Arbeiderpartiet vil forby snus med smak

Forbud og tvangsmoralisme, sier Fremskrittspartiet, som fikk stoppet det samme i regjering.

FORBUD: Arbeiderpartiet ønsker forbud mot smakstilsetning i snus. Det vil gjelde om lag halvparten av all snusen som selges i Norge. Her fra Swedish Matchs snusbutikk i Stockholm. Foto: Anna Ringstrom / Reuters / NTB Scanpix
FORBUD: Arbeiderpartiet ønsker forbud mot smakstilsetning i snus. Det vil gjelde om lag halvparten av all snusen som selges i Norge. Her fra Swedish Matchs snusbutikk i Stockholm. Foto: Anna Ringstrom / Reuters / NTB ScanpixVis mer

Stortinget behandler i dag nasjonal tobakksstrategi og foreslår ingen nye forbud.

Siden røykeloven ble innført i 2004 har antall daglige røykere sunket dramatisk i Norge fra 26 prosent til 12 prosent i fjor.

Antall daglige snusere har i samme imidlertid periode økt fra 5 til 12 prosent av befolkningen.

- Forbud og tvangsmoralisme

Fremskrittspartiet vant fram i regjeringsforhandlingene om at det ikke skulle bli innført forbud mot e-sigaretter og smakstilsetninger i snus. Begrunnelsen er at det er langt mindre helseskadelig med andre tobakksprodukter enn røyk.

Arbeiderpartiet fremmer imidlertid i dag et forslag om å forby disse alternativene til røyk.

- Arbeiderpartiet driver med forbud og tvangsmoralisme framfor å se på forskningen. Snus og e-sigaretter kan ikke sammenliknes med vanlige sigaretter i skadepotensial, og vi må ta inn over oss at det er enkelte som aldri vil klare å slutte med nikotin, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Fremskrittspartiet.

- Rekrutterer unge

Arbeiderpartiet får ikke flertall for forslaget sitt, men det ville bety at populære produkter som snus med mentol og andre smaker ville bli forbudt.

- Fremskrittspartiet har stoppet mange forslag om forbud mot salg av kartongvin, forbud mot smakstilsetninger i snus og forbud mot tobakksbruk i eget hjem. Vi ser nå at det første Arbeiderpartiet vil gjøre om de kommer i regjering er å innføre en rekke nye forbud som gjør livet vanskeligere for vanlige folk, sier Bruun-Gundersen.

Elise Bjørnebekk-Waagen sitter i helsekomiteen for Arbeiderpartiet og sier at forslaget handler om å gjøre det vanskeligere for tobakksindustrien å rekruttere barn og ungdom.

- Det finnes godt belegg for at smakstilsetning gjør det enklere for barn og unge å begynne med nikotinprodukter, sier Bjørnebekk-Waagen, og viser til følgende forskningsrapport.

- Frp hyklersk

Ap-politikeren omtaler det som «hyklersk» av Frp å framstille seg selv som skeptisk til en forbudslinje, når deres egen minister foreslår følgende i meldingen:

  • Å utvide røykeforbudet på offentlige plasser
  • Å innføre minimumsstørrelse på snusbokser og regulere utseende på sigaretter
  • Å stramme inn regelverket for tobakksalg på festivaler

- Sigaretter har hatt en skikkelig nedgang over en 20-årsperiode, det er bra. Men snus, der smakstilsetninger brukes av tobakksgigantene for å rekruttere, er i voldsom vekst. For unge kvinner er antallet snusere tredoblet på ti år, sier Bjørnebekk-Waagen.

Bruun-Gundersen avviser at regjeringen foreslår de tre punktene ovenfor. De skal utredes, ifølge meldingen.

- Arbeiderpartiet har åpenbart ikke lest folkehelsemeldingen. Regjeringen har sagt at de vil gjøre noen utredninger på tobakksfeltet, og de må de gjerne gjøre. For Fremskrittspartiets del så er jeg enig i at man ikke skal lokke mindreårige til å bli nikotinavhengige, og vi kan gjerne se på det. Men et forbud mot smakstilsetning i snus og e-sigaretter, er ikke veien å gå, sier Bruun-Gundersen.

- Snus redder liv

Bruun-Gundersen (Frp) mener heller myndighetene bør konsentrere seg om å hjelpe folk som røyker til å slutte, og at det er der det største potensialet er for å bedre folkehelsen.

- Når opptil 50 prosent av snusen som i dag selges kan forbys, og jobben med å legalisere e-sigarettens skal stanses, handler ikke dette om å stoppe rekruttering. Arbeiderpartiet ønsker drastisk å redusere valgmulighetene for snusere, og nekte røykere å få bedre helse ved bruk av e-sigaretter. Forslagene fra Arbeiderpartiet er basert på moralsk panikk, ikke forskning eller fornuft, sier Bruun-Gundersen.

Frp's helsetopp siterer til slutt Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet som har sagt at «snus må ha reddet langt flere liv enn produktet eventuelt har tatt».