Åpne for å endre deponeringsmetoder

Dersom Bergquist-rapporten tilsier det.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no) I dag offentliggjøres den uavhengige Bergquist-rapporten som omhandler spredning av giftstoffer i Oslofjorden. Rapporten vil vise til målinger gjort fra 30. oktober til 12. desember i 2006.

Torild Jørgensen, prosjektleder ved Ren Oslofjord sier de vil studere rapporten nøye for å lære mer. Hun tror det vil være fin, utfyllende informasjon til sine egne målinger.

-Vi er åpne for å justere våre metoder dersom noe i rapporten tilsier det, sier prosjektlederen. Jørgensen har til nå understreket at prosessen med å deponere forurenset bunnslam går som den skal.

Alle krav overholdes

Norges Geotekniske Institutt (NGI) som overvåker mudring og deponering har nylig levert sin årsrapport for 2006. Den er utarbeidet på grunnlag av hvordan miljøgiftene kan spres fra deponiet. 

NGI skriver i sin rapport: «Alle målinger viser at nedføringen av mudrede masser skjer som forutsatt og at alle krav som er stilt av SFT i tillatelsen er overholdt»

Miljøbudsjett

Ren Oslofjord har beregnet en viss spredning av tungmetallet og organiske miljøgifter under tiltaket. For at det skal ha en positiv miljøeffekt på lang sikt kan ikke spredning under utførelse overstige et gitt nivå.

Åpne for å endre deponeringsmetoder

I forhold til dette miljøbudsjettet konkluderer NGI i rapporten med: «Miljøregnskapet viser at målt spredning er godt innenfor miljøbusjettet som ligger til grunn for tillatelsen»

På Ren Oslofjords hjemmesider finner du spørsmål og svar vedrørende deponeringen.

Undervannstokt

22. mars var Bellona nede i deponiet ved Malmøykalven med videokamera. Der påviste de partikkelspredning opp til 30 meter fra havbunnen. Bellona obsertverte også levende organismer og fisk på havbunnen.

Kreftfremkallende stoffer

Kurt Oddekalv mener Bergquist-rapporten vil bekrefte Norges Miljøvernforbunds påstander om spredning av giftstoffer i Oslofjorden.

-Vi tok en prøve fra en av lekterne i Bjørvika i sommer. Vi fylte innholdet i en flaske og sendte det til analyse. Resultatet viste at 13 av EPAs mest kreftfremkallende og reproduksjonsforstyrrende stoffer befant seg i massene.

- Flaut for SV

ÅPEN FOR ENDRINGER: Torild Jørgensen ved Ren Oslofjord er åpen for endringer dersom Bergquist-rapporten tilsier det. Foto: Øistein Norum Monsen
ÅPEN FOR ENDRINGER: Torild Jørgensen ved Ren Oslofjord er åpen for endringer dersom Bergquist-rapporten tilsier det. Foto: Øistein Norum Monsen Vis mer

I 1989 utpekte de amerikanske miljømyndighetene EPA (Enviroment Protection Agency) 16 forbindelser som regnes som de mest skadelige. Disse stoffene er det nå blitt prosedyre å måle konsentrasjonene av. Ifølge rapporten på NMFs hjemmesider, ble konsentrasjonene av giftstoffer i slammet målt til 2-3 ganger høyere enn det SFT tidligere har målt i Bjørvika.

-Vi har fulgt saken fra dag en og kan konstatere at alle tillatelser er blitt brutt, sier Oddekalv. Oddekalv mener at noen politiske partier er låst i sitt syn på saken og synes det er flaut for SV som har miljøvernminister Bjørnøy i regjeringen, at de ikke har ordnet opp.

Rett i kasjotten

I fjor sommer gikk Oddekalv og Miljøvernforbundet til aksjon mot en av lekterne. Her ringte de selv til politiet som arresterte Oddekalv.

-Dette er den første saken jeg har latt meg arrestere på. Det er min personlige protest mot det som skjer, sier Oddekalv.

Kurt i aksjon Kurt Oddekalv aksjonerte mot en av lekterne i fjor sommer.
Gravesøl Grov redskap brukes til å hente opp sedimentene. Dette bildet er fra i fjor. Den samme grabben brukes fremdeles.