Ap's strategi: Selger Kassa

Med en nasjonal multimilliarddugnad vil Ap skape en finanskjempe ut av DnB og Storebrand som kan bli i stand til å kjøpe andre store finanskonsern. Kreditkassen skal selges til høystbydende.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Slik oppsummerer Bjørnar Olsen, sentralstyremedlem i Ap og leder av Nordland Ap, det han mener er visjonen bak mandagens uttalelse fra sentralstyret i Arbeiderpartiet:

  • Kreditkassen selges ut av landet, og inntektene herfra brukes som grunnlag til å skape en ny norsk finanskjempe, hvor DnB/Postbanken skal utgjøre fundamentet. Storebrand er ønsket fusjonert inn i finanskjempen, men også andre kompetente aktører, som for eksempel Eksportfinans, som i dag eies av en rekke banker, er ønsket inn.
  • Det er snakk om betydelige milliardbeløp som skal skytes inn. Det vil si at det kan bli betydelig mer enn de 8,4 milliardene som staten vil tjene på å selge Kassa til MeritaNordbanken. Staten skal direkte eie en tredjedel av den nye finanskjempen, men også pensjonskasser, Folketrygdfondet og store konserner er ønsket som betydelige eiere.
  • Hensikten er å skape en nasjonal aktør som gjøres i stand til å kjøpe opp et av de største nordiske finanskonsernene, og som så kan delta i det nordiske og europeiske bankspillet. Et annet viktig formål er å gi norsk næringsliv en aktør som er stor nok til å håndtere de største norske konsernene, og som kan følge norske bedrifter ut i verden.

- Dette er min tolkning, men jeg både håper og tror at dette er en løsning som både Arbeiderpartiet og stortingsflertallet kan stille seg bak, sier Bjørnar Olsen.

Han avviser også spekulasjonene om at Ap ønsker en fusjon mellom de to store bankene.

Ikke alene

- Jeg kan ikke se at det er noen i Arbeiderpartiet som virkelig ønsker en fusjon mellom DnB og Kassa, og enda mindre en fusjon mellom alle de tre store, Storebrand, DnB og Kassa, sier Olsen.

Han legger ikke stor vekt på at DnB-ledelsen har uttalt seg sterkt negativt både om en fusjon med Storebrand og utsikten til å bli nasjonal aktør.

- Hvis eier og hovedaksjonær bestemmer seg, må de gjøre som eierne vil, sier Olsen, som mener Stortinget bør komme fram til en avklaring innen tre måneder.

Fra svært sentralt hold i Arbeiderpartiet får Dagbladet bekreftet at Olsen ikke er alene.

Det er ingen tvil om at det er Kreditkassen som er til salgs. Men salget av Kreditkassen må ikke skje uten betingelser. Ap forutsetter at regjeringen krever norske styrerepresentanter og at tunge deler av virksomheten forblir i Norge.

Høystbydende

Ap er meget klar på at det er regjeringens - og ikke Stortingets - oppgave å ta stilling til oppkjøpstilbud. Likevel er det ikke uvesentlig for dem hvem tilbudet kommer fra. Partiet foretrekker absolutt en nordisk allianse framfor å selge Kreditkassen til et mer fjerntliggende land.

Arbeiderpartiets krav betyr at partiet vil kunne akseptere budet fra MeritaNordbanken, som innebærer både norsk styrerepresentasjon og at sterke forretningsområder som offshore og shipping forblir i Norge.

Men partiet har ingen forkjærlighet for MeritaNordbanken. Det er en forutsetning at et salg av Kreditkassen skal skje til høystbydende.

- Etter min mening bør vi snarest få en avklaring på at staten skal selge seg ut av Kassa, slik at flere interessenter kan legge inn bud. MeritaNordbankens bud på 44 kroner per aksje er ikke godt nok. Og vi vet at flere er interessert, sier Olsen.

Intern strid

Bjørnar Olsen legger imidlertid ikke skjul på at det er uenighet om strategien internt i partiet.

Blant dem som er kritiske til salget av Kassa, er Trond Giske, medlem i finanskomiteen.

- Jeg er glad for at sentralstyret understreker at norsk eierskap er viktig. Men jeg kan ikke skjønne at man styrker det norske eierskapet ved å selge Kreditkassen ut av landet, sier Giske.

<B>STORBANK:</B> Sentralstyremedlem i Ap, Bjørnar Olsen (bildet), tolket DnB som en finanskjempe som kan delta i det nordiske og europeiske bankspillet.