Ap krever ny alkoholpolitikk

Her er noen av kravene Ap overleverte sentrumspartiene på det første forhandlingsmøtet om statsbudsjettet i går:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Billigere sprit, 35 kroner mindre for en flaske vodka
  • Polutsalg i alle kommuner, det vil bety om lag 300 nye pol
  • Lansering av en ny billig øltype lik svenskenes mellanöl
  • Satsing på holdningsskapende kampanjer og økt grensekontroll.

Med disse tiltakene ønsker Ap å redusere både grensehandel, spritsmugling, hjemmebrenning og det totale alkoholforbruket.

Bondevik på glid

Forslagene som Ap-nestleder Hill-Marta Solberg overleverte regjeringspartienes forhandlere, bygger på konklusjonene til et utvalg i partiet som har sett på behovet for endring av de norske alkoholavgiftene. Utvalget har vært ledet av stortingsrepresentant Erik Dalheim, som er medlem av finanskomiteen.

Nå er Dalheim-utvalgets konklusjoner overlevert regjeringspartiene som krav i budsjettforhandlingene.

Og alt tyder på at Ap langt på vei vil få gjennomslag. Statsminister Bondevik uttalte til TV2 for to dager siden at den KrF-ledete regjeringen vil akseptere lavere spritpriser og i stedet statse på andre tiltak for å få ned forbruket.

Feilslått politikk

- Vi startet med utgangspunkt i tiltak som kan redusere grensehandelen, men etter hvert ble både de alkoholpolitiske og de helsemessige problemstillingene like framtredende, sier Dalheim.

Dalheim sier at gjeldende alkoholpolitikk i Norge med høye priser og bare omsetning gjennom de tradisjonelle polutsalgene har brakt Norge inn i en vanskelig og uønsket situasjon.

- Målsettingen for norsk alkoholpolitikk har vært å senke det totale alkoholkonsumet, men nå viser det seg at vi tvert om har fått en økning i det totale forbruket, sier Dalheim.

Dalheims utvalg konkluderer med at det i første omgang er ønskelig å halvere prisforskjellen mellom Norge og Sverige når det gjelder sprit.

Som illustrasjon viser utvalget til at en flaske 40 prosent vodka som er 70 kroner dyrere i Norge enn i Sverige, bør gjøres 35 kroner billigere i Norge ved å redusere den norske alkoholavgiften.

Tilsvarende ser utvalget for seg at en flaske whisky som i dag er 80 kroner dyrere i Norge enn i Sverige, får redusert prisen med 40 kroner. En flaske konjakk som er 90 kroner dyrere, blir 45 kroner billigere.

Nytt øl

Utvalget går videre inn for at det i Norge lanseres en ny øltype som er svakere enn pils.

Ølet, som i visse kretser allerede omtales som Dalheim-ølet, blir lik det svenske «mellanölet», som har en styrke på 3,5 prosent. Utvalget går inn for at dette ølet blir belagt med en betydelig lavere avgift enn de andre ølsortene vi har, slik at det blir spesielt prisgunstig.

Dalheim understreker at hans utvalg ikke ser for seg at salget av pils etter hvert skal bort fra vanlige forretninger og over til polet, slik tilfellet er i Sverige.

Alltid et pol

Utvalget går inn for at det som prinsipp skal være et polutsalg i alle landets kommuner, så sant det er praktisk og økonomisk forsvarlig.

I de kommuner det ikke lar seg gjøre, ønsker man en betryggende utleveringsordning.

Utvalget mener det er svært viktig med en aktiv holdningskampanje hvor budskapet blant annet må være at det er blitt billigere å handle lovlydig. Utvalget ser også for seg styrket grensekontroll mot spritsmugling.

Dalheims utvalg foreslår dessuten at det sterke ølet som selges på polet, blir ilagt samme alkoholavgift som vin.

- Det vil medføre at det ikke blir noe av den vesentlige prisøkning regjeringen foreslo på dette ølet i revidert nasjonalbudsjett, sier Dalheim.