Åpen splittelse fra første dag

Aktoratet i Orderud-saken vil få hjelp til sin bevisførsel av det som kom til syne mellom de fire på tiltalebenken i går.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I ET HØYDRAMATISK øyeblikk i det første rettsmøtet i grendehusets store sal erklærte Per Kristian Orderuds forsvarer Cato Schiøtz seg helt ut enig med aktor Jørn Sigurd Maurud i hans vurdering av den våpentekniske rapporten som heter «Dokument 350».

Dramatikken ligger i at Schiøtz dermed støtter den konklusjonen som er farligst for Lars Grønnerød, om at det pistolmagasinet som i juni 1999 sto til pynt i settekassa på veggen i soverommet hans i leiligheten i Frognerveien, den 22. mai samme år var en del av det våpenet som ble brukt til å plassere ni drepende kuler i tre mennesker som sov i kårboligen på Orderud gård: Fem i Anne Orderurd Paust, en i Kristian Magnus Orderud og tre i hans kone Marie.

ADVOKAT Steinar Wiik Sørvik som forsvarer Lars Grønnerød, spratt opp fra sin plass i ren amerikansk advokatsåpestil og protesterte på det han kalte «ren prosedyre» fra Schiøtz.

Motsetningene ble ytterligere understreket da Sørvik seinere fikk ordet og syrlig bemerket at det i denne rettssalen befant seg både forsvarere og «hjelpeaktorer», med klar brodd til Schiøtz.

Forsvarernes kommentarer til aktors innledningsforedrag viste at Per og Veronica Orderud har sammenfallende interesser, og møter med et samordnet forsvar der Cato Schiøtz og Frode Sulland også deler på noen av oppgavene. Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød danner en felles front mot de to andre, men Kristins forsvarer Tor Kjærvik må samtidig holde avstand til Lars Grønnerød.

LARS GRØNNERØD har tilsynelatende det beste alibiet av de fire for drapsnatta, men det er han som er sterkest knyttet til begge drapsvåpnene. Magasinet til den småkalibrete Ruger Mark II-pistolen befant seg altså i hans leilighet. Den grove revolveren, kaliber 38, som satte en kule i hver av de tre ofrene, var opprinnelig Lars Grønnerøds. Han kalte den «Lillegutt», og har forklart at han overleverte den til Per Kristian Orderud om natta den 3. april, mellom langfredag og påskeaften i 1999, snaue fire uker før drapene.

Den overleveringen fant aldri sted, hevder Schiøtz på vegne av sin klient, og utvider kløften mellom disse to tiltalte.

TILKNYTNINGEN TIL VÅPNENE gjør at Lars Grønnerød står svært utsatt til. Han har skaffet våpen som noen har brukt til drap.

Men Grønnerød kan bare dømmes for medvirkning dersom han visste hva våpnene skulle brukes til. Det gjorde aktor klinkende klart i sitt innledningsforedrag der han åpent redegjorde for svakheten i tiltalen, som er at påtalemyndigheten ikke kan bevise hvem som skjøt de tre i kårboligen på Orderud. Han tok til og med brodden av den delen av forsvarernes varslede bevisførsel som skal åpne for at det var noen andre enn de fire på tiltalebenken i Frogner grendehus som begikk trippeldrapet i pinsen for to år siden.

Aktor Maurud som ellers holdt sine kort tett til brystet, sa at det ikke kunne utlukkes at skuddene ble avfyrt av noen andre, selv om det ikke er noe i etterforskningen som tyder på dette. Men en slik mulighet hindrer ikke Nes herredsrett i å dømme de fire tiltalte for å ha medvirket til drapene. Medvirkning til overlagt drap er i loven likestilt med å rette revolveren mot offeret og trekke av.

DET NÆRMER SEG medvirkning for Lars Grønnerøds del dersom aktoratet kan bevise at han var til stede under den delen av lillejulaftenselskapet på Orderud gård der drapene skal ha blitt planlagt, slik det står i tiltalen: «Samme kveld og/eller påfølgende natt planla Veronica og Per Kristian Orderud, Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød nærmere hvordan drapene på Kristian Magnus Orderud, Marie Orderud og Anne Orderud Paust skulle gjennomføres.»

Steinar Wiik Sørvik sa i går at han har til hensikt å bevise at Lars Grønnerød forlot juleselskapet før det gled over i den drapsplanleggingen som Kristin Kirkemo Haukeland har forklart seg om. Men altså uten at hun selv var deltaker.

DETTE ER BARE begynnelsen på den åpne splittelsen mellom de tiltalte. Den kommer til å bli utdypet, understreket, terpet på for til slutt å slå ut i full blomst i forsvarernes prosedyrer.

Aktorene Jørn Sigurd Maurud og Ola Thue tar imot all den hjelp de vil få av forsvarernes innbyrdes strid, men Maurud markerte i sitt nøkterne innledningsforedrag at han møter vel forberedt til saken.

Slik Maurud avgrenset skyldspørsmålet til medvirkning, er det helt åpent hvor mye tid den effektive administrator Trond Våpenstad vil tillate at Frode Sulland som forsvarer Veronica Orderud, får bruke på å føre bevis for andre, mulige og helt ukjente gjerningsmenn.

DE INNLEDENDE bemerkningene til Schiøtz og Sulland avdekket at de ønsker å sannsynliggjøre for herredsretten at aktoratet tar grunnleggende feil når tiltalen legger opp til at det var Kristian Magnus Orderud som først og fremst skulle ryddes av veien og at et viktig motiv var økonomisk og handlet om dragkampen mellom far og sønn om gården.

De to forsvarerne mer enn antydet at de vil sannsynliggjøre at det var Anne Orderud Paust som var det egentlige målet for morderne denne natta i pinsen der ingenting ble stjålet eller fjernet fra kårboligen etter at de tre i huset var drept.

DET FIKK RETTEN SE selv da den dro på befaring etter en uhyre effektiv første rettsdag, administrert av sorenskriver Våpenstad som har hentet sin stil fra den militære straffelov og anvender den med bestemt vennlighet.

I advokatenes, aktoratets og dommernes egne biler kom følget på vel tjue personer til det plomberte, grå huset mellom jordet og skogen bare to steinkast fra gården Orderud. Der inne var alt som det var da Hans Orderud fant sin bror, sin svigerinne og brordatter skutt med i alt 12 skudd om morgenen den 23. mai da han kom for å se om alt var i orden.

Sorenskriver Våpenstad ba ikke om ett minutts stillhet i respekt for ofrene da han åpnet saken i går, men deres skjebne kom tett på retten da den besøkte dette dystre åstedet i isnende vårvind og sludd.

ISFRONT: Per Kristian Orderud med stivt og konsentrert blikk i blitzregnet. I bakgrunnen Kristin Kirkemo Haukeland.