Åpent brev til Jan Petersen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Jeg ser av mediene at Høyre i den forestående valgkampen bare skal si to ting: skatt og skole.

Jeg har undret meg over dette i lang tid. Fordi Høyre, så vidt jeg forstår, søker regjeringsmakt. Spørsmålet er om dette ikke da blir et noe tynt regjeringsprogram. Særlig når de to ordene kan komme i konflikt med hverandre. Skattene skal senkes med 78 milliarder kroner, og skolen skal styrkes. Høyres nestleder Inge Lønning var nok nærmere sannheten da han sa i Dagsavisen at Høyre ikke vil gi penger til kommunene for å ruste opp skolebygningene. Høyre klarer ikke begge deler.

Jeg vil stille spørsmål om hva historiens største skattelette skal gå ut over, og hvilke etiske problemstillinger dette reiser. Men før jeg gjør det, vil jeg stille spørsmål om du ikke kan holde deg til fakta om den norske skatten.

Hvilken myte har ikke Høyre vært med på å skape om skatten her i landet. Vi har ikke verdens høyeste skattenivå, slik dere forsøker å gi inntrykk av. Vi betaler faktisk mindre av vår timelønn i skatt enn mange land i EU. Du sier vi skal ned på EU-nivå når det gjelder skatter og avgifter. Ja vel, vil du da øke til samme nivå som mange EU-land når det gjelder bolig- og eiendomsskatter? Du er vel dessuten klar over at mange EU-land har høyere toppskatt enn Norge.

Det er sant at Norge ikke har det laveste skattenivå, men vi har heller ikke det laveste velferdsnivå. Reis til land med det laveste skattenivå og du vil finne at de har et lavt velferdsnivå. I stedet for å innbille folk at man kan få begge deler, lavere skatt og høyere velferd, kunne du som ansvarlig leder melde deg på i en mye viktigere idrettsgren, nemlig å fortelle folk at de bor i det landet som FN mener er blant verdens beste land å bo i. Hvorfor starte et gigantisk eksperiment med 78 milliarder i skattelettelser, når den norske velferdsmodellen har vært så vellykket?

Mitt andre spørsmål er, hva er viktigst?

Framstår titusener i skattelettelser til millionærer (noen få hundrelapper på vanlige inntekter) som den viktigste samfunnsoppgave akkurat nå?

Det finnes fattige barn i Norge. Dem hjelper vi ikke med skattelettelser. For foreldrene deres har som regel ikke skattbar inntekt. Vi kan derimot hjelpe de fattige barna ved å fjerne alle egenandeler i grunnskolen, slik at de kan være med på klasseturer som andre.

Murpussen faller av på mange skoler og det er dårlig inneklima. Her trengs det et gigantisk løft på linje med det vi har tatt innen eldreomsorgen i denne stortingsperioden. Så kommer Høyre og sier at det er skattelette som er viktigst.

Skatt og skole indikerer dessuten at det bare er skole som skal tilgodesees. Er ikke Høyre klar over hvilken enorm utvikling vi står overfor innen medisinen? Dette vil kreve store ressurser til helsevesenet, hvis alle skal kunne dra nytte av de nye behandlingsmetodene. Er Høyres plan å overlate dette til det private helsemarkedet?

Jeg kjenner folk med kroniske sykdommer som i fremtiden kan bli hjulpet av ny teknologi. Når jeg tenker på dem, opprører det meg å høre at Høyre mener skattelettelser er den aller viktigste samfunnsoppgave, og at det bare er skole det skal satses på. Særlig når det heller ikke blir noe av skolesatsingen.

Et tredje spørsmål, har Høyre tenkt over virkningene av kutt i sykelønnsordningen?

Min far var industriarbeider. Da jeg vokste opp, var det stor forskjell på folk når det gjaldt lønn under sykdom. De som gikk på akkord eller timelønn hadde langt dårligere ordning enn dem som gikk på fastlønn. For å få bort denne urettferdigheten, kom dagens sykelønnsordning. Nå vil Høyre gjeninnføre en gammel urettferdighet. Lavtlønte har som regel de tyngste jobbene. Den vesle skattelettelsen Høyre vil gi dem, vil bli spist opp med en dags sykdom.

Spørsmålet blir: Hvem trenger et lettere liv, millionæren som får titusener i skattelettelse eller en lavtlønnet med tung jobb?

Spørsmålet er en forenkling, vil Høyre sikkert si. Ja, når det gjelder rettighetene til småkårsfolket skal alle sammenhenger forklares. Da blir alt så komplisert.

Men det ikke bare overforenklede, men også misvisende slagordet «skatt og skole» kan Høyre gå god for.

Mitt siste spørsmål gjelder u-hjelpen.

Den kutter Høyre i ved hvert statsbudsjett for å finansiere skattelettelsene. Det gjør meg opprørt. Alle som har reist i Afrika, sett barn bli lemlestet av miner på Balkan, eller opplevd de palestinske flyktningeleirene i Midtøsten, burde bli akkurat det.

Skal vi som bor i verdens rikeste land sende beskjed til alle disse om at skattelettelser til våre egne er viktigst?

I can't believe it. Det humanitære landet Norge?

Om vi er rike på penger, blir vi i alle fall fattige i sjelen.

Kan Høyre redegjøre for sitt syn på dette, og etterpå se seg selv i speilet?

Politikk bør ha forankring i verdier. Spørsmålet blir hvilke verdier Høyre nå er med på å berede grunnen for. Jeg liker ikke det jeg ser og hører når de fattige barna, lavtlønte med tunge jobber, kronisk syke som alltid faller igjennom når det offentlige sykehusvesen ikke er godt nok, og verdens sultne og undertrykte ikke har noen plass i Høyres hjerte.

Av Thorbjørn Jagland, leder i Arbeiderpartiet