Åpen rett og referat

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Trippeldrapssaken er blitt arena for juridiske bataljer på mange frontavsnitt, men de handler egentlig alle om rettssikkerhet. Derfor trengs det ryddighet fra alle parter, ikke minst fra påtalemyndigheten når de siktede i dag på ny blir framstilt for forhørsretten. Og det er et godt tegn når det nå signaliseres at man ikke lenger vil kreve lukkede dører. Det ville heller ikke vært holdbare argumenter for et slikt krav. Og det som så langt er dokumentert gir oss grunn til å tvile på at argumentene har vært gode nok også ved de tidligere fengslingsmøtene. Retten har likevel godtatt dem. Nå er forbudet de siktede har hatt mot innsyn i medienes dekning av deres sak for lengst opphevet, og politiet har til og med latt de siktede møtes. Fornyet krav om lukket rett ville derfor skapt inntrykk av at politiet har en svak sak. Nå kan retten avsi kjennelse for at rettsforhandlingene skal føres for åpne dører og med full referatadgang.
  • Åpne dører er da også vårt rettssystems hovedregel slik det skal være i samsvar med grunnfestede rettssikkerhetsprinsipper. Det gir en nødvendig trygghet for eventuelle innskrenkninger i borgeres frihet at de blir overvåket av en fri og uavhengig presse. Vanligvis er det bare når rikets sikkerhet er involvert i saken eller hvis sterke personvernhensyn tilsier det at rettsforhandlinger foregår for lukkede dører og uten pressefolk til stede.
  • Det er så langt stor tvil om skyldspørsmålet i denne saken. Det er til og med tvil om politiet i det hele tatt vil ha bevis eller indisier som er solide nok til at noen vil bli tiltalt. Spekulasjonene og motsetningene florerer. I slike saker er det spesielt viktig at prosessen foregår mest mulig åpent også på dette stadium. Hensynet til rettssikkerheten tilsier det.

{$4010}{$4010}Under trippeldrapssaken har politiet først og fremst forlangt lukkede dører av hensyn til etterforskningen. Det kan selvsagt godtas på et visst stadium i en omfattende etterforskning, men det er nå blitt åpenbart at slike momenter ikke lenger er til stede i Orderud-saken.