Stridssaker på Aps landsmøte

Ap-kampene: - Et onde

Rusreformen kan bli den største stridssaken på Aps landsmøte. Det er steile fronter om avkriminalisering.- Narkotika er et onde. Vi kan ikke la rusliberalistene i Venstre bestemme, advarer fylkesordfører Tore O. Sandvik.

LANG KAMP: Stoffbrukere, pårørende og brukerrepresentanter demonstrerer mot kriminalisering og for økte bevilgninger til behandling i 2013. Regjeringen har lagt fram en rusreform der bruk og besittelse av brukerdoser avkriminaliseres. Men regjeringen trenger støtte fra Ap for å få flertall. Foto: Berit Roald / NTB
LANG KAMP: Stoffbrukere, pårørende og brukerrepresentanter demonstrerer mot kriminalisering og for økte bevilgninger til behandling i 2013. Regjeringen har lagt fram en rusreform der bruk og besittelse av brukerdoser avkriminaliseres. Men regjeringen trenger støtte fra Ap for å få flertall. Foto: Berit Roald / NTB Vis mer
Publisert

Redaksjonskomiteen har jobbet med å snekre et kompromiss, men det ser ikke ut til å være mulig å lande et kompromiss som innbefatter avkriminalisering av narkotikabruk.

- Regjeringen har levert et venstrehåndsarbeid som er drevet fram av rusliberalistene i Venstre. Det er helt utrolig at Høyre er med på å senke terskelen for narkotikabruk blant unge. Det holder ikke med kardemommeloven for å holde skoleungdom borte fra narkotika, sier Tore O. Sandvik, sentralstyremedlem og fylkesordfører i Trøndelag.

ADVARER: Fylkesordfører og sentralstyremedlem Tore O. Sandvik advarer mot å avkriminalisere narkotikabruk. Foto: Ned Alley / NTB scanpix
ADVARER: Fylkesordfører og sentralstyremedlem Tore O. Sandvik advarer mot å avkriminalisere narkotikabruk. Foto: Ned Alley / NTB scanpix Vis mer

Han advarer mot rusreformen slik den ligger nå:

- Narkotika er et onde. Det ødelegger mennesker. Det ødelegger samfunn. Og det produseres på en måte som medfører fryktelige overgrep mot lokalbefolkning, spesielt i Latin-Amerika.

- De som bidrar til å opprettholde dette markedet, mener jeg må finne seg i å bli straffet. De rammer ikke bare seg selv, de bidrar til økt tilgjengelighet, rammer samfunnet og de som lider under produksjon og omsetning.

- Ap må vedta en sosial reform som gir mer verdige liv for rusavhengige og bygger strukturer for et helhetlig tilbud med ettervern. Det blir ikke lettere for de rusavhengige i landet om rusmisbruket øker. De som ikke har behov for helsehjelp, skal korrigeres gjennom straffeloven og på visse vilkår få alternativer til straff, sier Sandvik til Dagbladet.

- Velgerne sier nei

Sandvik mener Aps velgere ikke er for avkriminalisering, og viser til en undersøkelse Sentio gjorde for Klassekampen nylig:

23 prosent vil avkriminalisere for alle, 28 prosent bare for rusavhengige, og 38 prosent vil straffe som i dag, viste undersøkelsen.

Oslo Ap støtter derimot rusreformen. Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, sa før helga til Avisa Oslo at han tar det som en selvfølge at alle de 32 delegatene fra Oslo på landsmøtet stemmer for en reform der man går vekk fra å straffe bruk og besittelse av narkotika, til å tilby helsehjelp.

STØTTER REFORM: Oslo Arbeiderparti støtter rusreformen, sier fylkesleder Frode Jacobsen. Foto: Vidar Ruud / NTB
STØTTER REFORM: Oslo Arbeiderparti støtter rusreformen, sier fylkesleder Frode Jacobsen. Foto: Vidar Ruud / NTB Vis mer

Trenger Ap

Regjeringen mener at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at mindre mengder til eget bruk ikke lenger skal straffes. Regjeringens rusreform skal behandles av Stortinget seinere i vår, og siden Sp og Frp går mot å avkriminalisere bruk og besittelse, trenger regjeringen Ap for å få reformen gjennom.

I utkastet til partiprogram heter det at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at «Arbeiderpartiet vil flytte ansvaret for samfunnets reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika fra justissektoren til helsetjenesten».

Salg og omsetning av narkotika skal møtes med straffereaksjoner, men rusavhengige skal som hovedregel møtes med helsehjelp, heter det. Barn og unge skal som hovedregel møtes med påtaleunnlatelse og tiltak som oppfølgingssamtaler og tilbud fra kommunen. Om dette kan tolkes som avkriminalisering, derom strides det.

VEIEN VIDERE: På en pressekonferanse 25. september la Jonas Gahr Støre frem hvordan partiet skal vinne velgerne i 2021. Video/foto: Hans Arne Vedlog/Mats Rønning Vis mer

To syn dominerer i Ap før landsmøtet: De som vil si nei til regjeringens rusreform – som noen kaller «Venstre-reformen» fordi saken er partiets gjennomslag i regjeringen - og lage en egen reform, og de som vil bruke Aps forhandlingsposisjon i Stortinget til å få gjennom endringer i regjeringens forslag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har ikke ønsket å flagge sitt syn, men sa til NTB nylig at det viktigste er å gi hjelp til de som trenger det, samtidig som Norge sikrer lav narkotikabruk. Redaksjonskomiteen, som ledes av Anniken Huitfeldt, jobber med å snekre et mulig kompromiss.

KOMPROMISS?: Anniken Huitfeldt leder redaksjonskomiteen som prøver å snekre kompromisser om sakene det er størst uenighet om, som rusreformen. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
KOMPROMISS?: Anniken Huitfeldt leder redaksjonskomiteen som prøver å snekre kompromisser om sakene det er størst uenighet om, som rusreformen. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer

Abortstrid

Det er dissens i programkomiteen om abort. Flertallet vil utrede et alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og uke 18. Et mindretall, der Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol blant andre er med, vil avvikle nemndsystemet og «gi kvinner selv retten til å avbryte svangerskapet inntil lovens ramme på 18 uker og sørge for et offentlig tilbud om samtale for kvinner som ønsker dette.»

På landsmøtet for to år siden led et forslag om selvbestemt abort fram til uke 18 nederlag. Støre var blant dem som advarte mot å røre abortloven. Nå blir det omkamp, og utfallet er åpent.

ABORTSTRID: Aps helsepolitiske talsperson og leder av Trøndelaga Ap er blant dem som går inn for selvbestemt abort fram til uke 18. Foto: Nina Hansen / DAGBLADET
ABORTSTRID: Aps helsepolitiske talsperson og leder av Trøndelaga Ap er blant dem som går inn for selvbestemt abort fram til uke 18. Foto: Nina Hansen / DAGBLADET Vis mer

Iskanten

Mens en klimastrid dominerte landsmøtet i 2019, ligger det ikke an til samme temperatur nå. For to år siden vant AUF kampen om å avvise konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Landsmøtet gikk dermed mot sitt eget kompromiss fra 2017, til LOs og Fellesforbundets forbannelse. Nå har AUF og LO i Aps programkomité kommet til enighet om en plan for en klimavennlig utvikling av olje- og gassindustrien.

- Her har industriarbeiderne og ungdommen et skjebnefellesskap. Olje- og gassindustrien er avgjørende for distriktsbosettingen og velferdsbyggingen. Men en industri som ikke treffer framtidas marked, er død, sier LO-sekretær og medlem i programkomiteen, Are Tomasgard.

Derimot er det dissens i komiteen om iskanten. Flertallet i programkomiteen vil holde fast på en nordlig grense for petroleumsvirksomhet fra og med 15 prosent isfrekvens og nordover i iskantsonen. Mindretallet mener iskantsonen bør fastsettes «i tråd med natur- og miljøfaglige råd ved 0, 5 prosent isfrekvens. Det tillates ikke ny petroleumsvirksomhet innenfor denne sonen utover lisenser som allerede er tildelt».

KLIMA OG INDUSTRI: LO-sekretær Are Tomasgard mener det er stor enighet i Ap om at industri- og klimapolitikken. Foto: Vidar Ruud / NTB
KLIMA OG INDUSTRI: LO-sekretær Are Tomasgard mener det er stor enighet i Ap om at industri- og klimapolitikken. Foto: Vidar Ruud / NTB Vis mer

Tomasgard mener uenigheten er en teoretisk debatt, og forsvarer flertallets syn.

- Det handler om forutsigbarhet for næringsvirksomhet. Flertallsforslaget gir en god avveining mellom ulike hensyn, og naturvern er godt ivaretatt. Det er kunnskapsgrunnlaget som avgjør uansett hvor den teoretiske iskanten settes, sier Tomasgard. Ifølge Tomasgard er dette en naturvernsak, ikke en klimasak.

Atomvåpen

ATOMVÅPEN: AUF-leder Astrid Hoem mener Norge bør undertegne FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
ATOMVÅPEN: AUF-leder Astrid Hoem mener Norge bør undertegne FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Vis mer

Et mindretall på landsmøtet i 2019 – med AUF i spissen - ville at Norge skulle undertegne FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt et langt innlegg mot, og fikk solid flertall i landsmøtet. Det er trolig samme bildet nå, men et mindretall i programkomiteen reiser saken på nytt. Flertallet i programkomiteen, som Støre selv har ledet, mener det i dagens sikkerhetspolitiske situasjon er politisk umulig for et NATO-land som Norge å undertegne FN-traktaten «uten å redusere vår mulighet for innflytelse og beskyttelse.»

Sykehusstrid

I forslaget til partiprogram understrekes det at markedstenkning og målstyring i velferdstjenestene skal reduseres. Mange mener helseforetakene er kroneksemplet på markedsstyring.

Fortsatt er foretaksmodellen som ble innført av Jens Stoltenbergs første regjering, omstridt. Møre og Romsdal Ap er blant dem som vil avvikle denne styringsmodellen og utrede forvaltningsordning.

Oslo Ap har snudd og vil ikke lenger legge ned Ullevål sykehus. Striden om Ullevål sykehus kan komme til å prege valgkampen i Oslo. Jan Bøhler, som i fjor meldte overgang fra Ap til Senterpartiet, har hele veien vært mot nedlegging av sykehuset, og fagforeningene i sykehussektoren går også mot. Foretaksmodellen vil trolig uansett overleve også dette landsmøtet, men med krav om demokratisering.

I forslaget til nytt program heter det: «Utrede alternative former for demokratisk forankring i sykehusenes opptaksområder som ikke utfordrer prinsippet om statlig eierskap, herunder gjennomgå antallet regionale og lokale helseforetak og tydeliggjøre hvilke beslutninger som skal avgjøres av helseministeren i foretaksmøtet, samt vurdere et forsøk der kommuner og sykehus får samlet ansvar for helsetjenestene i et geografisk område».

Passe på pengene

Som vanlig har fylkeslag og lokallag kommet med en rekke forslag til ulike satsinger og reformer som hvis de skal gjennomføres, vil koste dyrt. En gjenganger er krav om gratis tannhelse til alle, som vil være en milliardreform. Programkomiteen foreslår gradvis utvidelse den offentlige tannhelsetjenesten, og starte med tilbudet for unge voksne og for grupper med spesielle diagnoser, svak økonomi og dårlig tannhelse. Flere fylkeslag har langt større ambisjoner.

Det er også forslag om store og kostbare samferdselsprosjekter, som Nord-Norges-banen.

Siden Ap har ambisjoner om å komme i regjering etter valget, vil partiledelsen og finanspolitikerne i redaksjonskomiteen - passe på at programmet som vedtas for stortingsperioden, i sum ikke blir for dyrt og ikke gjennomførbart.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer