LOVER SKATTELETTE: Siv Jensens statsbudsjett for 2019 kommer i morgen, og inneholder etter alt å dømme 690 millioner i kutt på formueskatten. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
LOVER SKATTELETTE: Siv Jensens statsbudsjett for 2019 kommer i morgen, og inneholder etter alt å dømme 690 millioner i kutt på formueskatten. Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

Statsbudsjettet:

Ap til angrep på skattekuttet Siv kommer med i morgen: - Det går jo den gale veien

I morgen skal mer enn 1300 milliarder kroner fordeles. 690 millioner går til kutt i formuesskatten - det liker Arbeiderpartiet dårlig.

Statsbudsjettet for 2019 er over 11 kilo tungt. En av de mest omdiskuterte budsjettlekkasjene er finansminister Siv Jensens (Frp) forslag å skattlegge tips ved å kreve at restauranteiere og bareiere innberetter tips som lønn.

- Regjeringen vil styrke arbeidernes rettigheter. Det skjer ved at vi nå innskjerper litt på arbeidsgivernes plikter, fortalte Siv Jensen til Dagbladet.

Aksjerabatt

Fullstendig skatteprofil og bruk av oljepenger er to av de viktige spørsmålene som foreløpig ikke er besvart, selv om en rekke lekkasjer den siste uka har gitt en pekepinn på regjeringens prioritering av statsfinansene.

For eksempel skrev Dagens Næringsliv lørdag at finansminister Siv Jensen vil øke «aksjerabatten» i formuesskatten fra 20 til 25 prosent. Samme avis meldte regjeringen vil bruke 65 millioner kroner på å gi gunstigere skattebetingelser på pensjonen til selvstendig næringsdrivende.

Reagerer på skattekutt

Formuesskatten er, som alltid før et statsbudsjett, en het potet. På neste års budsjett er det ventet at regjeringen vil øke bunnfradraget - altså vil færre nordmenn måtte betale formuesskatt i regjeringens forslag. Dette vil koste 690 millioner.

Finanspolitisk talsperson for Ap, Rigmor Aasrud, reagerer på skattelekkasjene fra regjeringen. Hun mener Erna Solberg (H) og Siv Jensen nå bidrar til økt skjevfordeling i samfunnet.

- Vi ser allerede nå, basert på lekkasjene, at regjeringen driver en omfordelingspolitikk som jo går den gale veien. Regjeringen vil bruke 690 millioner på å kutte i formuesskatten, men bruker bare en fjerdedel på tiltak til landets fattigste basert på budsjettlekkasjene, sier Aasrud til Dagbladet søndag ettermiddag.

Sukrer KrF-pilla

Det er kjent at KrF-leder Knut Arild Hareide har bedt partiet sitt vurdere å gå i regjering med Ap og Senterpartiet. Muligens for å blidgjøre KrF, planlegger Solberg-regjeringen å øke bistandsbudsjettet med 2,5 milliarder neste år, ifølge NTB.

- KrF må avgjøre om de tror de får mer gjennomslag på den andre siden. Det tror ikke jeg, fortalte finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) til NTB søndag morgen.

Aasrud sier Ap ikke tenker på KrF ennå.

- Nei, nei. Vi kommer til å jobbe med vårt alternative budsjett på vanlig måte, sier hun.

Lediggang

Av andre budsjettlekkasjer har regjeringen har også satt av 27 milliarder kroner til ulike jernbaneprosjekter på statsbudsjettet for 2019. Det er 12 prosent mer enn i årets budsjett, ifølge NTB. Ifølge VG dropper finansminister Siv Jensen også økningen av bilavgiftene i neste års budsjett.

Rigmor Aasrud sier Siv Jensen og regjeringen må prioritere å få folk i arbeid.

- Vi ser en skjør oppgang i norsk økonomi. Det er viktig at budsjettet i morgen fokuserer på å få flere inn i arbeid. Fortsatt står 100 000 uten jobb i Norge. Siv Jensen må komme med tiltak som monner.

Ifølge Trønder-Avisa foreslås det også å bruke 1,1 milliarder kroner til skredsikring av riksveier, samt 800 millioner kroner til skredsikring av fylkesveiene.

Styrking av Forsvaret

Som Dagbladet tidligere har meldt, skal regjeringen også bruke 50 millioner kroner mer på de såkalte lærerspesialistene. Pengene skal gå til å ansette flere spesialister samt å øke lønnstillegget deres ytterligere. Dagbladet har også meldt at regjeringen vil bruke 16 millioner på videreutdanning av lærere innen feltet for voksenopplæring av innvandrere. Dette for å styrke integreringa.

Regjeringen setter av 535 millioner kroner ekstra til Heimevernet, Forsvaret og politiet, skriver Aftenposten. Regjeringen bevilger også 295 millioner ekstra til Sjøforsvaret. Det betyr at totalrammen ligger på om lag 4,4 milliarder kroner i 2019 ifølge Nettavisen.

Kunstsilo og folkehøyskole på Svalbard

Regjeringen bruker også 180 millioner for å bekjempe barnefattigdom. For lavinntektsfamilier settes det av 46 millioner til gratis kjernetid i barnehage for toåringer, 60 millioner skal styrke bostøtteordningen, om lag 40 millioner går til områdesatsing, ifølge VG.

Av mindre pengepotter er det klart at regjeringen vil bruke 7,1 millioner kroner til opprettelsen av en folkehøyskole på Svalbard, at det gis 2,5 millioner kroner til drift av Vikersund hoppsenter og at Kristiansand kommune får 175 millioner kroner til bygging av den omstridte kunstsiloen i byen.