Finnmark. Video: Hoda Imad / Lars Eivind Bones. Reporter: Kirsten Karlsen/ Dagbladet Vis mer

Økt samarbeid med Russland

Ap vil få nytt liv i Barentssamarbeidet, øke bevilgningene til Barents-sekretariatet, og få flere bilaterale prosjekter med Russland, ifølge Støre.

- Det har naboer rett og plikt til, og samtidig kan det virke dempende på den spente sikkerhetspolitiske situasjonen, forklarer Støre.

Kunnskap

* styrke internasjonalt forskningssamarbeid om klimaendringer i Arktis, og bruke kunnskap fra nord i internasjonale klimaforhandlinger og gi. universitetene i nord forutsigbare rammer slik at de kan være drivkraft i moderne forskning, studier og profesjonsutdanning tilpasset utfordringer og muligheter i nord.

- Det handler om å styrke de to universitetenes muligheter til desentralisert utdanning og søke internasjonalt samarbeid om de fagområdene der det arktiske er unikt. Vi kan ta med oss kunnskap fra arktiske forhold til internasjonale klimaforhandlinger. Klimaendringene i nord er ikke et framtidsscenario, de skjer nå, og vi må ruste samfunnet til å møte dem, sier Støre.

- Demontering av velferd

Han mener dagens regjering har gjentatt kjente målsettinger for Nordområdene, men ikke kommet med egne initiativ.

- I tillegg har politikken vært kjennetegnet av sentralisering, privatisering og bruk av tvang i sammenslåing av fylker, Mange i nord opplever en utvikling preget av avvikling og demontering av kjente tilbud innen politi, beredskap, sykehus og velferd.

- Det trengs en ny politikk for utvikling, investering og satsing på de naturgitte fortrinnene og de sterke kunnskapsmiljøene i nord, med særlig vekt på havets muligheter. Mot 2020-åra bør Norge igjen ha som mål å være ledende på nye ideer og initiativ til nasjonale satsinger og internasjonalt samarbeid i nordområdene, sier Støre.

- Åpne dører

Høyres stortingsrepresentant fra Troms, Kent Gudmundsen, mener Støre både slår inn åpne dører og har feil medisin for en landsdel som for tiden går svært godt.

- Vi er jo allerede godt i gang og kommet langt på det meste han løfter fram. Den største utfordringen for vår landsdel for tiden er å ta unna veksten og få tilgang på kvalifisert arbeidskraft, sier Gudmundsen.

- Støre bør merke seg at det er under dagens regjeringsflertall at vi har fått til solide løft i nord hvor landsdelens naturgitte fortrinn er tatt i bruk. Vi har mer enn doblet satsingen på veiutbygging, styrket universitet og forskning og flytter ut makt og statlige arbeidsplasser, sier Gudmundsen til Dagbladet.

MANGLER ARBEIDSKRAFT: Høyre-representant Kent Gudmundsen fra Troms viser til rekordlav ledighet i den nordligste landsdelen, og ønsker seg ikke tilbake til «den rødgrønne tiden hvor man kun hadde visjoner og store ord, men ikke maktet å levere til innbyggerne i nord.» Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
MANGLER ARBEIDSKRAFT: Høyre-representant Kent Gudmundsen fra Troms viser til rekordlav ledighet i den nordligste landsdelen, og ønsker seg ikke tilbake til «den rødgrønne tiden hvor man kun hadde visjoner og store ord, men ikke maktet å levere til innbyggerne i nord.» Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Vis mer

Gudmundsen viser til rekordlav arbeidsledighet i landsdelen, eksportrekorder i sjømatnæringen, kraftig vekst i reiselivsnæringen og en mineralnæring som er i framvekst

- Store ord

- Jeg ønsker meg ikke tilbake til «den rødgrønne tiden hvor man bare hadde visjoner og store ord, men ikke maktet å levere til innbyggerne i nord,» sier Gudmundsen.

Han mener Støres store utfordring blir å få til en politikk som landsdelen vil tjene på når han skal sikre flertall med SV, MDG og Rødt, som øker i oppslutning nasjonalt.

- Jeg frykter at vi ender opp med en politikk som er mer opptatt av å verne enn å skape muligheter for vekst. Fordelene vi har i nord ligger i sjømat, reiseliv, mineraler og energi for å nevne noe. Da trenger vi en politikk som vil ha ansvarlig vekst og utvikling, ikke Støres regjeringseksperiment med ytre venstrefløy, sier Gudmundsen.