«Ap og SV bør slå seg sammen»

I sin nye bok «Ørnen har landet» tar Ap-veteranen Reiulf Steen til orde for en sammenslåing av Ap og SV. Han advarer også mot Røkke-kultur og rovdyrkapitalisme.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

HURDAL (Dagbladet): En fysisk sterkt svekket Reiulf Steen tar imot på tunet ved Hurdal rehabiliteringssenter. Han er rammet av Parkinsons sykdom, og har begynt å miste førlighet.

Det siste året har han også vært preget av depresjonene som har ridd ham etter at medisinene mot dem sluttet å virke. Men han er ikke svekket i hodet.

Denne uka er han ute med ei ny bok, «Ørnen har landet». Det blir trolig hans siste. Den handler om arbeiderbevegelsen og hvordan den måtte vike til fordel for høyrebølgen og nyliberalismen.

I boka tar han et oppgjør med de markedsliberalistiske kreftene han mener samfunnet er gjennomsyret av, med grådighetskulturen og mangelen på skam over egosentrisitet og forfengelighet.

Må bli tydeligere

For at venstresida skal klare å hamle opp med dette, må den bli mye tydeligere og mer hardtslående, mener Reiulf Steen:

- Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti bør slå seg sammen. Jeg sier ikke at det kan skje i morgen, men forberedelsene bør begynne nå. I siste valgkamp så vi allerede tegn til at de er mer samkjørte. De er begge sosialdemokratiske partier som bygger på mange av de samme verdiene. I dag har vi for mange politiske partier. Skal venstresida bli slagkraftig, må den i det minste opptre samlet. Og den må ta et aggressivt oppgjør med det Willoch kaller rovdyrkapitalismen.

- Er det så enkelt når den tidligere mektige LO-leder Yngve Hågensen varmt forsvarer en av disse rovdyrkapitalistene, Kjell Inge Røkke, slik han gjorde i gårsdagens Dagbladet?

Røkke feil helt

- Hågensen gjør vel det ut fra den aktuelle situasjonen. Vi får jo håpe at Røkke greier å ta vare på arbeidsplassene i sine bedrifter. Jeg tror ikke Yngve har et annet syn enn meg på de uheldige utslagene av profitt-tenking. At Røkke er blitt helt er et bilde på den framvoksende nyliberalismen, der penger står i fokus. Det synes jeg ikke uten videre vi skal godta.

- Hva slags råd vil du gi Jens Stoltenberg nå som en regjeringskrise truer? Bør han sikte mot statsministerkontoret?

- Nei, verken tidspunktet eller situasjonen gir grunn til regjeringsovertakelse nå. Først må Ap analysere den situasjonen de er i i Norge og verden for øvrig, og lage et program med ideologisk innhold. Slik kan partiet presentere et alternativ til nyliberalismen.

- Og det vil konkret blant annet bety hardere beskatning av de rike?

- Ja. I motsetning til hva Bondevik-regjeringen legger opp til, som lover generell skattelette. Dette vil alltid gagne de rike mest. Og utbytteskatt på aksjer må gjeninnføres.

Vil skape begeistring

Steen mener Ap og SV bør samarbeide med sikte på en samlingsregjering i 2005.

- Jeg ser det som en absolutt realistisk mulighet. En revitalisering av venstresida gjennom et Ap/SV-prosjekt vil skape ny begeistring. Men ideologien må være på plass.

Han mener en samling av venstrekreftene som lønnsmottakernes felles talerør vil bringe en ny dynamikk inn i politikken, og gi inspirasjon til tusener av velgere som i frustrasjon stemmer Fremskrittspartiet.

Steen advarer mot de økende klasseskillene han mener markedstenkningen og privatiseringsiveren skaper:

- Sterke offentlige institusjoner innen helse, omsorg og utdanning er det beste bolverk mot en utvikling av større klasseskiller, sier Steen.

Han kritiserer den statlige overtakelsen av sykehusene og konsernmodellen (Ap-prosjekt) som gjør at viktige beslutninger nå treffes i lukkede styrerom.

- Man overfører eiendomsretten til staten, slik at man blir satt i stand til å praktisere privatisering. Forskjellene mellom offentlig drift og privat drift blir gradvis visket ut, og veien ligger åpen for en akselererende privatisering. Man glemmer at det er forskjell på å produsere Cola og hamburgere og å ivareta menneskers helse.

- Hvordan har du selv opplevd helsevesenet?

- Jeg er veldig fornøyd, og jeg beundrer dem som arbeider der. De får altfor lite anerkjennelse. Vi har også for lett for å tro og kreve at profesjonelle skal ordne opp for oss. Psykiatere og psykologer blir tillagt ferdigheter og egenskaper de selvsagt ikke har.

- Du har slitt med depresjoner, og vært ut og inn av sykehus på grunn av dette det siste året. Hva har vært den viktigste hjelpen for deg?

- Terapi å skrive

- Samtalene med de andre pasientene, støtten fra gode venner og fra familien. Det er en slags terapi å kunne skrive og gjøre ferdig denne boka også. Og selvsagt det profesjonelle hjelpeapparatet og medisinene. Det som ikke hjelper mot depresjon, er flere materielle goder. Det bør vi kanskje legge oss på minnet når WHO sier at depresjon om noen år vil være verdens mest utbredte sykdom etter hiv og aids. Fremmedgjøring, økt konkurranse og krav til vellykkethet fremmer depresjon. Nok en grunn til å arbeide for et varmere samfunn, avslutter han.

FÅR FYSIOTERAPI: Tidligere leder i Ap, Reiulf Steen, har tilbrakt de siste ukene på Hurdal rehabiliteringssenter i Akershus, der han blant annet får fysioterapi for å lindre plagene av Parkinsons sykdom. Han fikk diagnosen for noen måneder siden, men det har ikke hindret ham i å gjøre ferdig boka om arbeiderbevegelsen.