Apenes advarer mot varsling om pedofile

- En elendig grunnmur! En for dårlig invitasjon til lovgiverne på Løvebakken, sa direktør Georg Apenes i Datatilsynet. Han kritiserte Kripos-sjef Arne Huuses forslag om varsling om pedofile for å være lite fundamentert på et åpent møte i går.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det var Institutt for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo som arrangerte møtet. På dagsorden sto Huuses forslag om at offentlige instanser skal varsles når dømte pedofile bosetter seg i nærmiljøet.

  - Vi mener å kunne hevde, basert på forskning og politiets egne registre, at pedofile har en bekymringsfull tendens til å oppsøke barn igjen, sa politiinspektør Tom Brunsell, som møtte fra Kripos.

  Han skisserte forslaget slik: Politiet skal ha adgang til skjønsmessig å varsle offentlige instanser som skoler, barnehager og fritidsklubber om den pedofile naboen.

- Må vite mer

Da Apenes fikk ordet, etterlyste han statistikken som forteller om gjentakelsen. Han viste til en begrenset norsk studie som konkluderte med en gjentakelsesprosent på 15 prosent.

  - Hva med de siste 85 prosentene? Slik varsling bryter grunnleggende med rehabiliteringstanken i vår rettspleie. Varslingen bryter også med den humanistisk-kristne idé om å kunne legge noe bak seg. Vi snakker om Prøysens blanke ark, sa Apenes.

  Han kritiserte Kripos for ikke å ha nok grunnlagsmateriale til å fremme forslaget.

  - Jeg skulle ønske vi visste mye mer om dette, sa Apenes.

  Politiinspektør Brunsell svarte at Kripos hadde tillatt seg å støtte seg til politiets generelle kunnskap og registre.

  - Forskning om gjentagelse må kriminologene levere, sa han.

- Kan bli påbud

At det skal ligge en individuell og skjønnsmessig vurdering til grunn for varsling, var helt sentralt i Brunsells framstilling av forslaget.

  - Vi snakker om en mulig rett. Ikke en plikt, sa han.

  Dette grep Apenes:

  - Adgangen til å varsle skjønnsmessig kan fungere helt ok inntil en som ingen har varslet om begår et overgrep. Det er illusorisk å tro at ordningen ikke blir et påbud om å varsle, sa Apenes.

  Han viste til de sannsynlige erstatningsmessige konsekvensene av et overgrep begått av en ikke-varslet dømt pedofil.

- Har krav

  Advokat Tor Bøhler, leder av advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, tror at den foreslåtte varslingen kan være i strid med menneskrettskonvensjonen.

  - Varsling er meget hardhendt. Om inngrepet overfor den pedofile hadde vært lempligere, ville det antagelig ikke vært konvensjonsstridig, sa Bøhler.

  Også han etterlyste flere fakta.

  - Hva med kjemisk kastrering? Har det offentlige forsket på dette? spurte han.

  Barneombud Trond Waage så ikke den store faren i forslaget. Han pekte på at den uformelle kunnskapen om overgripere allerede i dag kan være av det gode i nærmiljøene.

  - Foreldre har krav på å vite når det er en fare for deres barn i nærmiljøet, sa Waage.