Åpner for ulvejakt

Statsminister Kjell Magne Bondevik vil åpne for ulvejakt. Han bebuder en lovendring som sikrer det han betegner som et «mer fleksibelt forvaltningsregime» for ulv. Det betyr i klartekst å sikre lovhjemmel for ulvejakt der man til enhver tid mener det er påkrevd.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter at Sp-leder og kommunalminister Odd Roger Enoksen og miljøvernminister Guro Fjellanger (V) sto fram i åpen ulvekonflikt i gårsdagens Dagblad, forsøkte statsministeren i går å klargjøre regjeringens rovdyrpolitikk. Mens opposisjonen er i villrede om hva regjeringen egentlig står for, svarer Bondevik at regjeringens rovdyrpolitikk ligger fast. I går sa derimot Fjellanger at Enoksens holdning, som er å starte jakt på ulv, er på kollisjonskurs med regjeringens syn.

Bondeviks forsøk på klargjøring er neppe nok for å stagge opposisjonen i Stortinget.

Vil endre loven

I sin uttalelse etter Dagblad-oppslaget sier Bondevik at regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak om et bestandmål, det vil si åtte til ti ulveflokker sammen med Sverige. Men samtidig bebuder statsministeren at det kan komme forslag om en lovendring som sikrer det han betegner som et «mer fleksibelt forvaltningsregime». Det betyr i klartekst å sikre lovhjemmel for ulvejakt der man til enhver tid mener det er påkrevd.

Statsministeren sier videre at regjeringen vil legge fram en forvaltningsplan for ulv etter at vinterens sporinger er gjennomført. Planen skal legges fram før sauen slippes på beite til sommeren.

- Uholdbart

- Vi kan ikke ha en situasjon der de ulike statsrådene forfekter helt forskjellige syn på hva som er regjeringens ulvepolitikk, sier lederen av Stortingets miljøkomite, Jens Stoltenberg. Han krever at Bondevik avklarer hva regjeringen i realiteten mener.

- Det er krevende å få til en samlende politikk der hensynet til en truet dyreart kombineres med bondenæringens interesser. Like fullt er en avklaring helt nødvendig, mener han.

- Dersom Bondevik ikke klargjør saken, må vi ta spørsmålet opp i Stortinget.

Verken Enoksen eller Fjellanger så i går noe behov for å justere sine offentlige uttalelser.

MER BRÅK: Kjell Magne Bondevik forsøkte i går å rydde opp i ulvebråket innad i regjeringen.