AVSLUTTET BEHANDLINGEN: Etter syv ukers behandling mente Raymond Johansen at varslene mot Inga Marte Thorkildsen kunne henlegges. Opposisjonen i Oslo ønsker at kommunerevisjonen gjennomgår saken, siden de ikke føler seg trygge på Johansens motiver i saken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
AVSLUTTET BEHANDLINGEN: Etter syv ukers behandling mente Raymond Johansen at varslene mot Inga Marte Thorkildsen kunne henlegges. Opposisjonen i Oslo ønsker at kommunerevisjonen gjennomgår saken, siden de ikke føler seg trygge på Johansens motiver i saken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Ap stanset gransking av Raymonds «frikjennelse» av Inga Marte: - Helt absurd. Verken anstendig eller troverdig

Ap stanset i går Høyres ønske om at kommunerevisjonen gjennomgår Thorkildsen-saken. Det vekker stor frustrasjon.

I kontrollutvalget i Oslo kommune la Høyre i går fram krav om at kommunerevisjonen skal granske og ettergå varslene mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Hovedargumentet var at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ikke nødvendigvis var habil da han «frikjente» Thorkildsen for varslene under en pressekonferanse 9. november.

Kravet ble nedstemt av Ap og resten av byrådspartiene, som også fikk støtte fra Rødt.

- Dette dreier seg ikke nødvendigvis om at byrådslederen har konkludert feil, men han har i realiteten gransket seg selv og det er jo helt absurd. Det er verken anstendig eller troverdig saksbehandling, sier Ola Kvisgaard (H) til Dagbladet.

Nytt varsel

Det var han som var forslagsstiller i saken. I går kunne Dagbladet fortelle at det er kommet enda et varsel i striden mellom byrådet og Astrid Søgnen. Dette varslet omhandler blant annet Raymond Johansen selv. Kvisgaard mener saken viser tydelig at striden mellom Søgnen og byrådet behøver den nøytral granskningen han i går ble nektet.

- Når Dagbladet omtaler et varsel direkte mot byrådslederen, blir saken enda verre. Dette har en helt åpenbart en politisk slagside.

Byrådspartiene sier de mener en slik gransking er sløsing med knappe ressurser. Ifølge Kvisgaard er det et vikarierende motiv fra Ap, SV og MDG sin side. Han tror partiene rett og slett ikke ønsker å få alle kort på bordet.

- Kommunerevisjonen har 50 ansatte og dessuten mulighet for å kjøpe inn ekstern bistand. Dette har overhodet ingen ting med ressurssituasjonen å gjøre. Dette handler om at byrådspartienes representanter i kontrollutvalget bruker rå makt til å stoppe en anstendig behandling av varslene som berører styring av Osloskolen, sier han.

- Mister troverdigheten

Kvisgaard understreker at han ikke har nok kunnskap om saken til å kunne konkludere om varslene mot Thorkildsen har rot i virkeligheten eller ei.

Man han reagerer voldsomt på at venstresida i Oslo ikke ønsker å få alle kortene i saken på bordet ettergått.

- Jeg stiller meg fullstendig uforstående at flertallet i kontrollutvalget ikke vil ha en helhetlig og troverdig behandling av varslene. Det skylder vi Osloskolen, utdanningsetaten og byens skattebetalere. Jeg stiller meg uforstående til hva flertallet i kontrollutvalget frykter - det må jo være kritikk av sitt eget byråd. Men med en slik holdning mister kontrollutvalget sin troverdighet, sier han.

Rune Tokle, fraksjonsleder for Ap i kontrollutvalget lar være å kommentere påstander om at partipisken er svingt for å dempe en brysom sak:

- Vi mener at byrådslederen har brukt Oslo kommunes administrasjon og kommuneadvokaten som grunnlag for sin konklusjon - slik man gjør i varslingssaker. Og byrådslederens overordnede er bystyret. Det har vi forholdt oss til, skriver Tokle i en tekstmelding til Dagbladet.

Politiske hensyn

I forslaget skrev Høyre at de rett og slett ikke stoler på at det ikke var politiske hensyn som gjorde at Raymond Johansen frikjente skolebyråd Thorkildsen fra påstandene i varslene fra Utdanningsetatens ledelse.

«Det er prinsipielt uheldig dersom byrådsleders gjennomgang blir stående uten at et uavhengig organ på selvstendig grunnlag går gjennom og vurderer de ulike varslene. Ved en slik framgangsmåte vil det nødvendigvis være usikkerhet om politiske hensyn preger den samlede vurdering og konklusjon», står det i forslaget.

Det hadde over lang tid vært et anstrengt forhold mellom byrådet og Utdanningsetaten, Norges største etat med 15 000 ansatte.

I høst ble forholdet ytterligere anstrengt da etatens ledelse sendte inn tre varsler på skolebyråd Thorkildsen.

Nytt varsel

Dagbladet kunne i går melde at det 8. november kom inn enda et varsel i saken knyttet til byrådet i Oslo og Utdanningsetaten. Varselet kom i form av et brev fra Søgnens advokat.

Seks dager seinere, i bystyrets sal, slo Johansen fast at alle varsler knyttet til Thorkildsen var ferdig behandlet.

Byrådslederen avviste overfor Dagbladet at han dermed brøt informasjonsplikten ettersom det var kommet en ny mulig sak på bordet.

- Det var de tre varslene jeg svarte bekreftende på at jeg hadde ferdigbehandlet, sier Raymond Johansen og viser til de første tre varslene i saken.