I MILLIONSTRID: Anette Trettebergstuen (Ap) venter barn med rådgiver i Kreftforeningen Christian Berg. Hun mener det ikke gjør henne inhabil i saken som dreier seg om millioner av mulige tippemidler til nettopp Kreftforeningen. Flere andre forbund er mer skeptiske. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
I MILLIONSTRID: Anette Trettebergstuen (Ap) venter barn med rådgiver i Kreftforeningen Christian Berg. Hun mener det ikke gjør henne inhabil i saken som dreier seg om millioner av mulige tippemidler til nettopp Kreftforeningen. Flere andre forbund er mer skeptiske. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpixVis mer

Tippemidlene

Ap-topp venter barn med rådgiver i organisasjonen hun vil sikre millionstøtte: - Hun burde erklært seg inhabil

Diabetesforbundet mener Trettebergstuen åpenbart er inhabil i millionstriden rundt tippemidlene. Hun er klinkende uenig. Stortingets reglement ber representantene selv «utøve skjønn». 

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Forrige uke reagerte Anette Trettebergstuen (Ap) på at regjeringen foreslår å frata Kreftforeningen opp mot 30 millioner i årlige tilskudd fra Norsk Tipping.

Bakgrunnen for saken er omfordeling av tippemidlene som ble gitt organisasjoner som drev spilleautomater før forbudet kom i 2006.

Regjeringen mener organisasjoner som Kreftforeningen har fått lang nok tid til å omstille seg til et Norge uten automater. De vil ha konkurranse om disse tippemillionene. Til sammen er det snakk om 147 millioner til fordeling.

Gravid med mann i Kreftforeningen

Trettebergstuen jobber nå mot regjeringen for å få flertallet på Stortinget til å verne pengene Kreftforeningen og de ni andre «automatorganisasjonene» får.

«Kreftforeningen sier selv at de må kutte i sine aktiviteter og forskning dersom de mister sin faste andel av tippemidlene», sa hun til Dagbladet forrige fredag.

Trettebergstuen er nybakt forfatter boka «Homo» og åpent lesbisk. Hun er gravid med homofile Christian Berg, et barn de to skal oppdra sammen uten å være kjærester. Berg jobber som rådgiver og pressekontakt i nettopp Kreftforeningen. Han er også frivillig i Røde Kors, en annen organisasjon Trettebergstuen vil sikre faste tippemilder.

- Unaturlig tette bånd

Generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot, er klar på at Anette Trettebergstuen har en dobbeltrolle i denne saken og for lengst burde erklært seg selv inhabil.

- Det er unaturlig tette bånd i denne saken. Jeg mener hun burde erklært seg selv inhabil, sier han til Dagbladet.

Stortinget har ingen konkrete bestemmelser om habilitet. Det framkommer av den etiske veiledningen for stortingsrepresentantene.

«Verken Grunnloven eller forretningsordenen har bestemmelser om representantenes habilitet. Det er bare helt unntaksvis at en representant vil være inhabil til å delta i behandlingen av en sak».

Samtidig slår veiledninga også fast at det er opp til den enkelte å utøve skjønn i saker hvor habiliteten kan bli satt i tvil:

«Det kan likevel være grunn til å minne om at representantene, som en del av den politiske offentlighet, må være forberedt på å få sin objektivitet og upartiskhet undersøkt. Det er opp til den enkelte å utøve skjønn i tilfeller der en sak helt eksplisitt berører representantens egne eller familiens interesser».

Burde informere partiledelsen

Selv om det ikke finnes eksplisitte regler på for habilitet i Grunnloven eller i forretningsorden på Stortinget, mener Allgot i Diabetesforbundet at den enkelte må utøve sunn fornuft.

- Jeg har stor forståelse for at også representanter på Stortinget lever i det samme samfunnet som oss andre. Spørsmål om habilitet avgjøres ofte ikke av hvem som kjenner hvem, men av spørsmålet om hvor store økonomiske interesser som er involvert. Det man ofte gjør i en sak som dette, og dette vet jeg godt fra mange år i organisasjonslivet, er å stille sine overordnede spørsmål om de mener man er habil, sier Allgot.

Anette Trettebergstuen avviser kategorisk at hun er inhabil i denne saken.

- Stortingsrepresentanter er per definisjon ikke inhabile. Sånn fungerer det rett og slett ikke. Far til mitt barn har ingen gevinst å hente på at Kreftforeningen får uendrede rammevilkår. Det er en helt urimelig påstand.

Har ikke informert partiledelsen

Ap-toppen sier at hun ikke har bedt om en habilitetsvurdering av Ap-ledelsen, slik Allgot altså anbefaler.

- Har du informert partiledelsen om mulige interessekonflikter?

- Nei. Det er ingen interessekonflikt her.

- Har du og Christian Berg diskutert tildeling av tippemidler dere imellom?

- Han jobber ikke med disse tingene, så nei. Ap har diskutert denne saken med toppledelsen i Kreftforeningen, så jeg har kun sendt ham en SMS hvor det står «i dag hadde jeg møte med sjefen din», eller noe sånn, sier hun.

- Du avviser at vedtaket Ap har fattet i denne saken kan knyttes opp til ditt privatliv?

- Ja. Absolutt.

- Hvorfor ønsker du å verne blant annet Kreftforeningens andel av tippemidlene?

- Den modellen vi ønsker, innebærer at andelen til ti organisasjoner blir fryst på 2015-nivå, slik at all økning til Norsk Tipping vil gå til andre organisasjoner. Dermed vil fordelen de ti har hatt, minske for hvert eneste år. Allerede er det sånn at organisasjoner som ikke får fast støtte, får mer til fordeling enn de sju organisasjonene som det er diskusjon om.

Dagbladet har vært i kontakt med Christian Berg. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Forventer at habiliteten er vurdert

Diabetesforbundet er blant dem som ønsker å søke på pengepotten Kreftforeningen og flere andre i dag får uten konkurranse. Det samme gjelder Hørselshemmedes landsforbund (HLF):

- Vi har klare forventninger til at Arbeiderpartiet hever sine beslutninger i denne saken over personlige relasjoner. Om de ikke gjør det, så er det et demokratisk problem, sier generalsekretær i HLF, Anders Hegre.

- Forventer du at Ap har vurdert Trettebergstuens habilitet?

- Ja. Det forutsetter vi.

Forlanger åpen prosess

I Norsk Epilepsiforbund sier generalsekretær Henrik Peersen at han håper Arbeiderpartiet jobber for å verne Kreftforeningen av politiske - ikke personlige - årsaker.

- Jeg håper jo at Arbeiderpartiets innstilling representerer partiets politikk i denne saken. Og jeg håper vi har et storting som kan vedta en solidarisk politikk som skaper rettferdighet for frivilligheten, slik departementet og regjeringen har foreslått.

- Mener du det er greit med så tette bånd i en sak som dette?

- Jeg har ikke veldig lyst til å si så mye om habilitetsvurderinger. Det viktige er at man har en åpen prosess, med et politisk vedtak som bunner i reell politikk.

Trettebergstuen sier Arbeiderpartiets politikk i fordelingen av tippemidlene er den linja som gir flest organisasjoner forutsigbarhet i arbeidet framover.

- Den modellen vi ønsker, innebærer at andelen til de ti organisasjonene blir fryst på 2015-nivå, slik at all økning til Norsk Tipping vil gå til andre organisasjoner. Dermed vil fordelen de ti har hatt, minske for hvert eneste år. Allerede er det sånn at organisasjoner som ikke får fast støtte, får mer til fordeling enn de sju organisasjonene som det er diskusjon om, forklarer hun.

Ekspert: - Ikke se gjennom fingrene

Gro Skaaren-Fystro, spesialrådgiver i Transparency International Norge, sier politikere bør være forsiktige i møte med mulig inhabilitet. Dette er blant annet med bakgrunn i hvordan ting kan se ut utenfra.

- Hvis man har en nær relasjon, enten familiær eller profesjonell, kan man komme i skade for å favorisere vedkommende, eller bli oppfattet som at man favoriserer. Derfor bør man være åpen med omgivelsene på at man har denne nære relasjonen, og man bør vurdere å trekke seg fra hele saksgangen. Det er viktig å være åpen og si fra om slike nære relasjoner.

- Er det ikke uungåelig at mange kjenner hverandre i et så lite land som Norge?

- Ja, at vi er et lite land kan være et praktisk problem, men vi synes ikke man skal se gjennom fingrene på dette av den grunn. Det viktigste er at det er profesjonelle kriterier som ligger til grunn for tildelinger, ikke på grunnlag av favorisering av venner og bekjente. Det er faren her dersom man er for slepphendt med reglene, og det kan være like ille dersom omgivelsene oppfatter det som om man er for slepphendt, sier Skaaren-Fystro til Dagbladet.

Stortinget fatter et vedtak på struktureringen av tippemidlene tidlig i mai.