Ap\'s statlige friluftsfond

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeiderpartiets sentralstyre har i sitt forslag til nytt partiprogram foreslått å opprette et statlig friluftsfond for å sikre allmennheten adgang til attraktive friarealer og strandområder. Fondet skal tilføres minst et par hundre millioner kroner, slik at det blir i stand til å overby private interesser som ønsker å kjøpe eiendommer som er til salgs.

Forslaget vil neppe møte motstand på Ap\'s landsmøte, som begynner i neste uke. Ap\'s kamp mot uthuling av allemannsretten er helt i tråd med partiets holdning til fellesskapsverdier, og har vært ført utrettelig i alle år, i alle fall verbalt. Problemet har vært at partiet ikke har klart å hindre at rike enkeltpersoner eller grupperinger har erobret kystperler og andre naturområder av offentlig interesse. Det har dels hatt sammenheng med at kommuner for lett har gitt dispensasjoner fra bestemmelsene om bygging i strandsonen, og dels sammenheng med at staten har vært for lite aktiv når offentlige eiendommer, eksempelvis Forsvarets, har vært lagt ut for salg.

Programforslaget er en direkte oppfølging av fjorårets strid om Forsvarets salg av Østre Bolærne. Ap krever at hensynet til allmenn bruksrett, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt når Forsvaret skal avhende eiendommer med attraktive strandeiendommer, og at de viktigste forblir i offentlig eie. I tillegg ønsker partiet å innføre et lovfestet vern av Oslomarka og andre bymarker.

Med forbehold om at man finner mekanismer som forhindrer spekulasjon og kunstig prispress, virker tanken om et slikt statlig fond fornuftig. Tilgangen til naturperler er allerede skjevt nok fordelt. Dessuten vil et fond være fleksibelt i den forstand at det kan overby, men ikke alltid . Bruken av fondets millioner må reflektere allmennhetens interesse for de aktuelle områdene som måtte være til salgs. Faktisk bør fondet også kunne brukes til erverv av områder som nå er på private hender, men som folk flest bør nyte godt av.