SE TV LIVE: Redegjørelse av forsvarsministeren om forliset av fregatten «KNM Helge Ingstad». Video: Stortinget Vis mer

Forliset av KNM «Helge Ingstad»:

Arbeiderpartiet krever ekstern gransking

Arbeiderpartiets Martin Kolberg mener det er grunn til å mistenke at den første delen av bergingen av fregatten «Helge Ingstad» var for dårlig planlagt.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen redegjorde i dag for Stortinget om forliset av fregatten «Helge Ingstad».

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen redegjør for Stortinget om forliset av fregatten Helge Ingstad.
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen redegjør for Stortinget om forliset av fregatten Helge Ingstad. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Vis mer

Det planlegges nå at hevingen av den forliste fregatten, som ennå ligger under vann i fjæra i Øygarden i Hordaland, kan begynne torsdag.

Prislappen for redningsarbeidet og hevingen ble i dag anslått til en halv milliard kroner, av forsvarsministeren.

Dramatisk nestenulykke

Bakke-Jensen fortalte også om en dramatisk episode i redningsarbeidet, som sammen med været har bidratt til at hevingen er forsinket.

- Fortøyningene til et av de involverte selskapene røyk, og vaieren falt ned på en lettbåt. Heldigvis uten å treffe personell. Denne hendelsen ble vurdert til å ha høyt skadepotensial, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren redegjorde for Stortinget at tapet av fregatten har skadet Norges forsvarsevne og at forsvarsdepartementet nå jobber med forskjellige alternativer for å erstatte den.

Bakke-Jensen henviste til at det er Havarikommisjonen og politiet som sitter med det fulle bildet og at Forsvaret og departementet avventer deres konklusjon om hva som skjedde, men at ingenting foreløpig tyder på at det var en enkelthendelse som var skyld i ulykken.

- Hvordan kunne dette skje?

Martin Kolberg (Ap) var klar på at offentligheten må få full informasjon om det som skjedde natt til 8. november da «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola».

- Dette er en hendelse som er helt unik og spesiell i vår forsvarshistorie. Det er selvsagt slik at feil kan gjøres, men det er som forsvarsministeren også sa på forskjellig vis en svært alvorlig hendelse vi her står overfor. Det er på tide, snart tre måneder etter forliset, at forsvarsministeren redegjør, sa Kolberg.

Kolberg ønsker også mer informasjon om hva som skjedde natta da ulykken skjedde, før Havarikommisjonens rapport foreligger.

- Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne et topp moderne marinefartøy kollidere med en tankbåt etter flere tydelige advarsler, som vi faktisk har hørt?

- Det er selvsagt sånn at Havarikommisjonen og politiet sitter med det hele og fulle bildet og at vi skal avvente den, men den foreløpige rapporten og den informasjonen vi har fått, tyder på at tankbåten ble forvekslet med land. Det er en opplysning som reiser flere spørsmål enn den gir svar, sa Kolberg.

Varsler ekstern gransking

Kolberg varslet også at Arbeiderpartiet vil kreve en ekstern gransking av den første delen av bergingsarbeidet, som ikke dekkes av Havarikommisjonens arbeid.

- Det er grunn til mistanke om at den første delen av redningsaksjonen ikke var godt nok planlagt, sa Kolberg.

Kolberg opplyste at Arbeiderpartiet er villig til å drøfte med regjeringen hvordan tapet av fregatten skal erstattes, men tilføyde:

- Etter vår oppfatning er det ikke riktig å finansiere slike tap på en slik måte at det skjuler kostnadene. Kostnadene må komme på bordet, sa Kolberg, og ba regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om dette.

Regjeringen åpner i sin plattform for blant annet å kjøpe en erstatning for den forliste fregatten KNM «Helge Ingstad» til 4 milliarder – uten å føre utgiftene på det vanlige budsjettet.