Ap imøtegår Dagbladet.nos faktasjekk

Det er ingen sammenheng mellom individuell plan og stoppeklokker, mener Ap.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet.nos faktasjekk skriver at «Ap vil ha eldreomsorg uten stoppeklokke, men partiet åpnet selv for muligheten».

Påstanden forsøkes begrunnet i at innføringen av individuell plan for mottakere av sosiale tjenester har resultert i innføring av tidsskjemaer i eldreomsorgen. Arbeiderpartiet finner denne koblingen mellom «stoppeklokke» og individuell plan noe merkelig.

Det tas her et logisk kvantesprang, som det ikke er dekning for å gjøre. Det er nemlig ingenting som tilsier at det å ta utgangspunkt i individuelle behov skal føre til at tilbud skal gis på avmålt tid. Snarere tvert imot.

Forslaget om individuell plan skal sikre at ALLE får dekket sine spesifikke behov, nettopp fordi disse vil variere fra bruker til bruker. Videre skal planen utarbeides i et SAMARBEID mellom bruker og den som gir hjelpen.

Dette gir en individuell plan som oppfyller de behov brukeren har, og da trengs det slett ingen «stoppeklokke». Når tilbudet er gitt, så er behovet (som bruker er enig i er tilstede) oppfylt.

Det er ikke brukernes rettigheter og individuelle planer som fører til «stoppeklokke-omsorg». Det er det anbudsutsetting og markedstenkning som gjør.

Når omsorg gjøres til en vare som skal omsettes på et marked, må tjenestene gjøres til målbare og standardiserte pakkeprodukter. Da følger tidsskjemaer og stoppeklokker med. Problemet er ikke at folk får en individuell plan utfra egne behov. Snarere har vi sett en rekke eksempler på at planene ikke har blitt fulgt opp fordi kommunene kutter i tilbud pga dårlig økonomi. Dette er ikke planenes skyld!

Kanskje er det heller sånn at det er for få som har en slik plan. Arbeiderpartiet vil derfor jobbe for at flere skal få benytte seg av retten til individuell plan, samtidig som vi vil bevilge mer til kommunene slik at de kan sette planene ut i live.