Ap hardt ut mot Kallmyr

- Millioner er bevilget til ny avdeling for psykisk syke innsatte på Ila, men ingen ting skjer, sier Maria Aasen-Svensrud. Hun mener justisministeren mangler kontroll.

BEKYMRET: Maria Aasen-Svensrud, Ap-medlem i justiskomiteen på Stortinget, er bekymret for situasjonen til de psykisk syke fangene på Ila fengsel og forvaringsanstalt. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
BEKYMRET: Maria Aasen-Svensrud, Ap-medlem i justiskomiteen på Stortinget, er bekymret for situasjonen til de psykisk syke fangene på Ila fengsel og forvaringsanstalt. Foto: Gunnar Ringheim / DagbladetVis mer

- Regjeringen satte av 18,3 millioner kroner i statsbudsjettet for 2019 til en ny avdeling ved Ila fengsel og sikringsanstalt for å avhjelpe situasjonen med isolering av psykisk syke innsatte. Målet var at dette skulle raskt igang, påpeker Maria Aasen-Svensrud (Ap), medlem i justiskomiteen på Stortinget.

Mer enn en halv million mennesker så den rystende TV-dokumentaren «Fengslet og forlatt», som ble vist av NRK Brennpunkt 18. april i fjor. Filmen fra Ila fengsel og forvaringsanstalt sjokkerte TV-seerne og vant nylig Helseprisen for 2018. Både justisministeren og helseministeren gikk offentlig ut og sa at noe måtte gjøres.

- Med stor undring

Nå etterlyser Maria Aasen-Svensrud handling.

- Jeg besøkte nylig Ila fengsel og forvaringsanstalt. Med stor undring observerte jeg at arbeidet med den nye avdelingen slett ikke var igangsatt. Ingen tegninger er klare, ikke en spiker er slått i veggen, sier hun.

- De ansatte uttrykte bekymring over om prosjektet var satt på hold, i påvente av andre byggeprosjekter. Derfor utfordret jeg justisminister Jøran Kallmyr i Stortinget onsdag. Men det virker ikke som han overhodet er kjent med situasjonen på Ila, sier Ap-representanten.

- Gå glipp av sjansen

Ragne Opsahl, lokallagsleder for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) på Ila, mener at sluttresultatet er viktigere enn hvor fort den nye avdelingen for psykisk syke innsatte står ferdig.

ILA: Ragne Opsahl, leder for NFF Ila, er opptatt av situasjonen for de psykisk syke innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Her sammen med Per Olav Mobekk, regionsleder i NFF, Maria Aasen-Svensrud fra Arbeiderpartiet og Steffen Toppe Aarlie (t.h.), leder for Ilas ressursteam. Foto: Jonas Løvdal / Arbeiderpartiet
ILA: Ragne Opsahl, leder for NFF Ila, er opptatt av situasjonen for de psykisk syke innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Her sammen med Per Olav Mobekk, regionsleder i NFF, Maria Aasen-Svensrud fra Arbeiderpartiet og Steffen Toppe Aarlie (t.h.), leder for Ilas ressursteam. Foto: Jonas Løvdal / Arbeiderpartiet Vis mer

- Pengene er bevilget. Det er trist hvis vi skusler bort denne muligheten på grunn av dårlig forarbeid og korte tidsfrister. Vi opplever at det er blitt et prestisjeprosjekt for regjeringen og bekymrer oss for at Ila fengsel og forvaringsanstalt kan gå glipp av sjansen til å skape et godt tilbud til denne krevende gruppen innsatte, sier Ragne Opsahl.

- Humanisme og håp

Lederen for NFF Ila påpeker at de fengselsansatte lenge har kjempet for en ny forsterket fellesskapsavdeling for psykisk syke.

- Norge har her en unik mulighet til å bli et foregangsland med å innføre humanisme og håp i arbeidet med den gruppen mennesker som soner tyngst over hele verden, sier hun.

- For mange av dem er det sykdomsbildet som er årsaken til at de ikke kan omgås verken andre innsatte eller ansatte på en god måte. Det medfører langtidsisolering som igjen gjør dem sykere, sier Ragne Opsahl.

Ap: - Når står den klar?

Maria Aasen-Svensrud har nå sendt skriftlig spørsmål til justis- og innvandringsministeren med følgende ordlyd:.

«Når mener justisministeren at regjeringens eget forslag og Stortingets vedtak om en ny nasjonal forsterket felleskapsavdeling kan stå klar ved Ila fengsel og forvaringsanstalt?»

Aasen-Svensrud viser til at skal gi et varig tilbud for en gruppe innsatte med helt spesielle behov på grunn av sin psykiske helse.

- Den nye avdelingen skal gi et tilbud for opptil seks innsatte, med ekstra høy bemanning fra kriminalomsorgen og helsevesenet. Målet var at det bygningsmessige arbeidet skulle stå klart innen 2020 for deretter å koble på helsefaglig ekspertise, sier Maria Aasen-Svensrud.

- Forsinket i startfasen

Justisminister Jøran Kallmyr overlater til sin statssekretær Kristoffer Sivertsen å svare Arbeiderpartiet.

- Arbeidet med å etablere den nasjonale forsterkede fellesskapsavdelingen for innsatte med psykiske lidelser er igangsatt, opplyser Sivertsen.

Og forklarer hvorfor prosjektet ikke er gjennomført:

- Avdelingen var opprinnelig planlagt etablert ved avdeling H ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Det har siden vist seg at denne avdelingen ikke tilfredsstiller hensynet til nødvendige lokaler for helsepersonell. Dette har medført at prosjektet er noe forsinket i startfasen, sier statssekretæren.

- Kriminalomsorgsdirektoratet ser nå på alternativ plassering internt ved fengselet. Jeg har fått forsikringer om at det arbeides for raskest mulig etablering av avdelingen og er trygg på at det arbeides for å oppnå best mulig sluttresultat, til gode for innsatte med psykiske lidelser, sier Kristoffer Sivertsen.

NFF Ila: - Ikke spesielt egnet

Ragne Opsahl, tillitsvalgt for de fengselsansatte på Ila, stiller seg undrende til statssekretær Kristoffer Sivertsens uttalelse om at den tenkte avdelingen ikke tilfredsstiller hensynet til nødvendige lokaler for helsepersonell.

- Saken er at det foreløpig ikke har vært helsearbeidere på banen i prosjektet som har uttalt seg om hva de trenger, sier hun.

- Vi stiller oss også undrende til hvordan valgte avdeling J i større grad skal kunne tilfredsstille nødvendige lokaler for helsepersonell, siden denne avdelingen er bygd for å betjene forvaringsdømte i felleskap. Den er dermed ikke spesielt egnet for psykisk syke som blir langtidsisolert grunnet sin krevende atferd, sier Ragne Opsahl.

- Avdeling J vil i løpet av 2019 bli ombygd og tilpasset med de rammer som ligger der, men dessverre tror jeg vi går glipp av en unik mulighet for å lage et godt psykososialt miljø for innsatte som er alvorlig syke, sier hun.

Ap: - Opplagt ikke kontroll

Maria Aasen-Svensrud er ikke beroliget av redegjørelsen fra Justisdepartementets politiske ledelse.

- Med dette svaret er det opplagt at statsråden ikke har hatt nødvendig kontroll med prosjektet. Den nye avdelingen skulle komme på plass raskt, begrunnelsen var at det hastet med å få på plass et tilfredsstillende tilbud til innsatte med alvorlig psykisk lidelse, sier hun.

Og legger til:

- Fra Arbeiderpartiet forventer vi at dette nå få nødvendig prioritet og at statsråden sørger for at avdelingen kommer på plass og de innsatte sikres dette tilbudet så raskt som mulig, sier Maria Aasen-Svensrud