Arbeider- formannen

Frp er blitt største parti blant lavstatusgruppene og Ap størst blant dem med høyest utdannelse og høyest lønn. STORTINGSVALGET 2005 STORTINGSVALGET 2005

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FrP Favner bredt i Oslo

-  Sett med tradisjonelle øyne skulle man kanskje tro at arbeiderklassen nå flokker seg om Ap, og middelklassen om Frp. Men slik er det ikke, sier Tor Bjørklund, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har gjort interessante funn i MMIs store valgdagsmåling.

Parallelt med Ap\'s fall fra rundt 40 prosent til bunnivået i underkant av 25 prosent i 2001 skjedde en endring i Ap-velgernes sosiale sammensetning.

-  Arbeiderprofilen ble svekket. Velgerne framsto mer og mer som et snitt av velgerne. Ved valget i 2001 var det i underkant av 50 prosent av arbeiderne som stemte sosialistisk (Ap, SV, RV).

Nå er det enda færre av arbeiderne som støtter de partiene som av og til kalles «de røde». Bjørklund mener årsaken er Frp\'s frammarsj.

Lavstatus

-  Frp har appell i mange sosiale grupper og ikke minst blant arbeidere. De sosiale skillene mellom partiene er blitt klart svekket. Ap er det største partiet i nesten alle grupper.

Frp har mange fellestrekk med Ap\'s profil. Partiet har bred appell, men sterkest i lavstatuskategorier.

 EINARS ARVTAKER:  Carl I. Hagen mener det er Frp og ikke Ap som fører arven fra Einar Gerhardsen videre. I hvert fall tiltrekker han seg flere ufaglærte arbeidere enn Ap. Her er Frp-formannen på besøk hos arbeiderne ved Union i Skien. Torbjørn Berg
EINARS ARVTAKER: Carl I. Hagen mener det er Frp og ikke Ap som fører arven fra Einar Gerhardsen videre. I hvert fall tiltrekker han seg flere ufaglærte arbeidere enn Ap. Her er Frp-formannen på besøk hos arbeiderne ved Union i Skien. Torbjørn Berg Vis mer

Blant ufaglærte arbeidere inntar partiet førsteplass. En av tre i denne gruppa stemmer Frp. Men Ap følger like etter. Flertallet av ufaglærte arbeidere - over 60 prosent - stemte enten Ap eller Frp.

To andre grupper peker seg ut med en særlig sterk støtte til de to partiene. Det er de arbeidsløse og de trygdede. Det store flertallet blant dem har søkt til Ap og Frp, sier Bjørklund.

Ap på topp

-  Men med en oppslutning på over 20 prosent har Frp sannelig også appell til andre enn lavstatusgruppene?

-  Ja visst. Partiet er blitt det nest største etter Ap i en rekke sosiale grupper. Men partiet har ikke lenger sin posisjon som det nest største partiet blant dem med høyest inntekt og høyest utdanning. Den har Høyre overtatt. Men kanskje enda mer interessant er det at Ap nå troner som partiet med størst appell til de universitetsutdannede med inntekt over 600 000.

Alder og kjønn

-  Men de to partiene skiller lag både når det gjelder alder og kjønn, presiserer Bjørklund.

-  Ap\'s oppslutning ved årets valg stiger med økende alder fram til 70 år for så å falle. Frp har sine beste beitemarker blant de yngste. Men partiet har også godt grep om de aller eldste. Det skyldes nok at partiet gjennom mange år har hatt sterkt fokus på eldreomsorgen og har snakket uopphørlig om «de gamle og de syke», sier Bjørklund.

-  Når det gjelder kjønn, finner vi et motsatt mønster for de to partiene. Ap har ved årets valg fått klart større oppslutning blant kvinner enn blant menn. Det er naturlig å se i sammenheng med overganger fra SV til Ap, og partiets gjenvunne tillit som problemløser på det sosiale felt. Frp, derimot, har alltid hatt størst tiltrekningskraft på menn, sier han.