Åpner for gasskraft

Bellona-leder Frederic Hauge kommer med en brannfakkel i energidebatten. Han mener myndighetene må vurdere å bygge minst 20 forurensingsfrie gasskraftverk de neste 20- 25 åra.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Slik kan norsk gass bidra til en storstilt nedlegging av kullkraftverk og kjernekraftverk ute i Europa. Samtidig vil norsk eksportnæring få et nytt bein å stå på.

I dag deltar Frederic Hauge i en paneldebatt på NHOs årskonferanse i Oslo. Sammen med næringsminister Lars Sponheim, Ap's energipolitiske talsmann Jens Stoltenberg, Høyre-leder Jan Petersen, styreformann i World Watch Norden, Øystein Dahle, og og Hydro-direktør Eivin Reiten skal Hauge debattere Norges framtidige rolle som europeisk energinasjon.

Tabubelagt

- Etter min mening kan det ikke være tvil om hva som bør stå øverst på dagsordenen. Norske myndigheter må ta initiativet til en bred debatt om vår framtidige bruk av olje og gass, og om Norge som energileverandør til Europa. Dette er en debatt som hittil har vært et tabubelagt område, sier Hauge.
I løpet av de siste tre årene har liberaliseringen av det europeiske kraftmarkedet, ny teknologi og verdensomspennende klimaavtaler ført til at premissene for norsk energidebatt totalt har endret karakter, mener han.

- Vi må drøfte om det bør være et nasjonalt ansvar å få på plass 20 forurensingsfrie hydrogengasskraftverk som produserer totalt 200 TWh (milliarder kilowatt-timer) per år, sier Hauge.

Store gassmengder

Han mener man i dag har gode kunnskaper om deponering av COæ-2å samt bruk av COæ-2å som trykkstøtte for å få opp olje og gass, og som gir grunnlag for stor optimisme.

Ved utgangen av året eksporterer Norge om lag 100 milliarder standard kubikkmeter gass til Kontinentet. Samtidig brukes om lag 23 milliarder kubikkmeter gass som trykkstøtte for å utvinne olje og gass på norsk sokkel. I år 2005 vil behovet for trykkstøtte øke til 40 milliarder kubikkmeter gass.

- Vi vet allerede at både COæ-2å og eksos i flere tilfeller kan erstatte gass som trykkstøtte.

- Norske myndigheter bør nå ta initiativ til bred forskningsinnsats for å øke kunnskapene på dette området. Her er det snakk om enormt store mengder gass som kan brukes til fornuftige formål, sier Hauge.