Åpner for boring utenfor Nordkapp

«Uakseptabelt» og «politisk amatørskap», er kommentarene fra miljøorganisasjonene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Regjeringen avviser miljøbevegelsens klage mot prøveboring på et felt som bare ligger 44 kilometer fra Nordkapp. Hydro kan dermed starte før nyttår, melder NTB.

Se pressemeldingen og avgjørelsesbrevet.

I november ga Statens forurensingstilsyn (SFT) Hydro utslippstillatelse til boring på Nucula-feltet i Barentshavet, et område som inngikk i 19. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Men Bellona og Natur og Ungdom påklaget dette vedtaket. Leder Bård Lahn i Natur og Ungdom er skuffet over miljøverndepartementets endelige avgjørelse.

- Dette er et område som regjeringen selv har beskrevet som sårbart. Det er uakseptabelt at de nå tillater prøveboring, sier han til Dagbladet.no. 

Åpner hele området

Lahn er redd for at den tillatte prøveboringen åpner for økt aktivitet i Barentshavet.

- Skandalen  i dette er at de praktisk talt har åpnet hele Barentshavet, og også de spesielt sårbare områdene, uten å ha et tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene, sier han.

Bellona-leder Frederic Hauge er sjokkert over at miljøorganisasjonenes klage ikke ble fulgt grundigere opp, og kaller vedtaket politisk amatørskap.

 44 KILOMETER UTENFOR NORDKAPP: Hydro får lov til å prøvebore på Nucula-feltet, til tross for store protester fra miljøbevegelsen. Foto: JOHN TERJE H. HANSEN
44 KILOMETER UTENFOR NORDKAPP: Hydro får lov til å prøvebore på Nucula-feltet, til tross for store protester fra miljøbevegelsen. Foto: JOHN TERJE H. HANSEN Vis mer

– Aldri har det vært boret nærmere land i Norge. Men beredskapsplanene er overhodet ikke av den standard som Stortinget krevde da forvaltningsplanen for Barentshavet ble vedtatt i høst. De viser de siste øvelsene klart, sier Hauge til NTB.

Blir ikke nullutslipp

Departementet sier at utslippstillatelsen er i tråd med de strenge kravene i området, og de rammene som er satt for petroleumsvirksomheten i den nylig vedtatte forvaltningsplanen for Barentshavet.

SFT sier i sin opprinnelige tillatelse at Hydro kan slippe ut «enkelte stoffer» og såkalt borekaks i sjøen ved leteboring i Nucula-strukturen. Det blir stilt strenge krav til beredskapen mot akutt forurensning, i samsvar med målet om null miljøfarlige utslipp i Barentshavet, heter det ifølge NTB. Lahn synes ikke dette er godt nok.

- Regjeringen lovte strengere krav for Barentshavet, men nå blir det ikke strengere enn for andre områder. Det var helt klart at det skulle være null utslipp, og nå blir det «bare litt utslipp» i stedet, sier Lahn.

Letebrønnen ligger 44 kilometer fra land nordvest av Knivskjellodden og Nordkapp i Finnmark. Brønnen skal bores med den halvt nedsenkbare riggen «Polar Pioneer», som er bygd for kompliserte operasjoner på dypt vann og i arktiske strøk. Boretiden er anslått til 40 dager.
Liten effekt på miljøet
Miljøverndepartementet sier det er forsvarlig å opprettholde tillatelsen på bakgrunn av den vurdering av miljøkonsekvensene som SFT har gjort. I vedtaket fra SFT heter det at stoffene som slippes ut i havet har ingen, eller svært liten, negativ miljøkonsekvens. Korteste drivtid til land ved en eventuell utblåsning beregner SFT til å være rundt 34 timer.

- Det er ikke påvist koraller eller annen spesielt sårbar bunnfauna i området. Med dagens teknologi er det en miljømessig bedre løsning å slippe borekaksen i sjøen enn å samle den opp for transport og deponering /behandling på land, heter det i tillatelsen fra SFT.

Åpner for boring utenfor Nordkapp
UAKSEPTABELT: Natur og Ungdom-leder Bård Lahn er skuffet over at ikke klagen ble tatt til følge.
AMATØRSKAP: Bellona-leder Frederic Hauge er opprørt over beredskapsplanene for området.